h

Nieuws van de afdeling

2 juli 2007

Bijzondere bijstand voor aangepaste fiets

In februari heeft Joyce van der Sanden namens de SP vragen gesteld over de eigen bijdrage voor een aangepaste fiets, in de commissie Mens en Maatschappij. Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo’n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Wethouder Heerkens heeft toegezegd om in individuele gevallen te bekijken of kwijtschelding of een vergoeding uit de bijzondere bijstand op zijn plaats is. Inmiddels hebben wij gehoord dat één betrokkene de eigen bijdrage vergoed heeft gekregen uit de bijzondere bijstand. We raden mensen aan in vergelijkbare gevallen ook een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

Lees verder
29 juni 2007

SP: Geen Bredase lijst uitgeprocedeerde asielzoekers!

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Dat heeft Albayrak dinsdag gezegd in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Burgemeesters zijn niet verplicht lijsten met gegevens van illegalen te verstrekken, maar de bewindsvrouw verwacht wel dat ze dat zullen doen. De SP is ronduit verbijsterd over de houding en voorgenomen handelswijze van de Staatssecretaris. De Pardonregeling waar de SP voor heeft gepleit is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Door in het kader van de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel in te zetten, krijgt de uitwerking van het Pardon een nare bijsmaak die de SP geenszins aanstaat. En dan drukken wij ons nog zacht uit.

Lees verder
28 juni 2007

SP niet bij heropening Haven

De SP zal niet aanwezig zijn bij de heropening van de Haven op 1 juli 2007. De SP is vanaf het eerste begin een fel tegenstander geweest van dit - vele miljoenen kostende - project. Er had veel meer gedaan kunnen worden met de invulling van de Haven dan nu het geval is. De voorkeur van de SP ging uit naar een autoluw, multifunctioneel plein met een kwaliteitsniveau vergelijkbaar met de Grote Markt op deze locatie, waar allerlei evenementen gehouden kunnen worden, en wat ook nog veel goedkoper was geweest. We hebben dan ook in het verleden alternatieve plannen gemaakt voor de invulling van dit gebied. Een betere invulling van de publieke ruimte én een stuk goedkoper. Ook een groot gedeelte van de Bredanaars vond - en vindt - de heropening zonde van het geld. De SP vindt het daarom niet gepast om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn.

Lees verder
13 juni 2007

Sloop sociale woningbouw Brabantpark

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de 162 woningen aan de Lage Kant/Nieuwe Inslag in Brabantpark. 'WonenBreburg heeft plannen om in het kader van de herstructurering van de wijk deze appartementen te slopen.' Dat staat te lezen op de site van Wonenbreburg over het complex met 162 woningen. De meeste woningen hebben drie slaapkamers en zijn goed betaalbaar voor zo rond de 300 Euro per maand. Dit betekent dat dit nog een van de weinige complexen in Breda is waar mensen met een smalle beurs nog relatief veel ruimte hebben. Tevens is het ook mooi groen in de omgeving en is er nog ruimte om te wandelen.
Als WonenBreburg dit wil slopen is het aan te bevelen als er eenzelfde aantal woningen zal terugkomen in dezelfde prijsklasse met dezelfde leefruimten.

Lees verder
27 mei 2007

Wet Inburgering

De beleidsnotitie en verordening Wet Inburgering is beschreven hoe de gemeente deze wet wil uitvoeren. Het werd besproken in de commissie Mens en Maatschappij van 23 mei 2007. We hebben in deze commissie niet verteld wat we vinden van het vreemdelingenbeleid van voormalig minister Verdonk en de Wet Inburgering die hiervan een gevolg is. De wet is ons als gemeente opgelegd en zullen we moeten uitvoeren. Binnen de kaders en mogelijkheden van deze wet heeft de gemeente Breda volgens de SP zijn best gedaan om een zo goed mogelijke verordening op te stellen. Toch hebben we nog een aantal aandachtspunten.

Lees verder
16 mei 2007

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de vleermuizen

Op 10 mei stelde raadslid Maurice Spapens van de SP in het vragenuur de mogelijke afbraak van het 'verscholen' pand aan de Veemarktstraat 58, en eventuele kap van bomen, aan de orde. De afgelopen bijna 40 jaar is het historische pand aan de Veemarktstraat 58 gemeentelijk eigendom geweest. De gemeente heeft haar eigendom bewust laten verloederen, dit terwijl particuliere eigenaren door de gemeente, terecht overigens, worden aangeschreven indien zij hetzelfde doen. Meten met 2 maten? Meerdere malen is zij door omwonenden aangeschreven met het verzoek het pand op te knappen, bij te houden, te herstellen of vrij te geven voor herstel. De SP wil dat dit pand voor het nageslacht bewaard blijft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier