SP Breda

“Waarom woont hier niemand?”-fietstour

Foto: 28-08-2016SP
SP Breda heeft vandaag een fietstour langs verschillende leegstaande kantoorpanden, woningen en braakliggende terreinen gemaakt. Doel van de actie was om aandacht te vragen voor de onnodige leegstand enerzijds terwijl er anderzijds grote vraag bestaat naar betaalbare woningen. Onder aanvoering van Gemeenteraadslid Rene Spiegels en Tweede Kamerlid Michiel van Nispen trok de karavaan langs verschillende braakliggende terreinen, zoals het CSM terrein of de locatie waar het voormalig vakschool Van Cooth heeft gezeten. Maar ook kantoorpanden die zo omgebouwd kunnen worden tot woningen of vervalen woningen die opgeknapt kunnen worden. “Ik wist dat er veel leeg stond in Breda, maar ik ben toch verrast hoeveel leegstand je op een fietstochtje tegenkomt”, zegt Spiegels. “Het is raar dat er in een tijd waarin er een grote vraag is naar betaalbare woningen er toch zoveel leeg staat. De hoogste tijd dat het college haast maakt met een leegstandsverordening zodat we deze mismatch aan kunnen pakken.”› Lees verder

SP Breda hangt vuile was buiten bij Thebe

Foto: SP
26-08-2016Ruim twee ton salaris is een hoop poen, daar kun je veel wasjes voor doen! Dat was te lezen op één van de lakens die SP Breda vrijdag ophing aan de poort bij ‘De Witte Villa’, het kantoor van zorginstelling Thebe. De aanleiding voor het buiten hangen van de vuile was, is dat bewoners van verzorgingshuizen zelf moeten gaan betalen voor het wassen van hun eigen beddengoed. Daarover ontstond afgelopen week veel ophef in de media.  “Thebe liet weten dat een oplossing ingewikkeld is”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Opvallend want bij Thebe is er blijkbaar wel geld om hun bestuurders ruim boven de norm betalen. Zo harkte Rob Stam in 2015 maar liefst 211.000 euro binnen. Dat is 33.000 euro meer dan de norm. Van dat geld moet toch wel iemand ingehuurd kunnen worden die de was doet?”› Lees verder

Zorgen oplopende spanningen Turkse gemeenschap

Foto: Stichting Prisma
24-08-2016SP Breda wil van burgemeester Paul Depla weten of hij op de hoogte is van toenemende spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Breda en wat daaraan wordt gedaan. Op vrijdag 15 juli jongstleden vond in Turkije een mislukte staatsgreep plaats. De Turkse regering houdt geestelijk leider Fethullah Gülen en zijn volgers hiervoor verantwoordelijk. "Ook ver buiten Turkije waaronder in Nederland, hebben de ontwikkelingen invloed op de Turkse gemeenschap", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Zo is de Turks-Nederlandse Stichting Prisma in Breda al meer dan eens doelwit geweest van intimidatie. Vermoedelijk omdat enkele vrijwilligers van de stichting aanhanger zijn van Gülen."› Lees verder

Hoge Vucht steunt één Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico!

Foto: SP
22-08-2016Zaterdag 20 augustus stond het National ZorgFonds Breda op winkelcentum Hoge Vucht om steunbetuigingen te verzamelen voor het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico! Een kleine 200 keer werd enthousiast de pen ter hand genomen. Deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging, heeft landelijk al bijna 100.000 aanhangers. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Het winkelend publiek in Hoge Vucht dacht daar net zo over.› Lees verder

Veel steun Nationaal ZorgFonds op jaarmarkt Teteringen

Foto: SP
15-08-2016Zondag 14 augustus stond SP Breda met een kraam op de jaarmarkt in Teteringen om steunbetuigingen te vragen voor het Nationaal Zorgfonds. Meer dan honderd keer werd enthousiast de pen ter hand genomen om steun te betuigen aan deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging. Al meer dan 95.000 mensen in Nederland hebben hun steun gegeven voor het Nationaal ZorgFonds. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. De bezoekers in Teteringen en van ver daarbuiten waren het daar helemaal mee eens.

