h

Organisatie SP Breda

De SP is vooral een actieve partij. Ieder kaderlid van de SP is in de weer met het organiseren en ondersteunen van (buurt-)acties, het houden van enquêtes, buurten in de buurt enzovoorts. Maar naast doen speelt denken en beslissen ook een belangrijke rol. De afdeling kent maandelijkse afdelingsvergaderingen, waar de actuele politieke en organisatorische kwesties in en buiten de raad worden besproken en besluiten worden genomen over de te volgen koers. Alle leden van de afdeling kunnen hier meepraten en meebeslissen. Het afdelingsblad Slagkracht wat maandelijks verschijnt staat ook open voor discussie, standpuntbepaling en meningsvorming door en voor leden.

Eens per twee jaar (of vaker als dat wenselijk of noodzakelijk is) kiest de ledenvergadering een bestuur, wat belast is met de dagelijkse leiding van de afdeling. De  afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris worden
in functie gekozen; zij vormen samen met de fractievoorzitter de dagelijkse leiding van de afdeling. De voorzitter is lid van het regio-overleg en de Partijraad.

U bent hier