h

Nieuws van de afdeling

13 maart 2007

Bus naar WAO actiedag 21 maart

Bij voldoende aanmeldingen laat de SP Breda een bus rijden naar de demonstratie tegen de WAO-herkeuringen, op woensdag 21 maart in Den Haag. Meld u voor vrijdag 16 maart aan bij de SP, email breda@sp.nl of telefoon 076-5294332. Wij laten u dan tijdig weten of we genoeg aanmeldingen hebben om een bus te laten rijden. De kosten van de busreis bedragen 5 euro per persoon.

Lees verder
10 maart 2007

Pittige onderhandelingen in aantocht

Met twaalf zetels is de SP de tweede partij geworden in Brabant, na het CDA. Het ligt voor de hand dat het CDA dan ook de SP als eerste uitnodigt voor de coalitieonderhandelingen. Eenvoudig zal het niet worden om een resultaat te bereiken: CDA en SP hebben op een aantal belangrijke punten tegengestelde opvattingen. Zo wil de SP de winst van Essent – waar de provincie groot-aandeelhouder van is – teruggeven aan de burgers en het CDA niet. Moerdijkse Hoek, het prestigieuze maar totaal overbodige milieuvernielende industrieterrein wat gepland is, is onverteerbaar voor de SP maar een kroonjuweel voor het CDA. Het openbaar vervoer – waar de provincie voor verantwoordelijk is – is een puinhoop in Brabant.

Lees verder
9 maart 2007

Uitslagen per stembureau

De uitslagen per stembureau in Breda zijn bekend geworden. De hoogste score werd wederom in de Wisselaar gehaald. Met 39,3% is de SP daar bijna twee keer zo groot als de eerstvolgende partij, de PvdA met 22,0%. In negen van de tien stembureaus in Noord zijn we de grootste partij! Alleen in de Calandstraat moeten we de PvdA voor laten.

Lees verder
7 maart 2007

Wèèr topscore SP in Breda!

Met 20,52% van de stemmen (11.187 SP-stemmers) heeft de SP in Breda wederom een record gevestigd. Na de 20,0% bij de Kamerverkiezingen weer een uitstekend resultaat. We halen PvdA ruim in (16,94%) en hijgen CDA (23,83%) en VVD (22,03%) in de nek. In 2003 haalde de SP met 3.780 stemmen 7,51%.

Lees verder
1 maart 2007

Eigen bijdrage aangepaste fiets

Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo’n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP in de commissie Mens en Maatschappij het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand.

Lees verder
1 maart 2007

Resultaten Meldpunt WMO

De SP Breda heeft in de maand februari een Meldpunt Wmo opengesteld. Via de website van de SP Breda, per e-mail of telefonisch konden personen en organisaties hier melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Op deze manier wilde de SP Breda een goed inzicht krijgen in ontstane problemen door de invoering van de Wmo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier