h

Het laatste woord is aan de Gemeenteraad in armoedebeleid

16 december 2010

Het laatste woord is aan de Gemeenteraad in armoedebeleid

SP-raadslid Maurice Spapens krijgt raadsbrede steun voor het voorstel om de Gemeenteraad het laatste woord te geven in het beleid rond maatschappelijke ondersteuning. De beslissingbevoegdheid was tot nu toe aan het College van burgemeester en wethouders gedelegeerd. Twee flinke bezuiningsrondes - waarin miljoenen op de maatschappelijke ondersteuning werd gekort - maken het voor de voltallige raad duidelijk dat dit zo niet langer kan.

Spapens: “Beslissingen die zo’n grote en directe impact hebben op het leven van mensen in Breda moeten weloverwogen genomen worden. Dit voorstel garandeert dat de wethouder met belanghebbenden in de stad spreekt en dat er een stevig debat in de Gemeenteraad aan gewijd kan worden. Het kan immers niet dat een wethouder op eigen houtje zomaar miljoenen uit het armoedepotje haalt. Eerder al haalde de gemeente 4 miljoen euro uit de reserve van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En nu, onder het motto ‘het is crisis’, nog maar eens 3 miljoen. Dat is bij elkaar 7 miljoen”.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Spapens: “Dan heb je het over hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zoals: hulp bij het huishouden, een traplift of een verhoogd toilet, de taxibus, een scootmobiel, een rolstoel, de maaltijdverzorging, het sociaal cultureel werk, de blijf-van-mijn-lijfhuizen en de daklozenopvang”.

U bent hier