SP Breda

Breda stopt met Alfacheques

Foto: 01-12-2016SP
SP Breda is blij dat per 1 januari 2018 de alfacheque in Breda wordt afgeschaft. De partij heeft er altijd voor gepleit hier zo snel mogelijk een eind aan te maken omdat de alfacheque ervoor zorgt dat thuiszorgmedewerkers voor slechtere arbeidsvoorwaarden aan de slag moeten dan wanneer zij in loondienst zouden zijn. “Werk in de zorg is belangrijk en zwaar dus daar moet een fatsoenlijk salaris en volwaardige arbeidsvoorwaarden tegenover staan”, zegt Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda. “Het is nu zaak dat we ervoor zorgen dat zowel cliënten als medewerkers ondergebracht worden bij de reguliere thuiszorgaanbieders zodat mensen hun vertrouwde hulp over de vloer blijven krijgen.”› Lees verder

Pak discriminatie in de horeca aan

Foto: SP
30-11-2016Afgelopen zondag bleek uit het tv-programma Undercover in Nederland dat in Breda nog altijd gediscrimineerd wordt aan de deur bij cafés. Het programma stuurde drie groepen jongemannen op pad en kwam er met de verborgen camera achter dat de groep blanke mannen overal moeiteloos binnenkwam. Dit terwijl de groep met donkere mannen en de groep met mannen van Marokkaanse afkomst vaak werden geweigerd. "In juni al stelden we vragen aan het College van B&W over discriminatie aan de deur. Toen werd gesteld dat dit onderwerp van gesprek was tussen de Gemeente Breda en de horeca", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Als het programma iets duidelijk maakt, is het wel dat de tijd van praten voorbij is. Er moet nu echt worden ingegrepen om discriminatie keihard aan te pakken!" 

› Lees verder

Opinie: Het verhaal van Bredanaars?

Foto: SP
25-11-2016Woensdag werd Het verhaal van Breda gepresenteerd door het College van B&W. Na een zorgvuldig doorlopen proces met onder andere inwoners, viel daar toch ineens de wat bestuurlijke term "internationale schakelstad". Alhoewel er benadrukt werd dat dit niet de nieuwe slogan van Breda wordt, is het wel hetgeen wat sindsdien steeds in de media opduikt.

› Lees verder

Volle bus vanuit Breda naar landelijke aftrap Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
23-11-2016Ook vanuit Breda trekt er zaterdagmorgen 26 november een bus vol richting Den Haag voor de landelijke aftrap van het Nationaal ZorgFonds. Deze brede beweging die mede wordt gesteund door SP, 50Plus, Partij voor de Dieren, FNV Zorg & Welzijn, KBO Brabant en tal van zorginstellingen, pleit voor het afschaffen van het eigen risico en wil een eind maken aan de macht van de zorgverzekeraars. "Alhoewel zich de afgelopen maanden al ruim 215.000 mensen aansloten, is dit eigenlijk pas het begin!", zegt Michel Verschuren, één van de drijvende krachten in Breda. "In een recordtijd sloten ook in Breda al meer dan 2.000 mensen zich aan bij het Nationaal ZorgFonds. Met een deel van deze actievoerders van het eerste uur, gaan we zaterdag naar Den Haag om samen met meer dan 1.500 andere enthousiastelingen uit het land, de campagne officieel af te trappen!"› Lees verder

Reactie college op Zwartboek ATEA-Alarm

Foto: SP
22-11-2016Vorige week ontving SP Breda een brief van wethouder Marianne de Bie (sociale zaken, D66) met daarin een uitvoerige reactie op het vlak voor de zomer aangeboden Zwartboek ATEA-Alarm. Hieruit blijkt dat de vele tientallen meldingen die in mei en juni binnen kwamen op het meldpunt, de ogen van ATEA op een aantal belangrijke punten hebben geopend. SP Breda is tevreden met de reactie en de aangekondigde verbeteringen. "Of het in de praktijk ook echt tot een verbetering op de werkvloer gaat leiden, moeten we natuurlijk eerst afwachten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Maar het is goed dat de wethouder en ATEA de signalen erkennen en de aanbevelingen grotendeels opvolgen!"› Lees verder

Werkgelegenheid voor alle Bredanaars

Foto: SP
18-11-2016Breda gaat zich inspannen om werkgelegenheid naar de stad te halen voor alle Bredanaars, niet alleen de hoger opgeleiden. Een motie van SP Breda en PvdA Breda die daartoe opriep, werd donderdagavond gesteund door een meerderheid van de raad. Dirk Uijl, gemeenteraadslid voor de SP hierover: "In de crisisjaren zijn er 6.000 banen verdwenen in Breda. Met name de mensen die middelbaar of praktisch geschoold zijn, hebben de klappen van de crisis het hardst gevoeld. Het is goed dat Breda nu extra aandacht geeft aan werkgelegenheid voor deze groep mensen."
› Lees verder

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
17-11-2016Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

› Lees verder

De SP is terug in Etten-Leur

Foto: SP
14-11-2016De SP was zaterdag 12 november op stap in Etten-Leur. Als echte socialisten konden ze niet anders dan starten in de Roemerstraat en de Rode Poort in de wijk Banakkers. Een oude wijk, waar de mensen met wie ze in gesprek gingen aangaven daar prettig te wonen. Ook stond het actieteam van de SP met de SP-caravan op het Winkelcentrum. Ze deelden daar flyers uit en verzamelden steunbetuigingen voor het Nationaal ZorgFonds. SP-voorzitter Michel Verschuren is tevreden: “Het is lang geleden dat de SP op pad ging in Etten-Leur, we werden warm ontvangen door de mensen en haalden tachtig steunbetuigingen op. Een mooie score!”› Lees verder

Themabijeenkomst Nationaal ZorgFonds in Geeren-Noord

Foto: SP
13-11-2016Donderdag 17 november organiseert het Nationaal ZorgFonds een informatie- en discussieavond. Het betreft de eerste avond van een reeks bijeenkomsten. Michel Verschuren, initiatiefnemer en tevens afdelingsvoorzitter van SP Breda, is trots: “Fijn dat we deze eerste avond kunnen en mogen organiseren in Buurthuis Geeren-Noord. Op deze eerste avond lichten wij toe hoe het Nationaal ZorgFonds de zorgverzekeraars af wil schaffen en wil bouwen aan een sociaal zorgstelsel, zonder eigen risico wat een boete is op ziek zijn!”› Lees verder

Unanieme raad steunt voorstel Kinderlintjes

Foto: SP
11-11-2016Een unanieme raad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van SP Breda om jaarlijks kinderen in het zonnetje te zetten die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich maatschappelijk inzetten. Ook het College van B&W was enthousiast en kwam direct met het plan om naast kinderlintjes ook een kinderburgemeester aan te stellen. “Een leuke aanvulling maar over de precieze invulling gaan we het binnenkort nog hebben als raad”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is hoe dan ook een mooie stap richting het op de kaart zetten van Breda als kindvriendelijke stad!”› Lees verder

Pagina's