h

Nieuws van de afdeling

21 juli 2007

College steunt SP: geen lijst uitgeproduceerde asielzoekers

Het Bredase college zal niet meewerken aan de 'lijsten van uitgeproduceerden' die staatssecretaris Albayrak van de gemeenten vraagt. Het college sluit zich aan bij het standpunt van de VNG wat betekent dat er niet meegewerkt wordt aan het verstrekken van namen van illegalen aan justitie. De SP is blij dat Breda weigert om mee te werken aan dit verzoek, waarbij de bij de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel ingezet zouden worden. Deze Pardonregeling is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Als persoonsgegevens van mensen die niet onder de regeling blijken te vallen doorgegeven zouden worden, zou dit er toe kunnen leiden dat mensen die er wél onder vallen zich niet melden, uit angst om uitgezet te worden bij een negatieve beslissing.

Lees verder
21 juli 2007

Succes SP: gesloopte sociale woningen worden gecompenseerd

De SP-fractie stelde eerder, bij monde van Hans Creemers, vragen over de sloop van 162 sociale woningen in Brabantpark. De SP wilde dat voor iedere gesloopte sociale huurwoning, er (minstens) een in dezelfde prijsklasse voor terugkomt. Het college van B en W heeft daar positief op geantwoord. De woningcorporaties in Breda spreken in de woonvisie willen af dat te slopen sociale woningen één op één worden teruggebouwd. BN-De Stem informeerde bij directeur Alex Jansen van WonenBreburg, die aangaf dat er minstens evenveel goedkope woningen teruggebouwd als er nu staan. Volgens de woningbouwvereniging hebben de woningen op dit moment te veel gebreken om renovatie mogelijk te maken.

Lees verder
10 juli 2007

SP zeer kritisch over verbod betoging

De Bredase SP is zeer kritisch over het besluit van de burgemeester om de protestmars tegen het verbod op een culturele straatparade tegen te gaan. Breda zag zaterdag blauw van de politie en de maatregelen die de burgemeester nodig vond om het verbod te handhaven logen er niet om, en riepen herinneringen op aan het bezoek van koningin Beatrix aan Breda in 1981. Net als toen werden ook nu 'links' of 'alternatief' uitziende personen bij het station en de afritten van de snelwegen tegengehouden en teruggestuurd. Met name het Valkenberg was verboden terrein voor hen. De SP heeft zeer kritische vragen gesteld. Ook PvdA-raadslid Arend Hardorff was kritisch over de actie van zijn burgemeester. In Ravage Digitaal stelde hij: "Dit past helemaal niet in het plaatje van Breda". Daarnaast stelde ook collegepartij GroenLinks kritische vragen. Hieronder volgen de vragen die de SP-fractie stelde.

Lees verder
5 juli 2007

Streetrave verboden - grondrechten aangetast?

Zaterdag 7 juli 2007 a.s. zou er een demonstratie plaastvinden in Breda met als motto 'Vrijheid'. De vorm was een zogenaamde 'streetrave'. Het is georganiseerd door jongeren in Breda. Zij hadden de vergunning rond met de gemeente en werden uitgenodigd om de puntjes op de i te zetten. Echter op donderdag 5 juli 2007 bleek dat burgemeester Van der Velden de demonstratie verbood uit vrees voor de openbare orde. De jongeren waren verbijsterd en vroegen waarom de burgemeester zulks dacht. Het antwoord was dat de flyer van de demonstratie was aangekondigd op een website voor krakers. De SP klom in de pen en stelde schriftelijke raadsvragen.

Lees verder
4 juli 2007

SP Breda niet optimistisch over Grotestedenbeleid

Het slopen ligt op schema, maar het bouwen blijft achter, net als de omgevingskwaliteit. De SP is aanmerkelijk minder positief over de midterm review van het Grotestedenbeleid dan het college; met name op het gebied van Stedelijke Vernieuwing blijft Breda achter bij de doelstellingen. Het college wijt dit met name aan het woningdebacle in Teteringen, waar men naliet om een Milieu Effect Rapportage op te stellen waardoor de plannen door de Raad van State werden afgeschoten.

Lees verder
3 juli 2007

Nusent? Nu niet! Nooit niet!

De twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon, willen verdergaan als één onderneming. Voorlopige naam: ‘Nusent’. Hiervoor bestaat zeker geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. In De SP wil dat Essent weer gewoon een NUTS bedrijf wordtde visie van de SP horen nutsvoorzieningen thuis in handen van de overheid. De Brabantse Statenfractie is een actie begonnen en in Breda worden duizenden folders verspreid in de Haagse Beemden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier