h

Strijd om Zaart wordt heviger

23 juni 2010

Strijd om Zaart wordt heviger

Woningcorporatie WonenBreburg wilt de in prima staat verkerende flatjes aan de Zaart gaan slopen. Na jaren van onzekerheid is het wachten nu op een haalbaarheidsonderzoek wat in oktober meer duidelijk zal moeten geven. Wie denkt dat de bewoners en de SP de uitkomsten van dit onderzoek rustig af gaan zitten wachten, heeft het flink mis.

Straatnaambord Zaart

Met de komst van het nieuwe college van B&W werd een lijst met toezeggingen van het oude in de raad behandeld. Bij het punt “problematiek Zaart” stond ironisch genoeg afgehandeld. Direct hebben wij voorzitter van de Huurderscommissie Zaart, Anneke Baardman, uitgenodigd in te komen spreken in de commissie ruimte. Na een vurig betoog besloot de commissie om op 22 juni, voorafgaand aan de volgende commissie, op bezoek te gaan in de Zaart.

Eenmaal zover verbaasde menig commissielid zich over de prachtige ligging en goede staat van de gebouwen. Zoals de posters achter de ramen al aangaven, moet de gedachte “slopen is bezopen” toch door menig politicus zijn of haar hoofd geschoten zijn. Allereerst kregen de bewoners en met hen wij als SP de kans de commissieleden op de hoogte te brengen van de problematiek.

Vervolgens was het de beurt aan WonenBreburg en dan vooral aan het door hen ingeschakelde adviesbureau. Omdat er drempelloze woningen voor ouderen gebouwd moeten worden, moeten de woningen in de Zaart het veld ruimen. Dat daarmee de vaak eveneens oudere bewoners hun wijk uitgejaagd worden laat WonenBreburg koud.

Aansluitend aan het bezoek bood Anneke nog zo'n 200 steunbetuigingen van omwonenden aan wethouder Alfred Arbouw aan. Deze zei toe ze te overhandigen aan zijn verhinderde collega Bob Bergkamp. Na de inmiddels nodige gesprekken met wethouder Bergkamp lijkt die op de hand van de bewoners en de SP. Na jarenlange sloop of verkoop van goedkope huurwoningen begint het ook eindelijk bij de overige partijen door te dringen: slopen is bezopen! Wordt vervolgd.

Volg SP Breda

U bent hier