h

Onderzoek WonenBreburg: Zaart slopen

23 oktober 2010

Onderzoek WonenBreburg: Zaart slopen

Gisteravond is aan de bewonerscommissie van de Zaart het langverwachte haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De weinig verrassende conclusie kwam toch als een mokerslag aan bij de bewoners: WonenBreburg blijft bij haar besluit de 48 sociale huurappartementen te willen slopen. Bewoners en de politiek hebben zes weken de tijd om te komen met een reactie. Een geëmotioneerde Anneke Baardman, voorzitter van de huurderscommissie, geeft te kennen er geen vertrouwen in te hebben dat WonenBreburg hun reactie serieus neemt. “Ons lot ligt nu in de handen van wethouder Bergkamp.” Aldus Baardman. Bij een eerder bezoek aan de Zaart heeft de wethouder aangegeven geen voorstander te zijn van de sloop van deze in prima staat verkerende flatjes. Baardman: “WonenBreburg verschuilt zich achter het GWI-beleid wat moet zorgen voor voldoende woningen voor ouderen in de wijk. Maar de mensen die ze nu uit hun huis willen zetten zijn juist voor meer dan 70% senioren!”

De SP, bondgenoot van de bewoners vanaf het eerste uur, ziet het nog niet zo somber in. “Dat dit de mening van WonenBreburg is, wisten we eigenlijk al.” Aldus Bas Maes, lid van de Bredase SP-fractie. “Het onderzoek is overduidelijk met oogkleppen op geschreven richting slechts één mogelijke conclusie: slopen.” De socialist heeft vertrouwen in de wethouder en in WonenBreburg. Maes “De politiek en de corporaties hebben elkaar in deze tijden van crisis heel hard nodig. Wij kennen de wethouder als een man van zijn woord en WonenBreburg wil de goede relatie met de gemeente vast niet op het spel zetten.”

De bewoners zijn in overgrote meerderheid tegen de sloop en bereiden een officiële reactie en mogelijke vervolgstappen voor. Het woord is nu ook aan de gemeente om zich tegen de plannen van WonenBreburg uit te spreken. Omdat de corporatie echter binnen het bestaande bestemmingsplan opereert en er sprake is van vervangende nieuwbouw is het laatste woord aan hen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Volg SP Breda

U bent hier