h

De Bredase SP-fractie

De fractie van SP Breda bestaat momenteel uit 3 raadsleden en 2 burgerraadsleden. Daarnaast worden zij ondersteund door een fractiemedewerker. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle fractieleden en hun taken. Ieder fractielid heeft een eigen mailadres. Mocht je een fractielid willen mailen, dan kan dit via voornaam@spbreda.nl.

Inge Verdaasdonk

Fractievoorzitter | Bestuur | Gemeenteraadslid - Zorg, Jeugd & Armoede

06-40787707

Sinds januari 2016 onderdeel van de fractie, begonnen als commissielid/burgerraadslid. Sinds juni 2018 raadslid en sinds september 2020 fractievoorzitster. Inge zet zich in voor een Breda waar mens boven centen en stenen word gesteld. Verhalen van de straat, in de raad brengen ziet zij als haar taak. Haar onderwerpen: zijn: Zorg, Jeugd & Armoede. Als fractievoorzitter neemt ze ook deel aan het bestuur van de afdeling.

Bas Maes

Leefbare wijken en dorpen | Veiligheid | Werk en inkomen (ATEA) | auditcommissie

06-16586821

Hij werkt sinds begin 2014 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Bas is sinds 2007 actief voor de SP onder andere met ROOD en als afdelingsvoorzitter. Sinds 2010 maakt hij onderdeel uit van de fractie. Eerst als commissielid en sinds 2014 t/m augustus 2020 als fractievoorzitter.

Dirk Uijl

Gemeenteraadslid - Economie en bereikbaarheid (vz. agendacommissie - plaatsvervangend voorzitter Raad)

06-21265323

Hij is al zo’n 12 jaar lid van de SP, en al vanaf dag 1 actief met acties tegen leegstand en voor hulp aan dakloze jongeren. De afgelopen 6 jaar is hij actief in de raad en sinds 3 jaar beleidsmedewerker voor de SP fractie in de Tweede Kamer.

Michel Verschuren

Burgerraadslid - Bouwen en wonen, Klimaat, Onderwijs, Werkgroep Omgevingswet

06-13847515

Michel Verschuren, burgerraadslid. Sinds 2007 is hij SP-lid. Hij heeft een sterke affiniteit met onderwijs vanuit zijn vakgebied. Echter gaat zich deze periode bezighouden met bouwen en wonen en het klimaat. De omgevingswet gaat de komende periode in en dat zet de afdeling, fractie en Breda voor een grote uitdaging. Hij ziet het als zijn taak om de waarden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid terug te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Breda.Van 2015 t/m 2020 was hij ook de voorzitter van de afdeling.

Maurice Spapens

Burgerraadslid - Cultuur en sport, werkgroep regio, werkgroep jeugd

06-28279417

SP-lid sinds 2002. Hij was onder andere voorzitter van de afdeling, voorzitter van Vereniging Ateliers kunstenaars (Het huidige Clib) in Breda. Maurice Spapens heeft 12 jaar als raadslid in Breda gestreden tegen onrecht en voor meer kunst en cultuur ondermeer. Maurice Spapens is een bekende Bredanaar en een uithangbord voor de SP. Hij is vaak spraakmakend in het debat. Van 2015 tot 2019 was Maurice tevens Statenlid van de provincie Noord-Brabant voor de SP.

Erica van der Muren

Fractiemedewerker

06-41749136

Erica is SP-lid sinds januari 2020 en de fractiemedewerker van SP Breda. Zij ondersteunt de fractie met haar werkzaamheden. Deze functie vormt voor haar een mooie begin om haar kwaliteiten en vaardigheden in te zetten binnen de afdeling. Ze heeft de afgelopen 16 jaar ervaring op (financieel) administratief gebied opgedaan bij verschillende organisaties, waarvan de laatste 6,5 jaar bij Stichting Tientjes. Daarnaast heeft ze ook veel (ervarings)kennis op het gebied van o.a. armoede, psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid.

 

U bent hier