h

SP-voorstel: leegstaande kantoren transformeren tot woningen

3 december 2010

SP-voorstel: leegstaande kantoren transformeren tot woningen

Op 1 december jl. 2010 werd op initiatief van de gemeente Breda het werkatelier Kraken en Leegstand gehouden. Diverse betrokken partijen troffen elkaar om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot dit onderwerp. De SP, die sinds jaar en dag woningnood tot haar speerpunten rekent, kwam met het idee van leegstaande kantoren ombouwen tot betaalbare woningen. De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt bedraagt circa zeven miljoen vierkante meter, of 13% van de totale kantorenvoorraad. Dit percentage leegstand zou in Breda neerkomen op zo’n 150.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte. Anderzijds staan ruim dertigduizend mensen ingeschreven bij één van de corporaties voor een woning. Bas Maes, lid van de Bredase SP fractie: “Dat enorme overschot aan ruimte enerzijds en tekort anderzijds valt niet met elkaar te rijmen.”

Het transformeren van kantoorruimte naar woningen is volgens de SP een manier van duurzaam omgaan met structurele leegstand. Hiermee wordt de levensduur van leegstaande gebouwen verlengd. Door studies naar reeds gerealiseerde transformaties blijkt dat transformatie een goede oplossing kan zijn. Functioneel verschillen kantoor- en woongebouwen weinig van elkaar. De financiële waarde van kantoorgebouwen is één van de grootste obstakels voor transformatie. De
waardebepaling van kantoren is gebaseerd op mogelijke huurinkomsten. Maes: “Ondanks dat de SP in Breda helaas niet deelneemt aan het college, wil dat niet zeggen dat we als oppositiepartij niet mee denken over hoe het beter zou kunnen in onze stad.” Het college lijkt daar open voor te staan. Op eigen initiatief heeft de SP met behulp van onderzoekster Hilde Remøy van de Technische Universiteit Delft, een aantal leegstaande kantoren aangedragen die in aanmerking komen om te worden getransformeerd. Op verzoek van het college hebben zijn er een aantal nader onder de loep genomen.

Eén daarvan is het oude kantoorpand van de ABN-AMRO aan de Oude Vest. Uit een verkennend onderzoek blijkt dat de constructie van kolommen zich uitstekend leent voor transformatie. Het grote vloeroppervlak kan relatief eenvoudig ingedeeld worden in studenteneenheden, met of zonder balkon. Zorgeenheden voor bijvoorbeeld ouderen of zelfs starterswoningen behoren ook tot de mogelijkheden. Op de begane grond is er ruimte voor een winkel of supermarkt.

Schetsen van Bas Maes

U bent hier