h

Nieuws van de afdeling

27 mei 2007

Wet Inburgering

De beleidsnotitie en verordening Wet Inburgering is beschreven hoe de gemeente deze wet wil uitvoeren. Het werd besproken in de commissie Mens en Maatschappij van 23 mei 2007. We hebben in deze commissie niet verteld wat we vinden van het vreemdelingenbeleid van voormalig minister Verdonk en de Wet Inburgering die hiervan een gevolg is. De wet is ons als gemeente opgelegd en zullen we moeten uitvoeren. Binnen de kaders en mogelijkheden van deze wet heeft de gemeente Breda volgens de SP zijn best gedaan om een zo goed mogelijke verordening op te stellen. Toch hebben we nog een aantal aandachtspunten.

Lees verder
16 mei 2007

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de vleermuizen

Op 10 mei stelde raadslid Maurice Spapens van de SP in het vragenuur de mogelijke afbraak van het 'verscholen' pand aan de Veemarktstraat 58, en eventuele kap van bomen, aan de orde. De afgelopen bijna 40 jaar is het historische pand aan de Veemarktstraat 58 gemeentelijk eigendom geweest. De gemeente heeft haar eigendom bewust laten verloederen, dit terwijl particuliere eigenaren door de gemeente, terecht overigens, worden aangeschreven indien zij hetzelfde doen. Meten met 2 maten? Meerdere malen is zij door omwonenden aangeschreven met het verzoek het pand op te knappen, bij te houden, te herstellen of vrij te geven voor herstel. De SP wil dat dit pand voor het nageslacht bewaard blijft.

Lees verder
14 mei 2007

Studentenwoonruimte

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over studentenwoonruimte. Het studenten-Kloostercomplex aan de Nieuwstraat is namelijk verkocht aan WSG en wordt verbouwd. De gemeente had dit gekocht in 1992 en er is in samenwerking met Van Tooren Vastgoed vijftien jaar onderdak geboden aan zo'n honderd studenten in hartje centrum. Veel studenten zitten tegenwoordig noodgedwongen in een zogenaamde antikraakwoning, waar ze geen huurrechten hebben en binnen twee (!) weken op straat kunnen staan met geen garantie op een andere woning. Stichtingen als Camelot, Ad Hoc, etc zijn in deze lucratieve markt gestapt. Deze particuliere bedrijven hebben al op zo'n 40 locaties antikraakwoningen met gemiddeld 3 bewoners.

Lees verder
11 mei 2007

Sloop Maycretewoningen

De SP heeft op donderdagavond 10 mei in een interpellatiedebat Burgemeester en Wethouders aan de tand gevoeld over het verlenen van de sloopvergunning voor de Maycretewoningen aan Wonen Breburg. De SP wilde weten van het college (bestaande uit CDA, PvdA, Breda’97 en GroenLinks) waarom men de sloopvergunning had afgegeven terwijl de omwonenden bezig waren met het voorbereiden van een burgerinitiatief. De SP wilde ook weten waarom de beantwoording van vragen van de SP over het aanhouden van de sloopvergunning zo lang op zich had laten wachten. De vragen waren een week vóór de verlening van de vergunning gesteld, maar werden pas ruim nadat deze verleend was beantwoord, mosterd na de maaltijd dus. De commissie Bouwen en Wonen van de raad vergaderde op de dag dat de vergunning werd verleend, ook deze was niet ingelicht. De SP constateerde dat het college slecht was omgegaan met haar informatieplicht naar de raad.

Lees verder
11 mei 2007

De SP Breda en bedrijventerreinen

De afgelopen maanden is in de raadscommissies en gemeenteraad regelmatig gediscussieerd over het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Volgens de college-partijen is dit noodzakelijk omdat er vraag is naar deze terreinen en omdat het goed zou zijn voor de werkgelegenheid. De SP is kritisch en terughoudend als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen in groene gebieden, zoals bij Bavel. Daar hebben wij de volgende redenen voor.

Lees verder
2 mei 2007

Wethouder vraagt minister om regeling ID-ers na vragen SP

In de Commissie Mens en Maatschappij van 18 maart 2007 heeft Joyce van der Sanden vragen gesteld over de aflopende contracten van mensen met een ID-baan. Daarbij werd het voorbeeld gegeven van een mevrouw die al negen jaar als ID-er op een school werkt als conciërge. Haar baan vervalt per 1 augustus a.s. Het schoolbestuur heeft haar echter aangeboden dat ze per 1 november weer terug kan komen in dezelfde functie, via K-pabel, maar dan wel voor het minimumloon. Dit is 20% minder dan zij nu verdient in een ID-baan. Er is volgens de SP expres een tussenpoze van drie maanden aangehouden, omdat er anders sprake zou zijn van een doorlopende arbeidsovereenkomst. En dan zou ze een vaste baan moeten krijgen met hetzelfde salaris. De SP noemde het schokkend dat een gemeentelijke instelling als K-pabel meewerkt aan dit soort regelingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier