h

Cruyff Courts tegen al uw kwalen

8 september 2010

Cruyff Courts tegen al uw kwalen

Enkele maanden geleden ontving de SP een mail van mevrouw Bos, woonachtig in ’t Blok, Haagse Beemden. ’t Blok is een prachtige straat gelegen rondom een mooie groene brink waarop buurtkinderen lekker kunnen spelen. De bewoners kregen echter te horen dat de gemeente een kunstgrasveld met hek op die brink wil gaan bouwen. De weinig democratische wijze waarop dit besluit tot stand gekomen was, stoorde hen zeer. De SP is uiteraard een groot voorstander van goede voorzieningen voor jongeren. We stonden dan ook aanvankelijk sceptisch tegenover de klacht en vreesden voor mensen die vooral geen vreemde jongeren in de achtertuin willen. Een bezoek aan mevrouw Bos en de brink overtuigden SP commissielid Bas Maes er echter van dat de klachten van omwonenden zeer terecht zijn.

De gemeente heeft in haar plannen staan dat er in de Haagse Beemden vier kunstgrasvelden voor de jongeren moeten komen. Bij een zoektocht door de wijk viel het oog op de Brink. De direct omwonenden hadden helemaal geen behoefte aan zo’n veld bleek uit een buurtenquête. In hun ogen is de brink prima zoals hij is. Als er dan al iets moet gebeuren dan willen ze daar graag ook inspraak in. Maar, zo bleek in de raadscommissie Ruimte van 7 september, hier hadden wethouders Arbouw en Bergkamp geen oren naar. Het moest en het zou kunstgras worden. De wethouders denken hiermee alle problemen op te kunnen lossen. “Het lijken wel kwakzalvers”, reageert Bas Maes hier cynisch op. “Cruyff Courts tegen al uw kwalen!”

Mevrouw Bos als inspreekster en Bas Maes vanuit de commissie konden de wethouders helaas niet op andere gedachten brengen. De wethouder bepaalt niet naar de omwonenden te willen luisteren. Daar laat de SP het nog niet bij zitten. De bewoners rest slechts de gang naar de rechter. Ze zullen bezwaar moeten maken op het moment dat de bouwvergunning aangevraagd wordt. De SP zal het proces blijven volgen. “Het is doodzonde van de tijd, het geld en de goede relatie tussen de gemeenten en haar inwoners”, aldus Bas Maes. "De wethouders komen binnenkort met nieuwe procedurevoorstellen voor de bestemmingsplannen. Ik zal er hard voor maken dat daar de behoorlijke omgangsvormen met direct belanghebbenden een prominente plaats in gaan krijgen!"

U bent hier