h

Nieuws van de afdeling

28 maart 2007

SP wil onderzoek naar Witte Fietsen

In verschillende steden in Nederland en buiten Nederland (zoals in Lyon, Munchen en Parijs) zijn succesvolle Witte Fietsenplannen opgezet. Voortgekomen uit de jaren '60 uit Nederland, tegenwoordig weer te vinden in een modern jasje. De kosten kunnen met reclame op de fietsen en een kleine bijdrage per uur (na bijvoorbeeld het eerste uur gratis) terugverdiend worden. SP raadslid Maurice Spapens wil dat het college van B en W onderzoekt of ook in Breda een Witte Fietsenplan soelaas kan bieden tegen het steeds verder dichtslibben en vervuilen van de stad.

Lees verder
27 maart 2007

Campagne "Openheid over Irak" in Breda

Op paaszaterdag 7 april voert de SP in Breda actie voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak, in het kader van de landelijke "Openheid over Irak"-campagne. Van tien tot vier staan we in de buurt van de oversteekplaats aan de Karnemelkstraat om handtekeningen op te halen voor een dergelijk onderzoek.

Lees verder
25 maart 2007

Dierenwelzijn in Breda

De SP Breda had een motie op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 22 maart laten plaatsen met betrekking tot het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen in het gemeentehuis. We zijn daarop benadered door D66 en Groen Links. Deze twee partijen hebben een notitie 'Dierenwelzijn in Breda' opgesteld waarin allerlei onderwerpen zijn opgenomen die te maken hebben met dierenwelzijn. Deze notitie wordt besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit van april. Eén van de onderwerpen in deze notitie is dat de gemeente Breda in haar inkoopbeleid rekening moet houden met dierenwelzijn. De SP-fractie is blij met deze uitgebreide notitie en heeft daarom haar motie ingetrokken.

Lees verder
23 maart 2007

SP Breda wil uitbetaling Zalmsnip 2005

Veel gemeenten, waaronder Breda, hebben, op advies van de VNG, de afschaffing van de zalmsnip in januari 2005 geregeld met een wijziging in de verordening onroerende-zaakbelastingen. Dit om de zalmsnip in 2005 niet te hoeven uitbetalen. Deze wijziging is echter, ook door de gemeente Breda, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 ingevoerd. Op 16 februari 2007 heeft het gerechtshof in Arnhem, in een beroep tegen de gemeente Olst-Wijhe, geen spaan heel gelaten van de gevolgde procedure van deze gemeente. Die procedure hield in dat in 2005 de wijziging verordening OZB werd ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari. Het gerechtshof stelt: Afschaffing door de gemeente Olst-Wijhe van de Zalmsnip met terugwerkende kracht is in strijd met de rechtszekerheid en kan daarom niet door de beugel. Ook in Breda is een dergelijke procedure gevolgd, en de SP vindt dat de gemeente hierdoor alsnog de Zalmsnip - 45 euro - uit moet keren.

Lees verder
20 maart 2007

Nog enkele plaatsen in bus naar WAO-demo!

Op woensdag 21 maart organiseert het platform Stop de Herkeuringen een demonstratie tegen de herkeuringen in de WAO/WIA. Vanuit Brabant rijdt er een bus die om 10.15 uur stopt in Breda (NS-station, internationale bushalte). De busreis kost vanuit Breda 5 euro. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus, dus wie zich om 10.15 meldt bij de bus kan hoogstwaarschijnlijk nog mee.

Lees verder
19 maart 2007

Henk Sneevliet-herdenking

Naast de herdenking van de Februaristaking - toen vele Amsterdamse arbeiders het werk neerlegden als protest tegen de jodenvervolgingen in de oorlog - wordt ook jaarlijks de Sneevliet-herdenking georganiseerd. Nu al weer vele jaren organiseert het Sneevliet-herdenkingscomité een bijeenkomst op of rond 13 april op begraafplaats Westerveld bij Driehuizen. Dit jaar zal die plaatsvinden op zondag 15 april. De SP coordineert eventueel gezamenlijk vervoer. Wilt u graag deze bijeenkomst bijwonen, reist u per auto en heeft u nog plaats, of wilt u afspreken met medereizigers per trein, neem dan met ons contact op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier