h

Nieuws uit 2010

7 april 2010

Ledenvergadering SP Breda kiest nieuw bestuur

De ledenvergadering van de SP heeft vandaag een nieuw bestuur gekozen en het jaarverslag over 2009, en jaarplan over 2010 vastgesteld. Johan Kwisthout werd herkozen als voorzitter, Michel Spekkers als organisatiesecretaris. Hans Creemers, Rinus Filius, Merian Marijnissen en Dirk Uyl zijn als algemeen bestuursleden gekozen en fractievoorzitter Patrick van Lunteren completeert het zevenkoppige bestuur.

Lees verder
6 april 2010

Je hart zit links - klopt het nog?

Open brief aan leden GroenLinks Breda, uitgedeeld bij de ledenvergadering van 6 april

Lees verder
3 april 2010

SP stort achtduizend euro terug in gemeentekas

Hoewel het nieuwe college bekend heeft gemaakt 28 miljoen te willen bezuinigen, kan de eerste meevaller ook in de boeken worden bijgeschreven. De SP-fractie stort achtduizend euro aan niet-bestede fractiemiddelen terug in de gemeentekas. Volgens Frank Vergroesen, fractievoorzitter van de SP van 2006-2010, heeft de SP zuinig aangedaan. "Het is immers gemeenschapsgeld en dat moet je niet over de balk gooien. We hebben niet meer geld uitgegeven dan noodzakelijk was om te functioneren als fractie. Van het ons toebedeelde fractiebudget in deze periode houden we daarom flink wat over. Een fors deel daarvan storten we, zoals afgesproken is, terug in de gemeentekas." Voor de SP aanleiding om te pleiten voor een korting op de fractievergoedingen. Als je je geloofwaardig wilt maken naar de burger toe moet je immers zelf het goede voorbeeld geven.

Lees verder
2 april 2010

Coalitie-akkoord bekend: de blaffende honden bijten nog niet

Vandaag is het coalitie-akkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gepresenteerd. De SP-fractie had op meer gehoopt. Het coalitie-akkoord ‘@Breda’ scoort hoog op de ladder van inhoudsloze glossy’s, waar de 'trendy' naam goed bij past. Mooie plaatjes een leuk filmpje en veel praatjes. Samen doen, meer eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en ondernemers in Breda, meer interactie tussen mensen en bestuur. Open deuren, die in ieder willekeurig akkoord hadden kunnen staan. Het is een akkoord waar niet de beloofde harde keuzes zijn terug te vinden. ‘Misschien goed bedoeld’, zegt fractievoorzitter Patrick van Lunteren van de SP, ‘maar dan weet de achterban van de afzonderlijke coalitie-partijen, en met name die van GroenLinks, natuurlijk nog niet waar ze van de week mee in moeten stemmen’.

Lees verder
31 maart 2010

Het kón over links...

Op 31 maart is op de deur van de fractiekamer van GroenLinks in het Bredase stadhuis een poster geplakt met de slogan: Het kón over links. Een ludieke actie van de SP om duidelijk te maken dat de "groenen" zich in Breda lijken los te zingen van hun oorspronkelijke sociale en progressieve gezicht.

Lees verder
30 maart 2010

Vacature Fractiemedewerker SP Breda

De SP-fractie is op zoek naar een fractiemedewerker voor circa tien uur per week.

Lees verder

Pagina's

U bent hier