h

Differentiatie van woonlasten om minima te ontzien

16 augustus 2010

Differentiatie van woonlasten om minima te ontzien

"Met het naar buiten brengen van het onderzoek naar woonlasten hebben de Bredase woningcorporaties de noodklok geluid." aldus SP commissielid Bas Maes. "Het college is nu aan zet om daadkrachtig op te treden!" Uit het vorige week uitgebrachte onderzoek bleek dat 4.500 huishoudens die huren van de corporaties te kampen hebben met een aanzienlijke woonlastenproblematiek. In het overleg dat de corporaties periodiek met het college hebben, zullen de uitkomsten van het onderzoek besproken worden. Vooruitlopend daarop stelt de SP vragen over wat hierin de houding van het college zal zijn. Maes "De zorgelijke situatie is nu bekend en het is aan het college de regierol op zich te nemen. Wij willen graag weten of het college bereid is zijn verantwoordelijk te nemen en iets voor deze duizenden mensen gaat doen."

Het is te prijzen dat de Bredase woningcorporaties dit onderzoek hebben laten uitvoeren maar volgens de SP moeten de corporaties niet alleen de reactie van het college af gaan zitten wachten. Maes: "Aangezien energiekosten een alsmaar groter deel van de woonlasten vormt, kunnen de corporaties door hun bestaande woningvoorraad te renoveren en beter te isoleren, zelf ook bijdragen aan lagere woonlasten." Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeentelijke belastingen een groot deel van de woonlasten vormen. "Naast de regierol op zich nemen richting de corporaties kan het college op dit punt ook zelf een bijdrage leveren." aldus Maes. "Gemeentelijke belastingen zouden bijvoorbeeld inkomensafhankelijk gemaakt kunnen worden. In tijden van crisis is dat namelijk een maatregel die de gemeente per saldo niets hoeft te kosten."

U bent hier