h

De Bredase SP-fractie

De SP levert vier zetels in de Bredase gemeenteraad

Dit zijn onze raads- en burgerraadsleden:

Bas Maes

Fractievoorzitter - Bestuur en veiligheid

06-16586821

Hij werkt sinds begin 2014 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Bas is sinds 2007 actief voor de SP onder andere met ROOD en als afdelingsvoorzitter. Sinds 2010 maakt hij onderdeel uit van de fractie. Eerst als commissielid en sinds 2014 als fractievoorzitter.

Dirk Uijl

Gemeenteraadslid - Economie en bereikbaarheid (vz. agendacommissie - plaatsvervangend voorzitter Raad)

06-21265323

Hij is al zo’n 12 jaar lid van de SP, en al vanaf dag 1 actief met acties tegen leegstand en voor hulp aan dakloze jongeren. De afgelopen 6 jaar is hij actief in de raad en sinds 3 jaar beleidsmedewerker voor de SP fractie in de Tweede Kamer.

Boi Boi Huong

Raadslid - Werk en inkomen, Armoedebeleid en Onderwijs

06-16519278

Boi Boi werkt als medewerker bestuursstaf bij de overheid. Over haar motivatie zegt zij: “De bezuinigingen van de kabinetten Rutte hebben mensen met een laag inkomen en zorgbehoevenden, het leven heel moeilijk gemaakt. Ik wil me daarom graag inzetten voor een gemeente die deze Bredanaars bijstaat waar het kan”.

Inge Verdaasdonk

Raadslid - Zorg, jeugd en leefbare wijken en dorpen

Sinds januari 2016 onderdeel van de fractie, begonnen als commissielid/burgerraadslid. Sinds juni 2018 raadslid. Inge zet zich in voor een Breda waar mens boven centen en stenen word gesteld. Verhalen van de straat, in de raad brengen ziet zij als haar taak. Haar onderwerpen: Jeugd, Zorg en Wijken zijn.

Michel Verschuren

Burgerraadslid - Bouwen en wonen, klimaat

06-13847515

Mijn naam is Michel Verschuren, burgerraadslid. Daarnaast ook voorzitter van de afdeling. Een grote verantwoordelijkheid. Hij heeft een sterke affiniteit met onderwijs vanuit zijn vakgebied. Echter gaat zich deze periode bezighouden met bouwen en wonen en het klimaat. De omgevingswet gaat de komende periode in en dat zet de afdeling, fractie en Breda voor een grote uitdaging. Hij ziet het als zijn taak om de waarden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid terug te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Breda.

Maurice Spapens

Burgerraadslid - Cultuur en sport

06-28279417

SP-lid sinds 2002. Hij was onder andere voorzitter van de afdeling, voorzitter van Vereniging Ateliers kunstenaars (Het huidige Clib) in Breda. Maurice Spapens heeft 12 jaar als raadslid in Breda gestreden tegen onrecht en voor meer kunst en cultuur ondermeer. Maurice Spapens is een bekende Bredanaar en een uithangbord voor de SP. Hij is vaak spraakmakend in het debat. Sinds maart 2015 is Maurice tevens Statenlid van de provincie Noord-Brabant voor de SP.

Pieter Teurlings

fractiemedewerker

076-5294332

Sinds 2010 is Pieter de steun en toeverlaat van de fractie. Pieter zorgt ervoor dat de inkomende brieven, e-mails en telefoontjes worden afgehandeld en indien nodig worden doorgestuurd.

Volg SP Breda

U bent hier