h

Nieuws van de afdeling

2 februari 2007

SP Zundert is goed bezig!

Onze ledenwerkgroep in Zundert is goed bezig en staat te trappelen om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is inmiddels ook de lokale media opgevallen...

Lees verder
30 januari 2007

SP Breda opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom vanaf 1 februari t/m 28 februari op het SP-Meldpunt, 076 529 43 32 of 06 430 133 68, en deze website of email breda@sp.nl.

Lees verder
27 januari 2007

Bijeenkomst Ledenwerkgroep Zundert

De SP-leden in de gemeente Zundert komen bijeen op dinsdag 30 januari, om 20.00 uur in de Roland Holstzaal in het Cultureel Centrum Van Gogh aan de Molenstraat 5 in Zundert. Ook geinteresseerden die (nog) geen lid zijn, zijn welkom op deze bijeenkomst. Toegang is uiteraard gratis en de koffie staat voor u klaar.

Lees verder
23 januari 2007

Afdelingsbestuur verdeelt taken

Het nieuw gekozen afdelingsbestuur in Breda heeft de taken verdeeld. Willemijn Elshof is gekozen als vice-voorzitter. De verantwoordelijkheid voor de Hulpdienst wordt later besproken nadat het nieuw te vormen Hulpdienst-team is geinstalleerd.

Lees verder
10 januari 2007

Postbezorging door BSW?

Een aantal SW-bedrijven is de afgelopen tijd gestart met postbezorging. Uit krantenartikelen blijkt dat de postbezorging via de sociale werkplaatsen een groot succes is. Zo’n 45 van de 91 SW-bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij een recentelijk opgerichte Coöperatie Zakelijke Post Nederland. Postbezorging via de SW-bedrijven vergt weinig investering maar biedt veel arbeidsplaatsen. In een jaar tijd werken er in Groningen nu al honderd mensen op de postafdeling waardoor veel mensen met een SW-indicatie aan de slag kunnen.

Lees verder
9 januari 2007

Ledenvergadering zet koers uit

De algemene ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 8 januari 2007 een nieuw bestuur gekozen, het verslag van het afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar vastgesteld. Johan Kwisthout is herkozen als voorzitter; Hans Creemers is de nieuwe organisatiesecretaris. De afdeling verwelkomde drie nieuwe bestuursleden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier