h
24 oktober 2023

Bredase SP opent Meldpunt voor klachten over Co-Med

Foto: SP

De Bredase SP opent een meldpunt voor klachten over de huisartsenzorg van Co-Med. In samenwerking met Tweede Kamerlid Jimmy Dijk wil de SP een duidelijk beeld krijgen van de klachten die spelen rondom de commerciële huisartsenzorg.

Lees verder
8 juli 2024

Geen winnaar voor sociaal bokaal 2024

Foto: SP

SP breda roept niemand uit tot winnaar sociaal bokaal 2024. De sociaal bokaal voor de Bredase wethouder die zich het beste inzet voor kansengelijkheid in Breda is afgelopen donderdag niet uitgereikt.

Lees verder
8 juli 2024

Kadernota Breda: bezuinigingen op jeugd, WMO en inkomen

Foto: michel verschuren

Kadernota Breda: Het moment waarop al een vooruitzicht wordt gegeven op de begroting voor volgend jaar. Een jaar waarin Breda gaan bezuinigen op Jeugd WMO en werk en inkomen, terwijl deze bezuinigingen niet nodig waren geweest nu als er eerder was ingespeeld op alle stijgende kosten vanuit het college.

Lees verder
8 juli 2024

Dak- en thuisloze mensen verdienen eerlijke kansen!

Foto: marlous fieret

Dak- en thuisloze mensen verdienen eerlijke kansen. Zo heet het bespreekstuk wat fractievoorzitter @ heeft gepresenteerd. Zij schreef deze in samenwerking met ervaringsdeskundigen en na gesprekken met veldwerkers.

Lees verder
3 juli 2024

SP tegen woonvisie: ‘geen oplossing voor de wooncrisis’

Foto: inge verdaasdonk / fractie sp breda

In de nieuwe woonvisie van Breda staat niets nieuws. “Er worden geen harde keuzes gemaakt om meer sociale woningen te bouwen” zegt SP-raadslid Michel Verschuren. De komende jaren worden er te weinig gebouwd en ook is er geen beleid om in de duurdere wijken van de stad te bouwen. 

Lees verder
19 juni 2024

Partijleider Jimmy Dijk in Breda voor bijeenkomst meldpunt Co-Med

Foto: sp breda / blabla

Partijleider Jimmy Dijk in Breda voor bijeenkomst meldpunt Co-Med

Lees verder
18 juni 2024

Een feest voor iedereen. Bestaat dat straks nog wel in Breda?

Foto: SP

In de hete zomermaanden samen met wat vrienden op de dinsdagavond naar Parkies toe om te genieten van livemuziek en gezelligheid. Een ervaring die menig velen zullen herkennen. Maar hoelang nog? Het park dreigt straks afgesloten te worden waarbij iedereen van te voren gecontroleerd wordt om te kijken of ze niet te veel drinken mee hebben. Dit allemaal zodat de organisatie meer geld kan verdienen aan het feestje.

Lees verder
31 mei 2024

Kadernota 2024: Wethouder financien gokt en de Bredanaar verliest

Foto: pixabay

De nieuwe kadernota van het gemeentebestuur is slecht nieuws voor veel mensen in onze stad. De komende jaren betaal je meer aan gemeentelasten voor veel minder service. Van minder onderhoud aan de sporthal in de wijk en het minder ophalen van het GFT tot bezuinigingen op de WMO, werk en inkomen en jeugdzorg. “Deze uitzichten zijn slecht, we maken ons zorgen. De wethouder gokte en verloor, begrootte niet realistisch en nu zitten we in 2025 met onnodige tekorten en dat stelt de stad voor harde keuzes.” Verzucht SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. Waar een half jaar geleden de begroting voor 2025 nog in de plus stond staat hij nu flink in de min. En dat komt niet door het rijk maar door het niet juist begroten van de inflatie en cao-stijgingen, ondanks waarschuwingen van de Bredase SP vorig jaar. De wethouder hield vol dat ze erop vertrouwde dat 2,9% wel genoeg was om de extra kosten te dekken terwijl het rijk 4,12 % adviseerde. Deze gok kost Breda nu een bezuinigingsronde die de wethouder hard aangerekend mag worden.

Lees verder
29 mei 2024

Mooi nieuws over gratis nieuws!

Foto: pixabay / pixabay

Mooie nieuws over gratis nieuws! Het uitdelen van gratis abonnementen aan mensen die dit niet kunnen betalen, blijkt een groot succes. Burgerraadslid Marlous Fieret stelde hier vragen over, waarop het Bredase college positief reageerde.

Lees verder
28 mei 2024

Duur doorverkopen van NAC finale kaartjes doe je niet.

Foto: marktplaats / marktplaats

Als Bredase VVD en SP Breda zijn we het niet vaak met elkaar eens, maar één ding staat voor onze beide partijen altijd als een boom aan de waterkant; onze liefde voor NAC Breda.

Lees verder

Pagina's