h

Nieuws van de afdeling

19 april 2007

Open Brief aan Henk Haarhuis

Frank Vergroesen en Johan Kwisthout, respectivelijk fractie- en afdelingsvoorzitter van de Bredase SP, hebben PvdA-fractievoorzitter Henk Haarhuis een open brief geschreven naar aanleiding van een artikel over de SP en raadslid Maurice Spapens op diens weblog. Haarhuis verbaasde zich in het artikel over de uitspraken van wethouder Wilbert Willems (GroenLinks) over de herbestemming van de panden aan de Vlaszak, waar Willems was op uitnodiging van de Vereniging Atelierkunstenaars.

Lees verder
19 april 2007

Géén growshop in de Magnoliastraat!

Er komt géén growshop in de Magnoliastraat. Na vele protesten van buurtbewoners, en vragen van SP-fractielid Hans Creemers aan de burgemeester, heeft de exploitant afgezien van deze locatie. Dit wist de wijkagent vandaag aan een aantal bewoners te melden. Ondertussen bekijkt het college of het vergunningsgebied uitgebreid kan worden om de hele stad te omvatten.

Lees verder
18 april 2007

SP: tijd voor frisse wind door waterschap

De Bredase SP is van mening dat het huidige bestuur van waterschap Brabantse Delta zich weinig aantrekt van de bevolking. Een sprekend voorbeeld hiervan is het naast zich neerleggen van zeer rechtvaardige protesten vanuit de Bredase bevolking tegen de nieuwbouw van het waterschapskantoor in het Markdal. De SP vindt het daarom hoog tijd om - met het oog op de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap in 2008 - na te denken over een beter bestuur. Ze roept daarom progressieve partijen, natuur- en milieuorganisaties op om samen met de SP na te denken over geschikte kandidaten, een helder programma en een sterke campagne.

Lees verder
16 april 2007

SP op gesprek met ledenraad Laurentius

De SP in Breda maakt zich zorgen om de gevolgen van de fusie van woningcorporatie Laurentius met woningstichting Cires uit Oosterhout. Daarom houdt de partij donderdag een gesprek met de ledenraad van Laurentius. De Bredase corporatie is van plan per 1 januari met de Oosterhoutse stichting te fuseren. De organisaties zijn ongeveer even groot en hebben samen een bestand van rond de 14.000 woningen. De leden van Laurentius, verenigd in de ledenraad, moeten binnenkort beslissen of de fusie door kan gaan. Volgens de SP een zeer belangrijke beslissing, die grote gevolgen kan hebben voor de Bredase volkshuisvesting.

Lees verder
16 april 2007

SP: wacht op burgerinitiatief Maycretewoningen

De SP heeft, bij monde van raadslid Koos Gouka, aan het college van B en W gevraagd om te wachten met het behandelen van een sloop en/of kapvergunning voor de Maycretewoningen. De bewonersorganisatie "Leefbaar Ginneken" is bezig met het verzamelen van handtekeningen om een burgerinitiatief bij de raad in te dienen met betrekking tot het hele gebied rondom het Schoolakkerplein, waaronder de Maycretewoningen vallen. De verwachting is dat er begin juni 2007 voldoende handtekeningen zullen zijn. De SP is van mening dat het ongepast zou zijn als er voordat het burgerinitiatief is behandeld er een sloop- en/of een kapvergunning gegeven wordt. Daarnaast vindt de SP dat de woningen weer (tijdelijk) bewoond moeten worden, omdat de leegstand voor verloedering zorgt.

Lees verder
9 april 2007

Ruim 700 handtekeningen bij start actie "Openheid over Irak"

De eerste actiedag in Breda van de SP-campagne "Openheid over Irak" is een succes geworden. Op zaterdag 7 april werden in enkele uren tijd ruim 700 handtekeningen opgehaald. Tekenen kan ook online.

Lees verder

Pagina's

U bent hier