› Lees verder

CENTRUMBEWONERS: VEEL OVERLAST VAN STAPPERS

Foto: SP
07-08-2016Schreeuwen, tegen de gevel plassen of overgeven, het stukgooien van bierflesjes, op de ramen slaan, auto's vernielen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat de bewoners van de Nijverheidssingel, Nieuwe Dieststraat en Middellaan ieder weekend meemaken met de stroom stappers van en naar het centrum.  Lang niet in alle gevallen is hiervoor echter het hostel Night Flight als schuldige aan te wijzen. Dat blijkt uit de verhalen die leden van SP Breda zaterdagmiddag hoorden aan de deur. "Toch ervaren met name direct omwonenden van het hostel wel degelijk overlast", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Het zou daarom goed zijn als de gemeente probeert de eigenaar van het hostel en de omwonenden weer om tafel te krijgen zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over het terugdringen van overlast."

› Lees verder

SP Breda gaat buurten bij Nijverheidssingel

Foto: BN/DeStem
05-08-2016Zaterdag 6 augustus gaat SP Breda weer buurten in de buurt. Plaats van handelen is ditmaal de Nijverheidssingel in het centrum van Breda. De straat kwam de afgelopen weken veel in het nieuws omdat bewoners veel overlast ervaren van het naastgelegen hostel Night Flight. “Zoals iedere maand gaan we graag met inwoners in gesprek over wat er leeft in een bepaalde buurt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In dit geval lijkt dat wel duidelijk. Toch horen we na alle media-aandacht graag van de bewoners zelf wat er nu precies aan de hand is. En of we daar samen iets aan kunnen doen natuurlijk!”› Lees verder

SP Breda steunt buurtbewoners in strijd behoud speeltuin

14-07-2016

Foto: SP
Donderdagmiddag 14 juli was het een drukte van jewelste aan de Langdonk in Breda. Zo’n 40 buurtbewoners en kinderen hadden zich verzameld bij het speeltuintje, dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. De omwonenden zijn het daar niet mee eens en hebben inmiddels meer dan 60 handtekeningen verzameld voor het behoud. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda, steunt de buurtbewoners: “Een speeltuin waar zoveel mensen zich voor inzetten mag niet zomaar verdwijnen. Ik vind dat de gemeente dit signaal serieus moet nemen en samen met de buurtbewoners moet kijken hoe het speeltuintje behouden kan blijven”.

› Lees verder

SP Breda presenteert zwartboek en verbeterpunten ATEA

Foto: SP
12-07-2016Woensdagavond voorafgaand aan de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen, overhandigde SP Breda samen met medewerkers van ATEA een zwartboek met daarin ook vijftien verbeterpunten, aan wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen). In het zwartboek staan de klachten die de afgelopen twee maanden binnen zijn gekomen via het meldpunt ATEA-Alarm. SP Breda lanceerde het meldpunt om erachter te komen of de klachten die de partij ontving over de ATEA-groep, slechts incidenten zijn of dat er structureel iets mis gaat. "In de klachten hebben wij wel een patroon kunnen ontdekken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist vanwege het belang dat wij aan ATEA hechten, moet het echt beter qua werkomstandigheden en de bejegening van de vaak kwetsbare werknemers. Ook de begeleiding naar werk laat ruimte voor verbetering zien!"› Lees verder

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

Foto: SP
30-06-2016Naar mening van SP Breda kan het CSM-terrein bebouwd worden met circa 1000 woningen waarvan minimaal een derde betaalbare huur en een derde betaalbare koop. Dat blijkt uit een bespreeknotitie van SP Breda die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad. "Met het bespreken van dit belangrijke onderwerp willen we dat de raad meedenkt over de invulling van dit 25 hectare grote terrein", zegt SP-raadslid René Spiegels. “De grond is wel niet in het bezit van de gemeente, maar de gemeenteraad stelt wel het bestemmingsplan vast. Nadenken over de invulling is dus wel degelijk nuttig en wenselijk!”

› Lees verder

Pagina's