h
17 augustus 2018

College niet bevoegd winkels toe te zeggen bij De Lunet

Foto: SP

SP Breda vraagt zich hardop af of het College van B&W wel bevoegd is om winkels bij De Lunet toe te zeggen. In de rechtzaak die de eigenaren van De Lunet tegen de Gemeente Breda hebben aangespannen, heeft het college ineens een enorme draai gemaakt. Om onder een mogelijke schadeclaim uit te komen, wil het college ineens toch winkels toestaan. “Maar dat vereist een bestemmingsplanwijziging waarbij de gemeenteraad het laatste woord heeft”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. Bij een poging vorig jaar het NAC-stadion te verkopen, werd ook al geschermd met extra winkelruimte om het verlies voor de gemeente te beperken. Mede doordat winkeliers, omwonenden en SP Breda zich verenigde in het actiecomité Red ons winkelcentrum, is dit plan toen van tafel gegaan.  Uijl: “Opnieuw lijkt het er op dat het college de rekening voor fouten uit het verleden, doorschuift naar de winkeliers en omwonenden van de wijkwinkelcentra. Dat laten wij niet gebeuren!”

Lees verder
16 augustus 2018

Night Flight maand dicht na geconstateerde overtredingen

Foto: SP

Het overlastgevende hostel Night Flight gaat een maand op slot nadat er meerdere overtredingen zijn geconstateerd. Zo werd het hostel permanent bewoond en was er tegen de regels in, toch alcohol aanwezig. Dit is aanleiding voor burgemeester Paul Depla om het hostel voor de duur van een maand te sluiten. Alhoewel er volgens de omwonenden nog veel meer overtredingen zijn geweest, overheerst blijdschap dat het verscherpt toezicht toch wat heeft opgeleverd. “Fijn dat er eindelijk na jaren gehandhaafd wordt”, zegt bewoonster Patricia van den Boogaart. “Night Flight heeft kansen genoeg gehad! Eindelijk een maand fatsoenlijke nachtrust.” Omwonenden en SP Breda zien de tijdelijke sluiting als een succes in hun gezamenlijke strijd tegen de overlast. “Hopelijk is dit een wijze les voor de eigenaar en beheerster en gaan ze zich vanaf nu aan de regels houden”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Zo niet, dan kunnen de omwonenden opnieuw op onze steun rekenen!”

Lees verder
14 augustus 2018

Buurt ervaart overlast van uitzendbureau en kamerbewoning

Foto: SP

Bewoners van de buurt Valkenberg ervaren overlast van uitzendbureau Pepperminds en van (illegale) kamerbewoning. Dat bleek afgelopen zaterdag nadat SP Breda ging buurten in de buurt. Naar aanleiding van de klachten heeft de partij vragen gesteld aan het College van B&W. Bij het uitzendbureau schijnt er meerdere malen per week tot laat geborreld te worden. "Heel gezellig natuurlijk, maar aangezien dit kantoorpand midden tussen de huizen staat, zorgt dit voor overlast”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Op de Nieuwe Boschstraat is er een concentratie van kamerbewoning. Dat lijkt in strijd met het eigen beleid van de gemeente dat er juist op gericht is kamerbewoning te spreiden om overlast te voorkomen. Als dit inderdaad zo is, dan moet de gemeente hier natuurlijk tegen optreden!”

Lees verder
10 augustus 2018

Tzorg halveert aantal uren huishoudelijke hulp in zomerperiode

Thuiszorgorganisatie Tzorg heeft het aantal uren huishoudelijke hulp gehalveerd gedurende de zomerperiode. Zowel cliënten van Tzorg als medewerkers trokken hierover bij de SP aan de bel. De partij heeft Raadsvragen gesteld in Breda, maar aangezien Tzorg in ruim 300 gemeenten actief is, ook Kamervragen aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. “In Breda is Tzorg contractueel verplicht voor een ‘schoon huis’ te zorgen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Ik zie niet in hoe dat in de zomer ineens in de helft van de tijd zou kunnen.” Van waarschuwingen van het personeel dat er in de zomer bezettingsproblemen zouden komen, heeft Tzorg zich niets aangetrokken. In plaats daarvan heeft de thuiszorgorganisatie de problemen afgewenteld op de cliënten. “Ik wil van de wethouder weten of zij hiervan op de hoogte was”, zegt Maes. “Als Tzorg geld van cliënten of de gemeente heeft ontvangen en daar niets voor heeft gedaan, dan moet dat tot de laatste euro worden teruggehaald!” 

Lees verder
6 augustus 2018

Lange arm van Brussel bedreigt lokale democratie

Foto: SP

SP Breda roept het College van B&W op om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen nu over het voorstel dat gemeentes zal verplichten om al hun regels en wetten die aan het dienstenverkeer raken eerst ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. “Nog voordat onze gemeenteraad mag beslissen om bijvoorbeeld Airbnb aan banden te leggen, moet zij volgens dit voorstel straks wachten tot Brussel toestemming geeft,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In Breda gaan we zelf over wat goed is voor onze stad. Daar hebben Brusselse bureaucraten helemaal niets over te zeggen en dat moet wat SP Breda betreft in de toekomst ook vooral zo blijven!”

