h

De Bredase SP-fractie

De fractie van SP Breda bestaat momenteel uit 2 raadsleden en 3
burgerraadsleden. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van een fractiemedewerker. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle fractieleden en hun taken. Ieder fractielid heeft een eigen mailadres. Mocht je een fractielid willen mailen, dan kan dit via voornaam@spbreda.nl.

Inge Verdaasdonk

Fractievoorzitter | Gemeenteraadslid Zorg | Armoede | Jeugd | Bestuur

06-40787707

Inge Verdaasdonk is geboren (1975) en getogen in Breda; geboren in de Belcrum en ze woont daar ook nu alweer een hele tijd met veel plezier. Ze is maatschappelijk werker en werkt als zelfstandig begeleider bij voornamelijk complexe situaties. Daarnaast is ze sinds 2003 lid van de SP en vanaf 2016 jaar actief in de Bredase fractie, eerst als burgerraadslid op vooral maatschappelijke onderwerpen later als raadslid. In september 2020 heeft zij het fractievoorzitterschap overgenomen.

Michel Verschuren

Gemeenteraadslid | Wonen | Onderwijs | Leefbare wijken en infrastructuur

06-13847515

Sinds 2007 is hij SP-lid. Hij heeft een sterke affiniteit met onderwijs vanuit zijn vakgebied. Hij ziet het als zijn taak om de waarden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid terug te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Breda.Van 2015 t/m 2020 was hij ook de voorzitter van de afdeling.

Olaf van der Bruggen

Burgerraadslid | Klimaat | Cultuur

06-50458884

Olaf van der Bruggen (geboren in 2002) maakt sinds maart 2022, als burgerraadslid, deel uit van de gemeenteraadsfractie van de Bredase SP. Binnen de fractie is hij verantwoordelijk voor cultuur en klimaat. In 2019 is hij lid geworden van de SP en sinds juli 2020 ook lid van het afdelingsbestuur (sinds juli 2021 organisatiesecretaris en vanaf juni 2022 voorzitter). In het dagelijks leven is hij student en in zijn vrije tijd onderneemt hij graag leuke activiteiten met zijn vrienden.

Dirk Uijl

Burgerraadslid | Veiligheid | Economie | Financiën

06-21265323

Dirk Uijl is geboren en getogen in Breda. Sinds 2012 is hij actief in de gemeenteraad van Breda voor de SP. In die tijd heeft hij zich ingezet voor leefbare wijken en dorpen met goede voorzieningen, de aanpak van leegstand en verloedering van onze mooie stad, en heeft hij gestreden voor inspraak van onze inwoners wanneer er dingen spelen in hun buurt. Daarnaast werkt hij in het dagelijks leven als beleidsmedewerker zorg en jeugdzorg voor de Tweede Kamerfractie van de SP.

Edwin Plinck

Burgerraadslid | Sport | Werk/inkomen en schulden

Edwin Plinck heeft een sociale achtergrond en is gedupeerde van de kindertoeslagaffaire. Dat heeft er beide toe geleid dat hij sinds 2021 actief geworden is voor de SP. Hij zet zich vooral in tegen onrecht en de steeds groter wordende tweedeling in de stad. Overdag is hij werkzaam als ondernemer: samen met zijn vrouw is hij eigenaar van Alexanderhoeve Kaas & Noten in de Haagde Beemden. Als burgerraadslid is hij woordvoeder op het gebied van Sport, Werk/inkomen en schulden.

Erica van der Muren

Fractiemedewerker

06-41749136

Erica van der Muren is sinds januari 2020 lid van de SP en sinds oktober van dat jaar werkzaam als fractiemedewerker voor de Bredase SP. Sinds juni 2022 is zij ook lid van het afdelingsbestuur. Ze heeft de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan op administratief en boekhoudkundig gebied bij verschillende organisaties, waarbij ze tot voor kort zeven jaar bij Stichting Tientjes gewerkt heeft. Tevens heeft ze veel (ervarings)kennis op het gebied van en affiniteit met armoede, psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid.

 

U bent hier