h

Nieuws uit 2021

24 december 2021

Raad zet stappen voor toekomstbestendige wijk- en dorpsraden

Foto: Gemeenteraad Breda

Met het aannemen van twee voorstellen van SP Breda, heeft de gemeenteraad gisteravond belangrijke stappen gezet richting toekomstbestendige wijk- en dorpsraden. SP-raadslid Bas Maes had het onderwerp afgelopen weken op de agenda gezet: “We hebben een goed debat gevoerd als raad met het college en de wijk- en dorpsraden. Dankzij de eerste motie zullen de uitkomsten van het debat volgend jaar betrokken worden bij de nieuwe afspraken die de gemeente gaat maken met wijk- en dorpsraden. Een aantal concrete punten zoals een heldere rolverdeling, mogelijkheden om het draagvlak te vergroten en ondersteuning daarbij zullen dankzij de tweede aangenomen motie al direct worden uitgewerkt.” 

Lees verder
18 december 2021

Bredase SP onderzoekt tochtklachten in Driesprong

Foto: SP

Vanochtend werd de Bredase SP hartelijk ontvangen door John Luhalima in de Molukse wijk driesprong. Frans, Joost, Olaf en Michel gingen met John langs bij een paar huizen om te luisteren naar verhalen over tochtklachten, lekkages en krakende plafonds. Deze huizen huren de bewoners van Wonen Breburg en zijn zo’n 10 jaar geleden gerenoveerd. Dat lijkt bij een eerste ronde langs de huizen niet overal goed gebeurd te zijn. “We troffen lekkage- en waterschade aan bij een bewoner aan de Wieringenstraat op zolder.” Vertelt Joost van Dyck.

Lees verder
17 december 2021

Nep sociale woningbouw

Foto: CorporatieNL

In de woningbouw zien we steeds vaker dat ontwikkelaars ervoor kiezen om sociale woningen in eigen beheer te houden. De Bredase SP vindt dit een nadelige ontwikkeling, omdat deze huizen niet op Klik voor wonen verschijnen én vooral ook de verhuurders die deze woningen via slinkse wijze niet aan de doelgroep lijken toe te wijzen.

Lees verder
17 december 2021

700 zaken op de wachtlijst Veilig Thuis

Foto: SP

In een krantenartikel van BN DeStem van 8 december jl. en de raadsbrief van 7 december jl. viel ons oog op de zorgen over de wachtlijst van 700 zaken bij Veilig Thuis. De zorgen in het artikel betreft naast de zaken die op de wachtlijst staan ook zorgen over de toename aan meldingen en een groot verloop van personeel. In het artikel wordt beschreven dat er al een richting is ingezet om het personeelsverloop te verminderen, evenals het terugdringen van de huidige wachtlijst door een extern ondersteuningsbureau te betrekken. Desondanks hebben wij grote zorgen die een kwetsbare groep burgers betreft waar vaak acuut gehandeld dient te worden.

Lees verder
14 december 2021

Subsidie voor kleine initiatieven al reeds op?!?

Foto: SP

Het lijkt er op dat de kleine initiatieven pot voor het eerste halfjaar van 2022 alweer leeg is. Dat blijkt uit de antwoorden die de SP op 14 december ontving. Er konden aanvragen ingediend worden van 1 november 2021 tot en met 1 maart 2022, en de gemeente geeft aan nu al 15 aanvragen te hebben ontvangen voor een totaalbedrag van € 56.000. Terwijl er maar 30000 euro beschikbaar is voor dit eerste half jaar. Voor organisaties die nu nog een aanvraag willen indienen voor het eerste half jaar van 2022 is de kans dus groot dat ze achter het net vissen.

Lees verder
8 december 2021

Nog geen 3% van alle BredaPas-houders krijgt een kerstpakket van de gemeente Breda

Foto: Gemeente Breda / Gemeente Breda

Op 7 december las de SP fractie dat er 175 kerstpakketten door wethouder Adank zijn uitgedeeld aan enkele houders van een Bredapas. Dit lijkt op het eerste oog natuurlijk een sympathieke actie, maar is het wel eerlijk? Wie heeft er ,op welke wijze bepaald, wie er een pakket ging krijgen? En wat nou voor de 6825 andere bredapashouders die lezen dat zij helaas niet het geluk aan hun zijde hadden en dus geen cadeaus hoeven te verwachten van dit college?

Lees verder

Pagina's

U bent hier