Lees verder
4 augustus 2018

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is?

Foto: SP

Is dat glazen T-Huis in het Valkenberg met al die gloeilampen nu kunst of niet? En als dat zo is wie betaalt dan de rekening voor onderhoud? Als er geld bij komt kijken is het altijd gezeur. Jammer, want wie de geschiedenis kent van dat gebouwtje weet hoe het zit. “Alle reden dus om even samen met fietsende (oud-)wethouder Patrick van Lunteren langs te fietsen”, aldus cultuurwoordvoerder van SP Breda Maurice Spapens. “Kunst mag niet elke keer de dupe worden van mensen die voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten”.

Lees verder
3 augustus 2018

Opinie: Wat is het Plan B voor mensen met een arbeidsbeperking?

Foto: SP

Vrijdag verscheen op BredaVandaag het volgede opinieartikel van SP-raadslid Boi Boi Huong - "Vermoedelijk op 20 augustus is het zover, dan wordt de laatste groep medewerkers van de sociale werkvoorziening ATEA bij een "gewone" werkgever gedetacheerd. Een groep van 75 mensen met een arbeidsbeperking, moet over enkele weken bij Bosch werken maar is daar nog niet eens officieel door de leiding over geïnformeerd. Dit terwijl een hal bij het bedrijf al voor ze is aangepast. Het is nu belangrijk dat wethouder Boaz Adank (VVD) waarborgt dat de nieuwe werkplek en taken zijn aangepast aan hun beperkingen. Evenals dat bij de locatie ATEA altijd het normaal was. De SP krijgt namelijk klachten binnen die wijzen op het tegendeel.

Lees verder
2 augustus 2018

Grote zorgen over voortbestaan sociale werkplaats

Foto: ATEA Groep

Door de aanhoudende onduidelijkheid over het voorbestaan van de sociale werkvoorziening, is er grote onrust ontstaan onder mensen met een arbeidsbeperking. Al maanden zijn er geruchten dat de laatste 75 mensen die nu nog beschut bij ATEA werken, per 20 augustus uitgeplaatst gaan worden bij Bosch. De mensen die het betreft weten echter nog altijd van niets. “Zij weten niet waar ze aan toe zijn en maken zich grote zorgen of de omstandigheden bij Bosch wel zodoende zijn, zodat zij het werk daar ook aankunnen”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong die met veel medewerkers sprak. Dat het VVD-college recent nog aankondigde jaarlijks € 4 miljoen te gaan bezuinigen op deze groep, veroorzaakt alleen nog maar meer onrust en stress. Huong: “Wat als blijkt dat deze mensen niet mee kunnen komen? Of als Bosch besluit te verhuizen naar het buitenland zoals eerder Pegatron? Is er dan nog een weg terug voor deze mensen of is de sociale werkplaats dan al gesloten en komen ze werkloos thuis te zitten?”

Lees verder
1 augustus 2018

Van Lunteren trapt door naar de Asterd en Boykes Speelhoeve

Foto: BN/DeStem

De (voormalige) 'fietsende wethouder' Patrick van Lunteren trapt ook deze zomer gewoon door. Hij gaat in gesprek met inwoners van de Bredase wijken en dorpen om te horen wat er leeft. Ditmaal stonden de Asterdplas in de Haagse Beemden en Boykes Speelhoeve in Tuinzigt op de agenda! - Het zal liggen aan alle negatieve berichten van afgelopen jaren. Het is lekker rustig. Niet hutje mutje, handdoek aan handdoek zoals bij de Galderse meren. Heerlijk. Ook bij de Mosten is het razend druk. Hier kun je tenminste lekker liggen en het water is veel beter. Het was een heerlijke middag aan de Asterdplas, voor de 50 a 60 mensen die er wel waren. “Vertel het maar niet verder”, zegt een badgast. “Houden zo hier”.

Lees verder
26 juli 2018

Van Lunteren trapt door

Foto: SP

De SP is altijd wel ergens in de buurten en de wijken te vinden. Op zijn nieuwe, van de gemeenteraad gekregen, fiets trapt oud-SP wethouder Patrick van Lunteren ook weer rond. Een gewaardeerde traditie die hij voortzet. Elke maand zal hij wel een paar keer ergens langs gaan. Even buurten, bijkletsen en als er wat moet gebeuren dan is de SP altijd bereid mee te denken en mee te helpen.  “We hebben het altijd samen gedaan, dat houden we gewoon vol want mensen maken de stad”, aldus Van Lunteren.

Lees verder

Pagina's