h

Nieuws uit 2010

16 december 2010

Het laatste woord is aan de Gemeenteraad in armoedebeleid

SP-raadslid Maurice Spapens krijgt raadsbrede steun voor het voorstel om de Gemeenteraad het laatste woord te geven in het beleid rond maatschappelijke ondersteuning. De beslissingbevoegdheid was tot nu toe aan het College van burgemeester en wethouders gedelegeerd. Twee flinke bezuiningsrondes - waarin miljoenen op de maatschappelijke ondersteuning werd gekort - maken het voor de voltallige raad duidelijk dat dit zo niet langer kan.

Lees verder
9 december 2010

Wikileaks in Breda

SP Commissielid Michel Spekker heeft op persoonlijke titel als fan van Wikileaks op zijn weblog een kanaal geopend om mensen te verleiden ook op lokale schaal informatieve stukken naar buiten te brengen. De SP afdeling Breda volgt dit op een afstandje en zal gepast met eventueel gelekte stukken omgaan. De SP is zich er van bewust dat het dragen van bestuursverantwoordelijkheid soms op gespannen voet staat met de openbaarheid over alles, altijd en overal. Dat neemt niet weg dat alle informatie die bij de burger hoort te komen ons niet moet worden onthouden. Wikileaks heeft ons internationaal wat dat betreft een unieke inkijk gegeven in de buitenlandpolitiek van de VS. Ook de bevestiging van de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied is van grote betekenis.

Lees verder
3 december 2010

SP-voorstel: leegstaande kantoren transformeren tot woningen

Op 1 december jl. 2010 werd op initiatief van de gemeente Breda het werkatelier Kraken en Leegstand gehouden. Diverse betrokken partijen troffen elkaar om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot dit onderwerp. De SP, die sinds jaar en dag woningnood tot haar speerpunten rekent, kwam met het idee van leegstaande kantoren ombouwen tot betaalbare woningen. De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt bedraagt circa zeven miljoen vierkante meter, of 13% van de totale kantorenvoorraad. Dit percentage leegstand zou in Breda neerkomen op zo’n 150.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte. Anderzijds staan ruim dertigduizend mensen ingeschreven bij één van de corporaties voor een woning. Bas Maes, lid van de Bredase SP fractie: “Dat enorme overschot aan ruimte enerzijds en tekort anderzijds valt niet met elkaar te rijmen.”

Lees verder
27 november 2010

Armoede werkt niet!

Dat scandeerden 2000 mensen in de Brabanthallen in Den Bosch. Onder wie ruim 60 mensen uit Breda. De SP-afdeling in Breda heeft samen met de directie van de BSW een volle bus geregeld. De actie in Den Bosch is gericht tegen de plannen van het Kabinet Rutte om te bezuinigen op de Sociale Werkvoorziening in Nederland. De sfeer zat er bij het instappen van de bus al direct goed in. Er werd volop gezongen en gediscussieerd en dat is de hele dag zo door gegaan. SP-raadslid Joyce van der Sanden: "Erg goed dat de mensen zo strijdbaar en solidair met elkaar zijn. Het zal voor dit rechtse kabinet nog een zware dobber worden die bezuinigingen te kunnen rechtvaardigen".

Lees verder
21 november 2010

Wel taart, geen feest!

Wel taart, geen feestZaterdag jongstleden kregen wij als SP-fractie een lekkere slagroomtaart aangeboden van de bewoners van de Zaart in de wijk Boeimeer. WonenBreburg wil de flats aan de Zaart slopen om er nieuwbouw te kunnen plegen. De vaak oudere bewoners worden dan gedwongen te verhuizen. De SP steunt de bewoners in hun strijd dit te voorkomen. Vandaar deze taart uit dankbaarheid.

Lees verder
8 november 2010

SP Breda in actie bij de BSW

De SP in Breda voerde vanochtend actie bij de poort van de BSW. Zij zijn het niet eens met de plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren. De plannen om 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. SP raadslid Joyce van der Sanden: ‘Mensen met een arbeidsbeperking horen bij de BSW aan het werk en niet thuis achter de geraniums. Zij moeten niet de rekening van de crisis gaan betalen’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier