h

Nieuws van de afdeling

1 november 2006

Elfwijkentocht gaat laatste fase in

De SP-Elfwijkentocht gaat zijn laatste etappes in. De SP is nog te vinden op 4 november in Tuinzigt, 11 november in Brabantplein, en op 18 november in winkelcentrum Moerwijk. Dit is tevens de afsluiting van een elf weken durende tocht waarbij de SP iedere zaterdag op een winkelcentrum in de gemeente Breda stond met informatie en buurtbewoners de gelegenheid bood om vragen, opmerkingen, kritiek en suggesties aan de politiek door te geven.

Lees verder
9 oktober 2006

SP steunt BBA-chauffeurs

De SP heeft op vrijdagochtend 5 oktober een pamflet verspreid onder de BBA-chauffeurs om hen een hart onder de riem te steken. Door de overgang van de concessie (vergunning om het vervoer te verzorgen) in Brabant naar Connexxion staan er tientallen banen op de tocht. Ook de werknemers van de Rotterdamse RET zijn in actie tegen verzelfstandiging en privatisering. De SP roept chauffeurs van alle bedrijven, maar ook de reizigers, op om de handen ineen te slaan en op te komen voor goed, gratis openbaar vervoer, met goede arbeidsvoorwaarden, en tegen verzelfstandiging en privatisering.

Lees verder
27 september 2006

Motie ‘Kwijtschelding gemeentebelastingen voor arme ondernemers’

In Breda kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De kleine ondernemer en zelfstandige, kunstenaars etc. voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. De SP dient in de commissie Onderwijs en Economie van 4 oktober a.s. een voorstel in om aan deze ongelijkheid een einde te maken.

Lees verder
6 september 2006

SP Breda start ‘Elfwijkentocht’

Veel mensen klagen erover dat ‘de politiek’ hen niet serieus neemt. De SP neemt hun mening wél serieus. Daarom blijven we niet in het stadhuis wachten tot de Bredanaar ons iets komt vertellen, maar zoeken we hen op. Op elf achtereenvolgende zaterdagen is de SP te vinden op winkelcentra in de hele gemeente. Iedereen kan dan zijn of haar boodschap aan de politiek in het algemeen, en aan de SP in het bijzonder, doorgeven: een klacht, vraag of opmerking.

Lees verder
6 september 2006

Leden SP Breda bespreken conceptprogramma 2e Kamer

In een pittige discussie is het concept-verkiezingsprogramma van de SP kritisch onder de loep gehouden door de ledenvergadering van de SP in Breda. Naast instemming met een aantal concrete voorstellen was er bij een aantal leden ook stevige kritiek te horen op het ontbreken van duidelijke standpunten over bijvoorbeeld de NAVO, een gekozen staatshoofd, de hoogste belastingschijf, democratische controle over de economie en terugdraaien van privatiseringen: prominente punten uit het beginselprogramma van de SP ('Heel de Mens') die geen uitwerking in het verkiezingsprogramma hebben of daar zelfs mee in strijd lijken te zijn. Daarnaast droeg de ledenvergadering op een aantal meer gedetailleerde punten voorstellen aan ter verbetering of verduidelijking.

Lees verder
24 augustus 2006

Ledenvergadering 4 september 2006

De maandelijkse ledenvergadering op de eerste maandag van iedere maand staat in september in het teken van de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen. Op maandag 4 september bespreken we het concept-verkiezingsprogramma en kandidatenlijst, bespreken we de hoofdlijnen van de lokale invulling van de campagne en kiezen we afgevaardigden naar het partijcongres op 7 oktober en de voorbereidende regioconferentie op 16 september.

Lees verder

Pagina's

U bent hier