h

De Bredase SP-fractie

De SP heeft vijf zetels in de Bredase gemeenteraad en vormt samen met  VVD, D66 en PvdA een coalitie. De SP levert ook een wethouder aan het College van B&W.

Dit is onze wethouder en zijn onze raadsleden:

Patrick van Lunteren

Wethouder - Jeugd, wijken en wonen

06-46270044

Patrick komt oorspronkelijk uit Utrecht maar de liefde voor een Bredase bracht hem naar onze mooie stad. Behalve dat hij de van 2010 - 2014 als fractievoorzitter in de raad zat, is Patrick was hij sinds 2006 voor de Tweede Kamerfractie actief als medewerker milieu en ruimtelijke ordening. Vanaf mei 2014 is hij wethouder jeugd, wonen, wijken en maatschappelijke opvang. Patrick is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor: Innovatief bestuur - Breda Begroot Wijkaanpak - Sociale projecten in de wijk - Wijkdeals - Wijken en dorpen Bouwen & wonen - Wonen - Bouwen - Corporaties - Welstand Sociale veiligheid - Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen - Buurtpreventie Jeugd - CJG - Jeugd (beleid en uitvoering)

Bas Maes

Fractievoorzitter - Werk & inkomen, wijken en bestuurlijke vernieuwing (commissie economie en bestuur)

06-16586821

Bas is opgegroeid in de Haagse Beemden en heeft architectuur gestudeerd in Tilburg en Delft. Na zes jaar als architect en projectleider bij een bureau gewerkt te hebben, werkt hij sinds begin 2014 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Bas is de afgelopen vier jaar ook als commissielid actief geweest. Hij is in 2014 gekozen tot raadslid en is fractievoorzitter.

Dirk Uijl

Gemeenteraadslid - Zorg & welzijn en economie (commissie economie en maatschappij)

06-21265323

Dirk heeft aan de Avans Hogeschool maatschappelijk werk gestudeerd. Hij werkt nu als jeugdhulpverlener in Rotterdam-Zuid. De afgelopen twee jaar is Dirk actief geweest als commissielid/niet-raadslid en is met zijn kennis op het gebied van (jeugd-)zorg een grote toegevoegde waarde gebleken. In 2014 is hij gekozen als raadslid. In de raad is hij voorzitter van de commissie ruimte.

Ria Wiegeraad

Gemeenteraadslid – Jeugd, onderwijs & educatie en armoedebeleid (commissie economie en maatschappij)

06-39100428

Ria is een echte geboren en getogen Bredase. Na altijd in het onderwijs te hebben gewerkt, is ze één van de drijvende krachten achter de cultuureducatie in onze stad geweest. Naast haar vele hobby’s zoals haar moestuin en naar de film gaan, zet Ria zich al jaren actief in voor de SP en zat onder andere in het bestuur waar ze ledencoördinatie onder haar hoeden had . In maart 2014 is Ria gekozen als gemeenteraadslid in Breda.

René Spiegels

Gemeenteraadslid - Bouwen & wonen, verkeer en milieu (commissie ruimte)

06-15638821

René Spiegels is opgegroeid in Etten-Leur en op zijn 18de naar Breda verhuisd waar hij nu in het centrum woont. Na zijn studie tot docent maatschappijleer heeft hij een studie milieukunde afgerond. In het verleden is René actief geweest binnen ROOD, maar ook binnen andere linkse actie- en protestbewegingen. René is sinds mei 2014 raadslid.

Maurice Spapens

Gemeenteraadslid - Veiligheid en regionale samenwerking (commissie bestuur)

06-28279417

Maurice Spapens is modeontwerper en SP-lid sinds 2002. Hij was onder andere voorzitter van de Vereniging Atelierkunstenaars in Breda en afdelingsvoorzitter van de SP in Breda. Als kunstenaar en oud-voorzitter van de VAK is Maurice een bekende Bredanaar op zijn terrein en een uithangbord voor de SP en vaak spraakmakend in het debat. Sinds maart 2014 is Maurice commissielid.

Rachied Benabbou

Commissielid - Werk & inkomen en bestuurlijke vernieuwing (commissie economie en bestuur)

Rachied Benabbou (1977) woont sinds 2013 in de wijk Doornbos in Breda. Rachied is sinds 2011 actief lid en betrokken bij verschillende SP-activiteiten. Heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid, en in juni 2014 daarvoor gekozen. Rachied is coördinator van de SP Hulpdienst in Breda.

Inge Verdaasdonk

Commissielid - Zorg & welzijn (commissie maatschappij)

Inge versterkt de SP-fractie op het beleidsterrein zorg en dan in het bijzonder op het gebied van de maatschappelijke en vrouwenopvang. In het dagelijks leven is Inge maatschappelijk werker maar werkt zij ook als persoonlijk begeleider bij stichting SOVAK. SP-fractievoorzitter Bas Maes: "Met haar kennis en gedrevenheid ben ik ervan overtuigd dat Inge een echte versterking van onze fractie zal zijn. Ik wens haar veel plezier en succes!"

Pieter Teurlings

fractiemedewerker

076-5294332

Pieter is een Bredanaar in hart en nieren. Hij heeft onder andere MAVO en MEAO gedaan en is naast fractiemedewerker ook postbezorger en ZZP’er . Hij woont nu al weer 25 jaar in Breda Noord. Hobby 's zijn o.a. volleyballen en schaken. Sinds 2010 is Pieter de steun en toeverlaat van de fractie. Pieter zorgt ervoor dat de inkomende brieven, e-mails en telefoontjes worden afgehandeld en indien nodig worden doorgestuurd.

U bent hier