h

Wikileaks in Breda

9 december 2010

Wikileaks in Breda

SP Commissielid Michel Spekker heeft op persoonlijke titel als fan van Wikileaks op zijn weblog een kanaal geopend om mensen te verleiden ook op lokale schaal informatieve stukken naar buiten te brengen. De SP afdeling Breda volgt dit op een afstandje en zal gepast met eventueel gelekte stukken omgaan. De SP is zich er van bewust dat het dragen van bestuursverantwoordelijkheid soms op gespannen voet staat met de openbaarheid over alles, altijd en overal. Dat neemt niet weg dat alle informatie die bij de burger hoort te komen ons niet moet worden onthouden. Wikileaks heeft ons internationaal wat dat betreft een unieke inkijk gegeven in de buitenlandpolitiek van de VS. Ook de bevestiging van de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied is van grote betekenis.

"Breda-leaks"

U bent hier