h

SP geeft GroenLinks en VVD statistiekboeken cadeau

25 oktober 2010

SP geeft GroenLinks en VVD statistiekboeken cadeau

DummiesDe SP-fractie in de Bredase gemeenteraad gaat aan de fracties van VVD en GroenLinks het boek ‘Statistiek voor Dummies’ cadeau doen. Verschillende leden van deze partijen, waaronder de respectievelijke fractievoorzitters Klaas Dijkhof en Selçuk Akinci, hebben kritiek geuit op het SP-onderzoek onder 160 winkeliers in het centrum naar de wenselijkheid van uitbreiding van de zondagsopenstelling. Uit dit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de ondernemers geen voorstander van verruiming van de zondagsopenstelling is. Onder andere VVD en GroenLinks hebben de validiteit van het onderzoek in twijfel getrokken.

SP raadslid Joyce van der Sanden, initiatiefneemster van de enquete, verbaast zich over de reactie van deze partijen. “In plaats van eens te luisteren naar degenen waar het om gaat, namelijk de ondernemers in de binnenstad, komt men met onzinnige argumenten en drogredenen. Bijvoorbeeld dat het onjuist is om de bedrijfsleiders naar hun mening te vragen. Net alsof de aandeelhoudersvergadering van Vendex zou moeten bepalen hoe vaak de Bredase vestiging van de V&D open moet zijn! Ook rekenen zij gemakshalve maar alle horecaondernemers tot de winkeliers en maken ze beginnersfouten in hun ijver om aan te tonen dat onze steekproef niet groot genoeg zou zijn.”

Van der Sanden hekelt deze schijnbewegingen van VVD en GroenLinks: “Het is even slikken als je graag 52 koopzondagen per jaar wil en dan blijkt dat de ondernemers daar letterlijk en figuurlijk geen brood in zien. Maar in plaats van die mensen serieus te nemen, hangen ze een rookgordijn op door volkomen onterecht te beweren dat het onderzoek niet deugt. Ik kan hen geruststellen: statistisch is het allemaal verantwoord wat de SP beweert. En om te voorkomen dat men bij een volgende gelegenheid weer eens de klok hoort luiden maar niet weet waar de klepel hangt, geven we ze een beginnerscursus statistiek cadeau!”

De SP hoopt dat de discussie nu weer terugkeert naar de essentie: hoe serieus nemen we de ondernemers in de binnenstad? Gunnen we de kleine zelfstandigen ook een vrije dag in de week of worden zij verplicht opgejaagd om 7 dagen in de week – en liefst nog 24 uur per dag – open te zijn?

Een nadere verantwoording van de SP-resultaten vindt u hieronder.

Statistische verantwoording SP onderzoek

In de binnenstad van Breda zijn 630 ondernemingen gevestigd waarvan 440 winkeliers (de rest is horeca). De SP heeft onder deze 440 winkeliers een enquete verspreid en in totaal 160 ingevulde enqueteformulieren teruggekregen, waarvan 72 door zelfstandig ondernemers ingevuld waren, 6 door franchisenemers, 56 door bedrijfsleiders en 26 door overig personeel. Als we de resultaten samenvatten dan zien we dat van de zelfstandige ondernemers 59 mensen tegen verruiming van de zondagsopenstelling zijn en 13 voor. Voor de franchisenemers is dit respectievelijk 4 en 2, voor de bedrijfsleiders 45 en 11 en voor het overig personeel 25 en 1.

In het onderzoek heeft de SP alle categorieen meegenomen, wat leidt tot een steekproefgrootte van 36%. Hiervan was 83% tegen verdere verruiming. Laten we het overige personeel buiten beschouwing dan is de steekproefgrootte 30%, waarvan 80% tegen verruiming is.

Is deze steekproef groot genoeg om te kunnen concluderen dat de meerderheid van de ondernemers in de binnenstad tegen verruiming van de zondagsopenstelling is? Ja, zonder meer. Van belang is het om te constateren dat in alle gevallen de steekproef groter is dan tien procent van de populatie. Om de foutenmarge te bepalen, mogen we daarom gebruik maken van de zogenaamde correctiefactor eindige populatie. Als we zoals gebruikelijk uitgaan van een betrouwbaarheidsmarge van 95% dan vinden we de volgende marges: voor alle categorieen gezamenlijk 4,7%, en zonder overig winkelpersoneel 5.6%. Wat wil dit nu zeggen? Dat we met 95% zekerheid kunnen stellen dat tussen de 78% en 87% van alle ondernemers tegen verruiming van de zondagsopenstelling is. Laten we het overige winkelpersoneel buiten beschouwing dan worden die marges respectievelijk 75% en 86%. In alle gevallen staat als een paal boven water dat een ruime meerderheid van de ondernemers in de binnenstad tegen verdere verruiming van de zondagsopenstelling is.

Volg SP Breda

U bent hier