h

SP-Kamerlid stelt vragen over bezuinigingen politie

18 augustus 2010

SP-Kamerlid stelt vragen over bezuinigingen politie

De bezuinigingen bij de politie, die onder andere leiden tot het verlies van 170 medewerkers en het sluiten van de meeste balies waar aangifte kan worden gedaan, leidde al eerder tot protesten van de raadsfractie van de SP. De SP vond dat burgemeester Van der Velden zich veel te weinig inspande om de verslechteringen van tafel te krijgen, te meer omdat de Kamer al een motie had aangenomen om bezuinigingen op politie te stoppen. Inmiddels heeft ook SP-Kamerlid Ronald van Raak bij de minister aan de bel getrokken en hem gevraagd om de korpsleiding terug te fluiten. Hieronder de vragen.

  1. Klopt het dat bij het vaststellen van de bezuinigingsopdracht in het Korps Midden- en West-Brabant de burgemeesters in de regio niet zijn betrokken? Zo ja, is dat gebruikelijk? Zo nee, op welke wijze zijn de burgemeesters dan betrokken? Betreft dit alleen de drie genoemde burgemeesters of alle burgemeesters in de regio?
  2. Hoe past dit niet betrekken van de burgemeester binnen uw beleid om gemeenten meer regie te laten voeren over de lokale veiligheid?
  3. Is deze bezuinigingsoperatie nog wel noodzakelijk, nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die u opdraagt de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen? Zo ja, op grond waarvan is deze bezuiniging dan noodzakelijk?
  4. Bent u het met mij eens dat het sluiten van aangiftebalies en - daarmee - het opwerpen van extra drempels voor burgers om aangifte van strafbare feiten te doen, niet bijdraagt aan een groter vertrouwen van burgers in de politie? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid het korps Midden- en West-Brabant op te dragen de bezuinigingsvoorstellen (het wegbezuinigen van 170 medewerkers en het sluiten van op vier na alle aangiftebalies) aan te houden tot de voorstellen van een nieuwe regering bekend zijn?

U bent hier