h

Bestuur

Op vier juni 2018 kozen de leden van de afdeling een nieuw negenkoppig bestuur. Tot juni 2020 vormen zij het bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit Bas Maes, Pierre van Leent en Michel Verschuren. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle leden en hun taken en contactgegevens.

Michel Verschuren

Voorzitter | coördinatie Tribunes, scholing

06-13847515

Sinds 2007 is hij SP-lid. In 2015 werd hij voorzitter van de afdeling en is inmiddels voor een derde keer herkozen. Naast zijn taak als voorzitter is hij ook burgerraadslid voor SP Breda in de gemeenteraad. Als voorzitter is hij eindverantwoordelijk voor zowel de politieke als de bestuurlijke tak van de afdeling en vertegenwoordigt hij de afdeling naar binnen en buiten toe. Verschuren maakt zich graag druk over de staat van het onderwijs en streeft naar een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Bas Maes

Fractievoorzitter | pers en (social) media

06-16586821

Hij werkt sinds begin 2014 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Bas is sinds 2007 actief voor de SP onder andere met ROOD en als afdelingsvoorzitter. Sinds 2010 maakt hij onderdeel uit van de fractie. Eerst als commissielid en sinds 2014 als fractievoorzitter.

Pierre van Leent

Organisatiesecretaris | logistiek, actiecoördinatie en voorraadbeheer

06-12835950

Is in februari 2017 lid van de SP geworden, is nu onze nieuwe organisatiesecretaris. Hij is lid van de Evaluatiecommissie Verkiezingen en coördinator van de Denktank bouwen en Wonen.

Paul Marijnissen

Bestuurslid | penningmeester

06-12751631

Paul Marijnissen (1965) , is sinds 2009 lid van de SP en heeft dan al aan diverse activiteiten meegedaan. In 2013 is hij lid van het bestuur in de functie van organisatiesecretaris en is dan campagneleider voor de verkiezingen(GR en EU) van 2014. Van 2015 tot 2018 heeft Paul in het bestuur gezeten als actiecoördinator en heeft diverse campagnes geleid en activiteiten georganiseerd. Sinds 2017 is Paul coach van afdelingen Moerdijk en Gilze-Rijen.

Maartje Verheijen

Bestuurslid | (eind)redactie Slagkracht

Sinds 2016 is zij lid van de SP. In het bestuur houdt zij zich bezig met de coördinatie van de Slagkracht.

Tamara Verheijen

Bestuurslid | websitebeheer, coördinatie Denktank Zorg

Sinds april 2016 is zij lid geworden van de SP. Naast een aantal bestuurstaken neemt ze de coördinatie van de Denktank Zorg op zich.

Mario Bierbooms

Bestuurslid | ledenbeheer

06 53 75 67 49

Mario Bierbooms (1961) is sinds 2013 lid van de SP. Binnen het bestuur is Mario verantwoordelijk voor de ledencoördinatie. Vanaf 2014 is hij actief lid geworden en neemt hij deel aan de Denktank Bouwen en Wonen van onze afdeling “Opkomen voor mensen met de meest zwakke positie in de samenleving en opkomen tegen ongelijkheid en voor solidariteit en menselijke waardigheid zijn voor mij de belangrijkste pijlers waarop onze wereld gebaseerd zouden moeten zijn”.

Oscar van Raak

Bestuurslid | ROOD

Binnen de SP houdt hij zich vooral bezig met onderwijs en jeugd, zo zet hij zich in voor betaalbare studentenhuisvesting, bestrijding van armoede onder kinderen en passend jeugdbeleid. In het bestuur is hij verantwoordelijk voor de jongerenafdeling van de SP: ROOD.

Volg SP Breda

U bent hier