SP Breda

SP Breda steunt buurtbewoners in strijd behoud speeltuin

14-07-2016

Foto: SP
Donderdagmiddag 14 juli was het een drukte van jewelste aan de Langdonk in Breda. Zo’n 40 buurtbewoners en kinderen hadden zich verzameld bij het speeltuintje, dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. De omwonenden zijn het daar niet mee eens en hebben inmiddels meer dan 60 handtekeningen verzameld voor het behoud. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda, steunt de buurtbewoners: “Een speeltuin waar zoveel mensen zich voor inzetten mag niet zomaar verdwijnen. Ik vind dat de gemeente dit signaal serieus moet nemen en samen met de buurtbewoners moet kijken hoe het speeltuintje behouden kan blijven”.

› Lees verder

SP Breda presenteert zwartboek en verbeterpunten ATEA

Foto: SP
12-07-2016Woensdagavond voorafgaand aan de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen, overhandigde SP Breda samen met medewerkers van ATEA een zwartboek met daarin ook vijftien verbeterpunten, aan wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen). In het zwartboek staan de klachten die de afgelopen twee maanden binnen zijn gekomen via het meldpunt ATEA-Alarm. SP Breda lanceerde het meldpunt om erachter te komen of de klachten die de partij ontving over de ATEA-groep, slechts incidenten zijn of dat er structureel iets mis gaat. "In de klachten hebben wij wel een patroon kunnen ontdekken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist vanwege het belang dat wij aan ATEA hechten, moet het echt beter qua werkomstandigheden en de bejegening van de vaak kwetsbare werknemers. Ook de begeleiding naar werk laat ruimte voor verbetering zien!"› Lees verder

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

Foto: SP
30-06-2016Naar mening van SP Breda kan het CSM-terrein bebouwd worden met circa 1000 woningen waarvan minimaal een derde betaalbare huur en een derde betaalbare koop. Dat blijkt uit een bespreeknotitie van SP Breda die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad. "Met het bespreken van dit belangrijke onderwerp willen we dat de raad meedenkt over de invulling van dit 25 hectare grote terrein", zegt SP-raadslid René Spiegels. “De grond is wel niet in het bezit van de gemeente, maar de gemeenteraad stelt wel het bestemmingsplan vast. Nadenken over de invulling is dus wel degelijk nuttig en wenselijk!”

› Lees verder

SP steunt de Brandweer in haar strijd

Foto: SP
28-06-2016Op een zonnige dinsdagmiddag ging de SP Breda op bezoek bij de brandweerkazerne. De mannen en vrouwen van de Brandweer Breda waren net aan het sporten. De SP kwam taart brengen en dat doen ze niet zomaar. De Brandweerlieden strijden al ruim anderhalf jaar tegen een verhoging van hun pensioenleeftijd naar 62 jaar. De SP steunt hun strijd. Tijdens ons bezoek aan de kazerne leerden we dat de brandweerlieden met 14 kilo bepakking een ladder op moeten en dan ook nog mensen redden uit brandende gebouwen. Dat vereist een goede conditie en gezondheid voor een baan die met recht loodzwaar genoemd mag worden. Breda heeft een prachtige kazerne, met fantastisch materieel en gedreven vakmensen met een enorme passie voor hun werk. Dat blijkt in hun actievoeren. Vanaf woensdag 29 juni gaat ook de Bredase Brandweer actie voeren. Deze acties zullen ingericht zijn om de werkgever tot last te zijn, terwijl de mensen in Breda volledig kunnen blijven vertrouwen op de inzet van onze Brandweer. “Ik prijs de Brandweer voor deze manier van actievoeren.” zeg SP-voorzitter Michel Verschuren. “De brandweerlieden kunnen onze steun gebruiken, zij gaan letterlijk door het vuur om onze stad veilig te houden en verdienen daarbij een goed en vervroegd pensioen.”› Lees verder

Meldpunt ATEA-alarm sluit eind juni

Foto: SP
21-06-2016Eind juni sluit SP Breda het meldpunt ATEA-Alarm. In amper twee maanden tijd zijn er dan naar verwachting ruim 50 klachten binnengekomen over de werkwijze van ATEA. SP Breda gaat die klachten verzamelen in een zwartboek en samen met verbetervoorstellen aanbieden aan wethouder Marianne de Bie (D66). Dit zal op woensdag 13 juli plaatsvinden, voorafgaand aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Na de zomer zal SP Breda de uitkomsten agenderen voor bespreking in de commissie bestuur. "De klachten die tot nu toe ontvangen zijn, hebben betrekking op vrijwel alle losse bedrijfsonderdelen van ATEA. Ze geven dus een volledig beeld en maken duidelijk waar er ruimte is voor betering", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Langer wachten leek ons dan ook niet zinvol. We moeten liever vandaag dan morgen starten met het verbeteren van ATEA!"› Lees verder

Debatavond over Brexit en de rol van Europa

Foto: SP
21-06-2016Vrijdag 24 juni, de dag na het Brits referendum over een eventueel 'Brexit' organiseren ROOD Breda en de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) een debat over de rol van Europa. Hoe gaan we verder na het referendum over een Brexit? Voorstander van Europese samenwerking Jacco van de Griek (Jonge Democraten) en Guide de Been (ROOD) die een meer kritisch geluid zal laten horen, leiden de discussie aan de hand van stellingen in.

› Lees verder

Pegida haalt ongewild €500 op voor vluchtelingen

Foto: SP
20-06-2016Het protest van Pegida, dat door een gelegenheidscoalitie omgedoopt is tot sponsorloop, heeft inmiddels €500,- opgebracht. Dit geld is gedoneerd door politieke partijen als D66, PvdA, CDA, SP maar ook door betrokken inwoners van Breda. Woordvoerder René Spiegels: “Het is mooi om te zien hoe een haatdragende club als Pegida inwoners en politieke partijen van Breda juist weet te verbinden, deze actie kan met recht het positieve verhaal van Breda genoemd worden!”. Het geld dat opgehaald is, zal de komende weken uitgedeeld worden aan verschillende Bredase initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen en statushouders.› Lees verder

1000 extra woningen in drie jaar tijd

17-06-2016Breda gaat de komende drie jaar 1000 extra sociale huurwoningen bouwen. Om de eerste nood te lenigen moet daarnaast dit jaar al worden gestart met de bouw van tenminste vijftig tijdelijke woningen. Die opdracht kreeg wethouder wonen Patrick van Lunteren (SP) mee tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. Een overgrote meerderheid van de raad steunde moties van de PvdA en SP die daartoe opriepen. "Het is goed dat er nu vaart gemaakt gaat worden want de behoefte aan betaalbare woningen is groot", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Als politiek geven we hiermee een niet mis te verstaan signaal af dat er gebouwd moet gaan worden!" 

› Lees verder

Breda houdt Wmo-beleid tegen licht

Foto: SP
16-06-2016Op verzoek van de SP gaat Breda de komende periode haar Wmo-beleid tegen het licht houden. Dat is één van de uitkomsten van de raadsvergadering van donderdag. Tijdens dit debat heeft SP Breda een motie ingediend om te kijken naar de manier waarop we als stad met het persoonsgebonden budget (Pgb) en de alfacheque omgaan. SP-raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is goed dat deze inventarisatie gaat plaatsvinden, we willen als SP graag zorg van goede kwaliteit, nu maar ook in de toekomst.”› Lees verder

SP steunt het Positieve verhaal van Breda

Foto: SP
14-06-2016Op zaterdag 18 juni 2016 zal Pegida in Breda demonstreren tegen de Islamisering. Een brede gelegenheidscoalitie waar SP Breda deel vanuit maakt, wil een positief verhaal van Breda tegenover dit haatdragende geluid zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk niet de confrontatie gezocht, maar wordt er voor een meer ludieke aanpak gekozen. De gelegenheidscoalitie heeft besloten om de Pegida mars om te dopen tot een sponsorloop. Met de opbrengst van de sponsorloop zullen Bredase initiatieven, die erop gericht zijn vluchtelingen en statushouders te verwelkomen, ondersteund worden. Zo helpt Pegida – onbedoeld en geheel tegen haar uitgangspunten in - mee om mensen die van oorlog en wreedheden zijn gevlucht te helpen in hun nieuwe omgeving. Hulp die zeer welkom is na alle vreselijke gebeurtenissen die deze gevluchte mensen hebben moeten mee maken. 

› Lees verder

Pagina's