h

Intergas: fuseren is beter dan een noodverbandje

2 juli 2010

Intergas: fuseren is beter dan een noodverbandje

De aandeelhouders van Intergas zijn verzocht om een aanvullende kapitaalinjectie van 40 miljoen euro om te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. Het bedrijf voldoet momenteel niet aan de eisen voor solvabiliteit. Breda bezit 6,4% van de aandelen en zou dus 2,55 miljoen euro moeten bijdragen. SP-fractie Breda denkt dat Intergas alleen met zo’n kapitaalinjectie weinig opschiet. Fractievoorzitter Patrick van Lunteren: “Het is als een noodverbandje op een gebroken been. Het is beter om direct te zoeken naar een meer structurele oplossing”.

Wethouder Boelema zit er echter naast als ze suggereert dat de SP het nutsbedrijf dan maar aan hyena’s op de markt zou willen overlaten.

Intergas is in verhouding een te kleine speler in de energiemarkt. Het is volgens de SP verstandig als Intergas fuseert met een ander publiek energiebedrijf. Logische partners daarvoor zijn de publieke energiebedrijven Delta en Eneco, waarvan het werkgebied goed aansluit op dat van Intergas. Die fusie kan met gesloten beurzen van de aandeelhouders. Breda krijgt dan een aandeel in het fusiebedrijf dat in verhouding staat tot de waarde van het bestaande bezit van Intergas. Daarmee wordt de positie van Intergas op de energiemarkt steviger. Voor gemeenten nemen de financiële risico’s daarmee af. Van Lunteren: ‘ Wethouder Boelema zal met alle andere aandeelhouders die fusie tot stand moeten brengen. Dat is de beste garantie dat het gasnet van Intergas goed beheerd blijft’.

Het netwerkbedrijf van Intergas zou in eerste instantie samengevoegd kunnen worden met dat van Delta of Eneco. Maar ook op dat punt is er voor de lange termijn méér nodig. Van Lunteren: ‘Brabant is nu een lappendeken van netbeheerders, het is de wild-west-regio van Nederland. Er moet zo snel mogelijk een uitruil komen van de regionale netten, zodat de beheerders aansluitende gebieden krijgen en het gas- en elektriciteitsnet in één hand komt. Dat is veel goedkoper in het beheer en handiger voor de klanten.’

U bent hier