h

Democraat Boelema frustreert de democratische controle

30 juli 2010

Democraat Boelema frustreert de democratische controle

Wethouder Boelema (D66) acht het niet nodig om antwoord te geven op vraag wat die 14 jaar juridische strijd over de baatbelasting de gemeente heeft gekost. Ze begrijpt, zo schrijft zij in antwoord aan de SP-fractie, de achterliggende redenen van de vraag niet en hoeft wat haar betreft niet te antwoorden. “Dit getuigt van minachting van de controlerende taak van de Raad”, zegt Commissielid Michel Spekkers. “Als wij serieuze vragen hebben dan moet de wethouder daar gewoon antwoord op geven. Wat wij vervolgens met de informatie doen is geheel aan ons”. De SP-fractie wil het kostenplaatje graag horen. Er is 14 jaar geprocedeerd om over de rug van Bredase ondernemers jurisprudentie op te bouwen over het al dan niet mogen innen van die baatbelasting. Spekkers “Wij vragen ons af wat dat heeft gekost en of dat het dat geld, de kostbare tijd van ambtenaren en al die frustratie bij ondernemers in de binnenstad waard is geweest. Dat is een les die we graag trekken voor de toekomst”. Dit is overigens niet de eerste keer dat een wethouder onder een eerlijk en open antwoord uit denkt te kunnen komen. De antwoorden van het College op vragen blinken elke keer weer uit in vaagheden en het draaien om de hete brij. “het lijkt wel of wethouders er een sport van maken om zo vaag mogelijk te blijven”, zegt Spekkers “Het betekent in de praktijk gewoon uitstel want wij stellen de vragen gewoon nog een keer, en als het moet daarna nog een keer. Net zo lang tot we het antwoord wel hebben”.

Volg SP Breda

U bent hier