h

SP presenteert alternatieve visie op woningbouw

4 februari 2010

SP presenteert alternatieve visie op woningbouw

SP-raadslid Koos Gouka heeft op 2 februari de nota 'Het Alternatief - woonvisie SP Breda' aangeboden aan de wethouder Volkshuisvesting en aan de gemeenteraad. In de woonvisie geeft de SP onder andere aan waar volgens haar gebouwd kan worden, hoe de stad bereikbaar gehouden moet worden, hoe we goedkope woningen en studentenhuisvesting kunnen realiseren, hoe we om moeten gaan met bedrijventerreinen en kantoren, wat het beleid van het Woonloket en de woningcorporaties zou moeten zijn enzovoorts. In de woonvisie wordt op een overzichtelijke manier helder gemaakt waar de SP voor en tegen is. Aangezien woningbouw een heikel punt is voor de SP, waar we vaak lijnrecht tegenover de collegepartijen staan, is het belangrijk om niet alleen kritiek te hebben, maar ook nadrukkelijk alternatieven te schetsen. Dit doet de SP met deze woonvisie.

Het Alternatief - woonvisie SP Breda

U bent hier