h

De Bredase SP-fractie

De SP levert vier zetels in de Bredase gemeenteraad

Dit zijn onze raads- en burgerraadsleden:

Bas Maes

Fractievoorzitter - Bestuur en veiligheid

06-16586821

Bas is opgegroeid in de Haagse Beemden en heeft architectuur gestudeerd in Tilburg en Delft. Na zes jaar als architect en projectleider bij een bureau in Rotterdam gewerkt te hebben, werkt hij sinds begin 2014 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Bas is sinds 2007 actief voor de SP onder andere met ROOD en als afdelingsvoorzitter. Sinds 2010 maakt hij onderdeel uit van de fractie. Eerst als commissielid en sinds 2014 als fractievoorzitter. Bas woont inmiddels weer terug in de Haagse Beemden, samen met zijn vrouw en zoontje.

Dirk Uijl

Gemeenteraadslid - Economie en bereikbaarheid (vz. agendacommissie - plaatsvervangend voorzitter Raad)

06-21265323

Ik ben Dirk Uijl, 36 jaar oud en geboren en getogen in Breda en momenteel woonachtig in Geeren Zuid. Ik ben zo’n 12 jaar lid van de SP, en al vanaf dag 1 actief met acties tegen leegstand en voor hulp aan dakloze jongeren, en de afgelopen 6 jaar ben ik actief in de raad. Daarnaast ben ik jarenlang jeugdhulpverlener in Rotterdam Zuid geweest, en sinds 3 jaar ben ik beleidsmedewerker voor de SP fractie in de Tweede Kamer.

Boi Boi Huong

Raadslid - Werk en inkomen, Armoedebeleid en Onderwijs

06-16519278

Boi Boi Huong is opgeleid als journalist en China-deskundige. Zij heeft een Master in de Internationale Betrekkingen met als specialisme handelssancties. Lange tijd heeft ons SP-raadslid Chinese les gegeven en zich verdiept in China. Nu focust zij zich met veel interesse op de politiek in Breda. Boi Boi werkt als medewerker bestuursstaf bij de overheid. Over haar motivatie zegt zij: “De bezuinigingen van de kabinetten Rutte hebben mensen met een laag inkomen en zorgbehoevenden, het leven heel moeilijk gemaakt. Ik wil me daarom graag inzetten voor een gemeente die deze Bredanaars bijstaat waar het kan”.

Inge Verdaasdonk

Raadslid - Zorg, jeugd en leefbare wijken en dorpen

Inge Verdaasdonk, geboren en getogen in Breda, 42 en moeder van 2 meiden van 16 en 20. In het dagelijks leven naast moeder aan de slag als zelfstandige in de zorg met maatschappelijk werk als achtergrond. Vooral werkzaam als gespecialiseerd begeleider aan huis. Sinds januari 2016 onderdeel van de fractie, begonnen als commissielid/burgerraadslid. Sinds juni 2018 raadslid. Inge zet zich in voor een Breda waar mens boven centen en stenen word gesteld. Verhalen van de straat, in de raad brengen ziet zij als haar taak. Haar onderwerpen: Jeugd, Zorg en Wijken zijn.

Michel Verschuren

Burgerraadslid - Bouwen en wonen, klimaat

06-13847515

Mijn naam is Michel Verschuren, burgerraadslid. Daarnaast ook voorzitter van de afdeling. Een grote verantwoordelijkheid. Hij heeft een sterke affiniteit met onderwijs vanuit zijn vakgebied. Echter gaat zich deze periode bezighouden met bouwen en wonen en het klimaat. De omgevingswet gaat de komende periode in en dat zet de afdeling, fractie en Breda voor een grote uitdaging. Hij ziet het als zijn taak om de waarden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid terug te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Breda.

Maurice Spapens

Burgerraadslid - Cultuur en sport

06-28279417

Maurice Spapens is modeontwerper en SP-lid sinds 2002. Hij was onder andere voorzitter van de Vereniging Atelierkunstenaars in Breda en afdelingsvoorzitter van de SP in Breda. Als kunstenaar en oud-voorzitter van de VAK is Maurice een bekende Bredanaar op zijn terrein en een uithangbord voor de SP en vaak spraakmakend in het debat. Sinds maart 2014 is Maurice commissielid.

Pieter Teurlings

fractiemedewerker

076-5294332

Pieter is een Bredanaar in hart en nieren. Hij heeft onder andere MAVO en MEAO gedaan en is naast fractiemedewerker ook postbezorger en ZZP’er . Hij woont nu al weer 25 jaar in Breda Noord. Hobby 's zijn o.a. volleyballen en schaken. Sinds 2010 is Pieter de steun en toeverlaat van de fractie. Pieter zorgt ervoor dat de inkomende brieven, e-mails en telefoontjes worden afgehandeld en indien nodig worden doorgestuurd.

U bent hier