h

19 mei 2022

Geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen door energietoeslag?

Foto: SP

Wij kregen signalen dat de energiecompensatie van 800 euro tot problemen kan leiden bij de aanvraag van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Mensen met een “bijstandsuitkering” hebben de compensatie van 800 euro al automatisch gestort gekregen op hun rekening. Vervolgens zien ze problemen bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Een van de voorwaarden voor toekennen kwijtschelding is namelijk een “saldotoets” Door de 800 euro op de rekening kan het zijn dat de kwijtschelding wordt afgewezen door een “te hoog” saldo.

Lees verder
19 mei 2022

Open brief aan de stad en onderhandelaars

Foto: SP

Beste onderhandelaars, beste inwoners van Breda, De Bredase SP is, net als alle andere partijen, uitgenodigd om bij de onderhandelende fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA aan tafel te schuiven. Een uurtje, achter gesloten deuren, om onze wensen voor de komende vier jaar te vertellen. Terwijl de onderhandelaars veel meer informatie hebben dan wij. Waarna het de vraag is wat er precies mee gebeurd, en waarna er gedaan kan worden alsof er geluisterd is naar alle partijen. De SP heeft niet zoveel behoefte aan achterkamertjespolitiek. Dat is niet de bestuurscultuur die wij willen. Wij zullen niet naar het gesprek komen, maar delen hier in de openbaarheid onze die speerpunten voor de komende periode. En zullen in het openbare debat de onderhandelende partijen controleren en waar nodig afrekenen.

Lees verder
17 mei 2022

Actievoeren van jeugdzorgaanbieders loont

Foto: SP

Al maanden lang was er onrust bij aanbieders van jeugdzorg in Breda en de regio. Zij moesten namelijk samenwerkingsverbanden aangaan met andere aanbieders zonder dat precies duidelijk was wat nou de bedoeling was. Langzaamaan kwam er meer duidelijkheid maar de tijd begon te dringen. Vooral kleine aanbieders voelde zich voor een mogelijke zware opdracht geplaatst en begonnen een petitie.

Lees verder
16 mei 2022

Onderhoud onze buurt!

Foto: SP

Afgelopen zaterdag de 14e, was de Bredase SP in de Haagse Beemden om verhalen op te halen over achterstallig onderhoud naar aanleiding van een aantal klachten die waren binnenkomen.

Lees verder
12 mei 2022

Niet tornen aan de inspraak en rechtszekerheid van onze Bredanaars

Foto: Olaf van der Bruggen

De Raad van State buitenspel zetten én inwoners minder inspraak geven door minder bezwaarprocedures toe te staan. Uitspraken van wethouder Adank, namens het Bredase College in de krant. In een tijd van weinig vertrouwen in de politiek opmerkelijke uitspraken. De SP wilde hier meer over weten. Dat leidde tot een levendig debat en het indienen van een motie van de Bredase SP die unaniem werd aangenomen. In die motie staat één ding sterk overeind. Aan het recht van onze inwoners wordt niet gesleuteld en dat een goede inspraak voor onze Bredanaars de sleutel is voor draagvlak.

Lees verder
10 mei 2022

Wethouder zegt toe energietoeslag tot 120% van bestaansminimum uit te keren

Foto: SP

De Bredase SP heeft afgelopen woensdag 4 mei het college zover gekregen om toe te zeggen dat de gemeente Breda, de inwoners van Breda die tot 120% van het bestaanminimum verdienen ook recht gaan krijgen op de energietoeslag van 800 euro, en niet maar tot 110%.

Lees verder
4 mei 2022

Heeft uitspraak rechter gevolgen voor woningbouw in Breda?

Foto: SP

De SP maakt zich zorgen om het bouwen van betaalbare huizen in Breda. Het College heeft torenhoge ambities, maar een rechter in Haarlem zet woningbouw op losse schroeven. De reden: de uitstoot van stikstof. In Breda hebben we kwetsbare natuur, het Ulvenhoutse Bos en vergunningen zijn afhankelijk van de stikstof die daarbij wordt uitgestoten. Raadslid Michel Verschuren en burgerraadslid Olaf van der Bruggen willen weten welke ruimte er nog is voor het college en welke keuzes zij willen maken: bedrijvigheid of wonen.

Lees verder
28 april 2022

Uitspraken wethouder schieten bij SP in verkeerde keelgat

Foto: SP / Wikipedia.org

Wethouder Boaz Adank deed opmerkelijke uitspraken in een interview in de NRC. Om woningbouw te versnellen wil hij de inspraak van belanghebbenden, zoals onwonenden, milieuorganisaties en bedrijven beperken en zelfs de gang naar de Raad van State. "Bizar dat de wethouder deze uitspraken doet, zeker in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek laag is en dit college bekend staat als een college waarbij de zogenaamde participatie slecht gaat." Aldus SP-raadslid Michel Verschuren. De wethouder deed dit als lid van een kopgroep binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Verschuren wil van de wethouder weten of zijn uitspraken ook namens het college gedaan zijn en of ook de meerderheid van de gemeenteraad het eens is met zijn uitspraken.

Lees verder
26 april 2022

SP komt op voor wijk- en dorpsbladen

Foto: Wijkblad Princenhage

De Bredase SP vindt het van groot belang dat bewoners van hun wijk of dorp goed weten wat er in hun buurt speelt. Wijk- en dorpsbladen spelen hierin een belangrijke rol. Helaas moesten wij onlangs lezen dat het papieren dorpsblad Princenhage stopt na 55 jaar. Dat terwijl het blad door veel mensen uit Princenhage als waardevol wordt gezien.

Lees verder
25 april 2022

Weer geen rekening gehouden met invalidenparkeerplaatsen chasseveld

Foto: SP

Helaas heeft de Bredase SP weer moeten constateren dat parkeerplaatsen voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zijn opgeofferd voor een evenement. Dit zonder dat deze plaatsen in de directe omgeving op een andere locatie terug zijn gekomen.

Lees verder

Pagina's