h

Nieuws van de afdeling

9 november 2007

ROOD Breda rent zich rot voor studenten

Vandaag renden ruim 60 studenten rondjes om het Tweede Kamer gebouw in Den Haag om Minister Plasterk een bijdrage te geven voor zijn zoektocht naar 1 miljard euro. Het intitiatief van de petitie en sponsorloop is een samenwerkingsverband van een aantal politieke jongeren organisaties en studentenvakbonden. Plasterk zoekt de 1 miljard om zo het lerarentekort op te lossen. Het idee was aanvankelijk om dit geld bij de studenten vandaan te halen (slecht idee natuurlijk!). Naast het bij elkaar gerende geld (flink bedrag van €212,78) werden meer dan 41.000 handtekeningen uitgereikt aan Plasterk.

Lees verder
8 november 2007

SP-fractie organiseert mini-symposium "Betaalbaar Bouwen"

Op vrijdag 16 november a.s. organiseert de SP-fractie in Breda een mini-symposium met als thema: "Betaalbaar Bouwen". Dit symposium zal worden gehouden in de ontvangstzaal van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 in
Breda. Doel is om duidelijk te laten zien dat het in de praktijk heel goed mogelijk is gebleken om betaalbaar te bouwen. In verschillende plaatsen in Nederland zijn projecten geweest om goedkope woningen voor een redelijke kwaliteit te bouwen. Geen enkele reden dus om dat in Breda niet te doen!

Lees verder
8 november 2007

Ledenvergadering stelt amendementen vast

De algemene ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 5 november uitgebreid gediscussieerd over de stukken voor het 15e partijcongres op 24 november, en een aantal wijzigingsvoorstellen vastgesteld. Zo willen de Bredase SP-leden dat de partijraad niet meer door het partijbestuur wordt voorgezeten, maar een eigen voorzitter en secretaris kiest; dat iedere afdeling werk maakt van het organiseren van een Hulpdienst en het oprichten en blijvend ondersteunen van een ROOD-afdeling. Verder stelt de ledenvergadering voor om de inleidingen van de twee congresstukken met elkaar te verwisselen en worden twee wijzigingsvoorstellen van de Rotterdamse afdeling om actiever te werken met en onder migranten ondersteund. Alle wijzigingsvoorstellen zijn voor SP-leden vanaf 14 november te lezen via SP-net.

Lees verder
28 oktober 2007

Waardige avondwake tegen verlenging missie Uruzgan

Enkele tientallen Bredanaars verzamelden zich op donderdagavond 25 oktober met kaarsen op de Grote Markt in Breda om hiermee tijdens de NAVO-top in Noordwijk een tegengeluid te laten horen. Na een korte toespraak van SP-afdelingsvoorzitter Johan Kwisthout werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers in Afghanistan. Daarna liep het gezelschap een korte route door de binnenstad van Breda, waarbij folders werden verspreid onder het winkelend publiek. Als afsluiting was er een discussie over de achtergronden van de oorlog in Afghanistan in café De Franciscaner.

Lees verder
23 oktober 2007

Een week van ROOD

Maandag 15 oktober 2007
Een onderdeel van de verantwoordelijkheden van ROOD is de aanwezigheid bij de altijd zo boeiende SP-bestuursvergaderingen... Door onze aanwezigheid werd gelijk de gemiddelde leeftijd flink naar beneden gehaald :-) Vanuit ROOD hebben we verslag gedaan van onze activiteiten de afgelopen 2 weken en ook van onze lopende projecten. We hebben gelijk de mogelijkheid benut om afspraken te maken voor gezamenlijke acties (zoals de Afghanistan Wake van volgende week donderdag en een handtekeningenactie voor ReferendumNu aanstaande zaterdag).

Lees verder
18 oktober 2007

Wake tegen verlenging missie Uruzgan

Op donderdag 25 oktober zullen er in Noordwijk 26 defensieministers uit de diverse NAVO landen bijeenkomen. Bovenaan de agenda van de meeting staat Afghanistan. Ook wordt rond deze tijd een beslissing van onze regering verwacht over het verlengen van onze missie in Afghanistan. Wij zijn tegen het verlengen van deze "opbouwmissie". Militairen zijn geen opbouwwerkers. Er komt steeds meer nieuws over burgerslachtoffers en de Taliban krijgt alleen maar meer aanhang in Uruzgan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier