h

Nieuws uit 2010

7 november 2010

Een portie billenballen graag

Afgelopen donderdag is in Breda een a-sociale begroting vastgesteld. De rekening van de crisis is afgewenteld op de mensen die al het minst te besteden hebben. De coalitie wilde absoluut niet de OZB belasting verhogen. Dat zou de rijken maar treffen. Liever snijden ze in de WMO, de langdurigheidstoeslag, de BredaPas en de bijzondere bijstand. "Een zeer egocentrische en a-sociale keuze", zegt fractievoorzitter Patrick van Lunteren. "Terwijl omgerekend de verhoging van de OZB voor een huis met een WOZ-waarde van 350.000 euro neerkomt op 6 euro per maand. Dat komt neer op 1 portie bitterballen op een fuifje in het Ginneken". Er zit wettelijk gezien nog ca 5,6 miljoen euro aan ruimte in de OZB belasting. Daarmee is de bezuiniging op armoedebeleid in Breda volledig te dekken.

Lees verder
5 november 2010

Armoede werkt niet!

De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. Armoede werkt niet! Hierdoor zullen tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking achter de geraniums en in de armoede belanden. Zij mogen niet de rekening van de crisis gaan betalen. De SP wil juist goede opleidingen, goede begeleiding, echte banen en een fatsoenlijk inkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat wordt door het nieuwe kabinet te grabbel gegooid. Korting op het inkomen en schrappen van banen in de sociale werkvoorziening zal hen veroordelen tot een leven in armoede.

Lees verder
29 oktober 2010

Kamervragen SP over invoeren Bredase alfacheque

De SP in de Tweede Kamer stelt vragen aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de invoering van de alfachaque in Breda. SP-Kamerlid Renske Leijten vraagt aan de staatssecretaris of ze het eens is met het voorstel van wethouder Cees Meeuwis. Leijten vraagt zich af of het gewenst en gepast is om zorgbehoevende mensen in de rol van werkgever te dwingen. Door te kiezen voor de alfacheques, een soort vergoeding voor zorg van de gemeente Breda, kan de zorgvrager zelf kiezen wie hij of zij hiervoor in dienst neemt. Ze wordt feitelijk een werkgever van die zogenaamde alfahulp.

Lees verder
26 oktober 2010

Buurten met Jasper van Dijk

Buurten met Jasper van Dijk "ik snap wel dat jullie Jasper mee willen nemen verder de wijk in. Maar ik hou hem liever nog even binnen aan de keuken tafel, het gebeurt je toch niet elke dag dat je een echt lid van de Tweede Kamer in huis hebt".

Lees verder
25 oktober 2010

SP geeft GroenLinks en VVD statistiekboeken cadeau

DummiesDe SP-fractie in de Bredase gemeenteraad gaat aan de fracties van VVD en GroenLinks het boek ‘Statistiek voor Dummies’ cadeau doen. Verschillende leden van deze partijen, waaronder de respectievelijke fractievoorzitters Klaas Dijkhof en Selçuk Akinci, hebben kritiek geuit op het SP-onderzoek onder 160 winkeliers in het centrum naar de wenselijkheid van uitbreiding van de zondagsopenstelling. Uit dit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de ondernemers geen voorstander van verruiming van de zondagsopenstelling is. Onder andere VVD en GroenLinks hebben de validiteit van het onderzoek in twijfel getrokken.

Lees verder
23 oktober 2010

Onderzoek WonenBreburg: Zaart slopen

Gisteravond is aan de bewonerscommissie van de Zaart het langverwachte haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De weinig verrassende conclusie kwam toch als een mokerslag aan bij de bewoners: WonenBreburg blijft bij haar besluit de 48 sociale huurappartementen te willen slopen. Bewoners en de politiek hebben zes weken de tijd om te komen met een reactie. Een geëmotioneerde Anneke Baardman, voorzitter van de huurderscommissie, geeft te kennen er geen vertrouwen in te hebben dat WonenBreburg hun reactie serieus neemt. “Ons lot ligt nu in de handen van wethouder Bergkamp.” Aldus Baardman. Bij een eerder bezoek aan de Zaart heeft de wethouder aangegeven geen voorstander te zijn van de sloop van deze in prima staat verkerende flatjes. Baardman: “WonenBreburg verschuilt zich achter het GWI-beleid wat moet zorgen voor voldoende woningen voor ouderen in de wijk. Maar de mensen die ze nu uit hun huis willen zetten zijn juist voor meer dan 70% senioren!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier