h

Langs de slooplat

17 december 2010

Langs de slooplat

De SP krijgt na jarenlang ageren eindelijk ruime steun voor het voorstel om sloopcriteria voor woningen op te stellen. De afgelopen jaren zijn er in Breda netto bijna net zoveel betaalbare woningen gesloopt als er zijn bijgebouwd. Terwijl er bij de woningbouwcorporaties enorme wachtlijsten zijn. Het slopen is echter lucratief voor de corporaties omdat ze dan duurdere nieuwbouw kunnen neerzetten waar ze meer huurpenningen voor vangen. “Die perversiteit moet er uit”, zegt fractievoorzitter Patrick van Lunteren. “Als je niet sloopt komt alles wat ze bouwen er ook echt netto bij en doen we eindelijk wat aan de wachtlijsten’.

Het voorstel houdt in dat wethouder Bergkamp met de woningbouwcorporaties en de projectontwikkelaars criteria gaat opstellen om zo te bepalen wanneer een woning wel en wanneer een woning niet gesloopt wordt. “Daarmee voorkomen we veel overbodige sloop”, zegt Van Lunteren. “En als die criteria er zijn krijgen ook de huurders meer zekerheid of ze hun woning behouden of niet. Je ziet nu bij de flats in de Zaart hoeveel onrust het oplevert”.

De SP heeft met de SP Slooplat wethouder Bergkamp ook direct een handreiking gedaan voor de criteria. Corporaties en gemeenten kunnen genoodzaakt zijn om woningen te slopen en te vervangen door nieuwe betaalbare huurwoningen. Maar sloopplannen moeten wel voldoen aan vijf voorwaarden. Die voorwaarden vormen samen de SP Slooplat waarlangs alle sloopplannen gelegd moeten worden. Als het aan de SP ligt mag een wijk pas worden gesloopt als:

  1. 70 procent van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen;
  2. de woningcorporatie geen huurders kan vinden voor de te slopen woningen;
  3. de wachtlijsten voor een sociale huurwoning door de sloop niet groeien;
  4. er door de sloop van de woningen geen waterbedeffect optreedt;
  5. de te slopen woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn.

Het gebruik van de slooplat zal leiden tot een enorme daling van het aantal sloopplannen. Dat is prima want er zijn voldoende alternatieven om woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd en om het woningaanbod in wijken meer te differentiëren. Voorbeelden hiervan zijn: hoogwaardige renovatie, samenvoegen van woningen, het optoppen van woningen en het geschikt maken van de woningen voor een andere doelgroep.

De Slooplat
Opinieartikel SP Breda
Actie in de Zaart

U bent hier