h

Nieuws uit 2010

11 september 2010

SP start acties bij TNT in Breda

De SP gaat op donderdag 16 september actievoeren tegen de massa-ontslagen bij TNT. Van 10.45 uur tot 11.30 uur zijn we aanwezig bij het filiaal aan de Slingerweg; 's avonds van 19.00 uur en 20.00 uur bij het postagentschap aan de Boschstraat. De actie 's ochtends aan de Slingerweg is met name om de postbodes en hun collega's een hart onder de riem te steken. 's Avonds tijdens de koopavond zullen we ons vooral op het winkelende publiek richten. Dan zal ook SP Kamerlid Sharon Gesthuizen er zijn.

Lees verder
8 september 2010

Cruyff Courts tegen al uw kwalen

Enkele maanden geleden ontving de SP een mail van mevrouw Bos, woonachtig in ’t Blok, Haagse Beemden. ’t Blok is een prachtige straat gelegen rondom een mooie groene brink waarop buurtkinderen lekker kunnen spelen. De bewoners kregen echter te horen dat de gemeente een kunstgrasveld met hek op die brink wil gaan bouwen. De weinig democratische wijze waarop dit besluit tot stand gekomen was, stoorde hen zeer. De SP is uiteraard een groot voorstander van goede voorzieningen voor jongeren. We stonden dan ook aanvankelijk sceptisch tegenover de klacht en vreesden voor mensen die vooral geen vreemde jongeren in de achtertuin willen. Een bezoek aan mevrouw Bos en de brink overtuigden SP commissielid Bas Maes er echter van dat de klachten van omwonenden zeer terecht zijn.

Lees verder
2 september 2010

SP wil inspanning college om gezin met baby aan woonruimte te helpen

Medewerkers van het kraakspreekuur (KSU) hebben de al jarenlang leegstaande bovenetage van het pand van ABN-AMRO in Ulvenhout gekraakt om een dakloos gezin aan een woonruimte te helpen. Hoewel men nu in ieder geval onderdak heeft, is er nog steeds sprake van een noodsituatie: zonder meubels, verwarming, gas en licht is het niet verantwoord om zo te bivakkeren. De KSU heeft de politiek gevraagd om in te grijpen in deze noodsituatie en met spoed voor vervangende woonruimte te zorgen. Uiteraard steunt de SP dit van harte en heeft reeds bij verhuurder Laurentius aan de bel getrokken en gevraagd of er voor het weekend een noodoplossing wordt gevonden.

Lees verder
18 augustus 2010

SP-Kamerlid stelt vragen over bezuinigingen politie

De bezuinigingen bij de politie, die onder andere leiden tot het verlies van 170 medewerkers en het sluiten van de meeste balies waar aangifte kan worden gedaan, leidde al eerder tot protesten van de raadsfractie van de SP. De SP vond dat burgemeester Van der Velden zich veel te weinig inspande om de verslechteringen van tafel te krijgen, te meer omdat de Kamer al een motie had aangenomen om bezuinigingen op politie te stoppen. Inmiddels heeft ook SP-Kamerlid Ronald van Raak bij de minister aan de bel getrokken en hem gevraagd om de korpsleiding terug te fluiten. Hieronder de vragen.

Lees verder
16 augustus 2010

Differentiatie van woonlasten om minima te ontzien

"Met het naar buiten brengen van het onderzoek naar woonlasten hebben de Bredase woningcorporaties de noodklok geluid." aldus SP commissielid Bas Maes. "Het college is nu aan zet om daadkrachtig op te treden!" Uit het vorige week uitgebrachte onderzoek bleek dat 4.500 huishoudens die huren van de corporaties te kampen hebben met een aanzienlijke woonlastenproblematiek. In het overleg dat de corporaties periodiek met het college hebben, zullen de uitkomsten van het onderzoek besproken worden. Vooruitlopend daarop stelt de SP vragen over wat hierin de houding van het college zal zijn. Maes "De zorgelijke situatie is nu bekend en het is aan het college de regierol op zich te nemen. Wij willen graag weten of het college bereid is zijn verantwoordelijk te nemen en iets voor deze duizenden mensen gaat doen."

Lees verder
12 augustus 2010

Burgemeester laat politieagenten in de steek

De bezuinigingen op de politie gaan onverminderd door. Het korps Midden- en West-Brabant besloot vorige maand om het met 170 mensen minder te gaan doen. Dit kan volgens de korpsleiding door op vier na alle aangiftebalies te sluiten. Dat betekent dat de afstand voor slachtoffers tot de politie letterlijk nog groter wordt. Burgemeester Van der Velden is in de positie iets aan die onbegrijpelijke beslissing te doen. Hij besluit echter anders. Uit antwoord op vragen van de SP-fractie blijkt dat hij niet van zich heeft laten horen. Als een mak lam laat hij het allemaal maar gebeuren. Hij vindt het ook niet leuk, maar accepteert de bezuiniging. Dat hoeft helemaal niet. Hij staat namelijk niet alleen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier