h

SP roept wethouder Willems op het matje

12 oktober 2010

SP roept wethouder Willems op het matje

De SP wil dat wethouder Willems zijn excuses aanbiedt na zijn geringschattende uitlatingen over de SP in een artikel op BredaVandaag. De SP heeft de burgemeester hierop aangesproken. Zeer recent heeft de burgemeester de gemeenteraad opgeroepen goede onderlinge omgangsvormen centraal te stellen. De grievende reactie van de wethouder, waarin hij aangeeft dat onderzoeken van de SP niet serieus hoeven worden genomen, staan haaks op die oproep. Hieronder de volledige brief aan de burgemeester.

Geachte heer Van der Velden,

De afgelopen maanden heeft u in de gemeenteraad, interviews in de krant en tijdens het fractievoorzittersoverleg regelmatig gesproken over de omgangsvormen van de gemeenteraad. In het fractievoorzittersoverleg is het volgende besproken: ‘Volksvertegenwoordigers dienen zich bewust te zijn van implicaties van hun houding, gedrag (waaronder ook mediagebruik) en omgang in vergaderingen. Hieruit moet respect naar andere sprekers en het publiek blijken.’

In een artikel op BredaVandaag over de aanleg van de fietsbrug in Bavel wordt wethouder Willems als volgt geciteerd: ‘De SP houdt wel meer onderzoeken, maar die hoef je niet te serieus te nemen’. Dit getuigt absoluut niet van respect naar de SP. De SP-fractie is zeer onaangenaam verrast en teleurgesteld over deze uitspraak en de implicatie hiervan. Wij vinden het onaanvaardbaar dat een wethouder zich op dergelijke wijze uitlaat over een raadsfractie. De onderlinge verhoudingen worden hiermee onnodig verstoord.

Wij vragen ons af of wethouder Willems hier spreekt namens het College of dat hij wederom onhandig communiceert. Wij verwachten een rectificatie in de media en excuses van wethouder Willems met betrekking tot deze uitspraken.

U bent hier