h

De Bredase SP-fractie

De fractie van SP Breda bestaat momenteel uit 2 raadsleden en 3
burgerraadsleden. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van een fractiemedewerker. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle fractieleden en hun taken. Ieder fractielid heeft een eigen mailadres. Mocht je een fractielid willen mailen, dan kan dit via voornaam@spbreda.nl.

Inge Verdaasdonk

Fractievoorzitter | Gemeenteraadslid | Zorg | Armoede | Jeugd | Veiligheid | Financiën | Economie

06-40787707

Inge Verdaasdonk is geboren (1975) en getogen in Breda; geboren in de Belcrum en ze woont daar ook nu alweer een hele tijd met veel plezier. Ze is maatschappelijk werker en werkt als zelfstandig begeleider bij voornamelijk complexe situaties. Daarnaast is ze sinds 2003 lid van de SP en vanaf 2016 jaar actief in de Bredase fractie, eerst als burgerraadslid op vooral maatschappelijke onderwerpen later als raadslid. In september 2020 heeft zij het fractievoorzitterschap overgenomen.

Michel Verschuren

Gemeenteraadslid | Wonen | Leefbare wijken (fysiek) | Onderwijs

06-13847515

Sinds 2007 is hij SP-lid. Hij heeft een sterke affiniteit met onderwijs vanuit zijn vakgebied. Hij ziet het als zijn taak om de waarden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid terug te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Breda.Van 2015 t/m 2020 was hij ook de voorzitter van de afdeling.

Olaf van der Bruggen

Burgerraadslid | Klimaat | Cultuur | Jongeren

06-50458884

Olaf van der Bruggen (geboren in 2002) maakt sinds maart 2022, als burgerraadslid, deel uit van de gemeenteraadsfractie van de Bredase SP. Binnen de fractie is hij verantwoordelijk voor cultuur en klimaat. In 2019 is hij lid geworden van de SP en sinds juli 2020 ook lid van het afdelingsbestuur. In het dagelijks leven is hij student en in zijn vrije tijd onderneemt hij graag leuke activiteiten met zijn vrienden.

Marlous Fieret

Burgerraadslid | WMO | Leefbare wijken (sociaal)

06-44381193

Marlous maakt sinds 31 augustus 2023 deel uit van de fractie. Haar maatschappelijke betrokkenheid van en haar kennis van het sociaal domein is een welkome aanvulling in tijden van toenemende armoede en de grote verschillen tussen wijken.

Edwin Plinck

Burgerraadslid | Sport | Werk en inkomen | Schulden

06-14993073

Edwin Plinck heeft een sociale achtergrond en is gedupeerde van de kindertoeslagaffaire. Dat heeft er beide toe geleid dat hij sinds 2021 actief geworden is voor de SP. Hij zet zich vooral in tegen onrecht en de steeds groter wordende tweedeling in de stad. Overdag is hij werkzaam als ondernemer: samen met zijn vrouw is hij eigenaar van Alexanderhoeve Kaas & Noten in de Haagde Beemden. Als burgerraadslid is hij woordvoeder op het gebied van Sport, Werk/inkomen en schulden.

 

Vragenlijst Schippersdonk e.o.

 
1 Begin 2 Einde
Vul hieronder jouw klacht in over onderhoud of reparaties van jouw huurwoning van Alwel of omtrent communicatie met Alwel.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier