h

Nieuws van de afdeling

24 juli 2009

SP flyert bij wijkwinkelcentra

De SP gaat komende en volgende week zaterdag flyeren bij winkelcentrum De Donk en De Berg in de Haagse Beemden (25/7), en winkelcentrum Tuinzigt (1/8) om aan het winkelend publiek haar visie op de megasupermarkt bij NAC duidelijk te maken. Onlangs is door de gemeenteraad besloten om het gebied rondom het NAC-stadion (het Stadionkwartier) te ontwikkelen. Er komen winkels, kantoren, en een megasupermarkt (Jumbo) van 6000 m2. NAC Breda heeft de ontwikkelrechten van dit gebied verkocht en verdient hier 5,7 miljoen euro mee. De SP-fractie heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen dit voorstel gestemd.

Lees verder
9 juli 2009

ROOD Breda deelt snoepzakjes uit aan raadsleden

De Bredase gemeenteraads- en commissieleden keken vreemd op toen ze donderdagochtend getrakteerd werden op een snoepzakje voordat ze de bus in stapten. ROOD wilde met deze ludieke actie zijn ongenoegen uiten over het feit dat in deze tijden van crisis, tientallen gemeenteraads- en commissieleden op kosten van de Bredase burger drie dagen op dienstreis naar Hamburg gaan om daar naar de haven-plannen te kijken. De SP had al eerder duidelijk gemaakt geen enkel heil te zien in deze reis: ten eerste omdat een miljoenenstad als Hamburg gewoon niet vergelijkbaar is met Breda, ten tweede omdat ons het nut ontgaat om tientallen politici op een dienstreis te sturen, in plaats van alleen degenen die de ontwikkeling van Via Breda en het havenkwartier in hun portefeuille hebben.

Lees verder
7 juli 2009

planoloog M. Pijpers: raad gaat op snoepreis

De reis die het overgrote deel van de gemeenteraad - minus de SP-fractie - deze week naar Hamburg maakt, is niet nodig om tot een beter besluit over de Bredase haven te komen. Dat vindt de Bredase planoloog M. Pijpers in een opinieartikel op BredaVandaag. Breda is onvergelijkbaar met Hamburg.

Lees verder
7 juli 2009

Joyce van der Sanden slaagt voor SP-kadercursus

Met een gloedvol betoog ten overstaan van medecursisten en het SP-scholingsteam over het voordragen van SP-burgemeesters rondde het Bredase SP-raadslid Joyce van der Sanden een tweejarige landelijke kadercursus van de SP af. Twee jaar lang debatteren en filosoferen over politiek en maatschappij, actievoeren, omgaan met de media, etc. mondde op zaterdag 6 juni uit in een finaledag in Den Haag waar de deelnemers een speech over een door henzelf gekozen controversieel onderwerp hielden en door Jan Marijnissen aan de tand werden gevoeld. Reden voor de Bredase ledenvergadering om Joyce even in het zonnetje te zetten.

Lees verder
27 juni 2009

SP plannen zijn wél betaalbaar

Tijdens de behandeling van de Kadernota geeft de gemeenteraad de grote lijnen aan voor de plannen van komend jaar. Het college gaat hiermee vervolgens aan de slag en verwerkt de kaders die de gemeenteraad stelt in de begroting. Bij de laatste algemene beschouwingen heeft de SP niet alleen kritiek geuit op de plannen van het college, maar ook
alternatieven aangedragen. Alternatieven die betaalbaar én uitvoerbaar zijn. Zo kiest de SP ervoor om géén 11 miljoen uit te geven aan een topsporthal, maar om dat geld te investeren in amateur-sportaccomodaties.

Lees verder
23 juni 2009

SP protesteert tegen uitzetting studenten Nieuwe Inslag

Onlangs ontving de SP een noodkreet van een aantal studenten, die sinds kort een aantal appartementen aan de Nieuwe Inslag huren. Zij huren ‘anti-kraak’, wat inhoudt dat ze zeer weinig huurrechten en huurbescherming hebben, en in ruil daarvoor een lage huurprijs betalen. De meeste studenten wonen sinds enkele weken of nog korter in de woningen, die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Echter, de studenten hebben onlangs bericht gekregen dat ze de woningen op zeer korte termijn moeten verlaten. Niet omdat ze inderdaad gesloopt gaan worden, maar om plaats te maken voor internationale uitwisselingsstudenten van de NHTV. Saillant detail hierbij is dat een aantal studenten zelf ook aan de NHTV studeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier