h

Nieuws uit 2009

21 december 2009

SP Breda verspreidt jaarkrant

In een oplage van 35.000 vindt momenteel de jaarkrant van onze fractie haar weg naar de Bredanaars. In de krant onder andere een interview met raadslid en lijsttrekker bij de komende verkiezingen Joyce van der Sanden, een voorstel om als gemeente zélf werk te maken van re-integratie, en een overzicht van de initiatieven en successen van de SP-afdeling en fractie in 2009. De krant niet in de bus ontvangen? Lees 'm hier online!

Lees verder
20 december 2009

Integriteit college in het geding

De SP-fractie is ontstemd over de berichtgeving rond de stadsbestuurders in de afgelopen weken. Met name de ruis die is opgeworpen over belangenverstrengelingen en vriendjespolitiek. Het idee dat bestuurders van Breda maar doen wat hen goeddunkt moet uit de lucht. Waar de suggestie is gewekt dat er zich misstanden voordoen zal het college die stevig moeten weerleggen. De indruk bestaat dat dit in de publieke opinie nog niet afdoende is gebeurt. Vandaar dat de SP-fractie Burgemeester en Wethouders heeft gevraagd om zich officieel uit te spreken over de integriteit van hun bedoelingen.

Lees verder
19 december 2009

Bewoners Zaart en SP bundelen krachten tegen sloop

Op woensdagavond 16 december kwamen bewoners van de Zaart en leden van de SP samen in Gemeenschapshuis De Blaker in de wijk Boeimeer. Aanleiding hiertoe waren de plannen van wooncorporatie Wonen Breburg om 47 huurappartementen in bovengenoemde straat te gaan slopen. In haar strijd tegen de sloop vond de bewonerscommissie in de SP een goede partner. “Wij hebben ervaring met dergelijke situaties.” aldus kandidaat gemeenteraadslid van de SP, Bas Maes. “We helpen de bewoners maar al te graag een vuist te maken tegen de doorgeslagen sloopwoede van Wonen Breburg.”

Lees verder
16 december 2009

Rapport over servicekosten gepresenteerd

Op dinsdag 15 december presenteerde SP-raadslid Koos Gouka het rapport "servicekosten misbruikt als verkapte huurverhoging?", wat de resultaten bevat van een onderzoek onder 142 huurders wat de SP eerder dit jaar heeft gehouden. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen van huurders dat de verhuurder de maximale huurverhoging van 1,6% per 1 juli 2008 probeerde te omzeilen door de servicekosten flink te verhogen. Servicekosten zijn vergoeding voor onder andere het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte, de kosten van de huismeester, administratiekosten en dergelijke. Voor deze servicekosten is géén maximale verhoging afgesproken.

Lees verder
11 december 2009

Bredase wethouders schaden vertrouwen in de politiek

Eindelijk van binnen uit een kijkje in de keuken van het College van B&W. Aftredend wethouder Adank spuwt in BN/De Stem van zaterdag jl. zijn gal. Zijn kop moest rollen vanwege vriendjespolitiek van zijn CDA-collega’s. Die hadden via hun commissariaten de buit al verdeeld onder hun vriendjes, de andere vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars en speculanten. De plannen van Adank pasten daar niet in. Zo wordt Breda dus bestuurd: vanuit de skyboxen van NAC. Totaal niet controleerbaar voor de raad en de inwoners. Vervolgens vinden ze het nog gek ook dat “het volk” afhaakt.

Lees verder
30 november 2009

Informatieavond Eerlijk Beheer

Op vrijdag 4 december zal Vereniging Eerlijk Beheer (een door de SP gesteund initiatief tegen woningnood en leegstand) een informatieavond organiseren in het Spoorhuis in Breda. Dit omdat wij onder velen merken dat er nog veel vragen zijn over hoe de vereniging bepaalde zaken aan gaat pakken, zoals omgang met speculatie, hoe onze overeenkomsten in elkaar gaan zitten enzovoorts. Op vrijdag is iedereen welkom om in het Spoorhuis langs te komen. Daar zal Eerlijk Beheer vertellen hoe de vereniging in elkaar zit, hoe men dingen aan wil gaan pakken en kan iedereen zijn vragen en ideeën kwijt. Inmiddels staan de concepten van de reglementen waar Eerlijk Beheer mee wil gaan werken online (www.eerlijkbeheer.nl), zodat iedereen die alvast in kan zien. Ook is op de website veel andere informatie over de vereniging te vinden. Bezoekers worden verzocht zich aan te melden via emilie@eerlijkbeheer.nl, zodat de organisatoren weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. U bent welkom in het Spoorhuis op 4 december vanaf 19.00 uur, om 19.30 begint de informatieavond. De exacte locatie en een agenda krijgt u toegestuurd na aanmelding.

Lees verder

Pagina's

Vragenlijst Schippersdonk e.o.

 
1 Begin 2 Einde
Vul hieronder jouw klacht in over onderhoud of reparaties van jouw huurwoning van Alwel of omtrent communicatie met Alwel.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier