h

Nieuws uit 2007

4 september 2007

Gevaarlijke verkeerssituatie Boeimeersingel

Joyce van der Sanden heeft namens de SP, samen met de VVD-fractie, vragen gesteld aan wethouder Willems over de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Boeimeersingel/Jan Nieuwenhuyzenstraat in Breda.
In de Jan Nieuwenhuyzenstraat zijn twee basisscholen, twee instellingen voor buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal gevestigd. Veel kinderen moeten dagelijks de Boeimeersingel en/of Julianalaan oversteken om op school of de BSO te komen. De laatste tijd zijn wij een aantal keren opgeschrikt door aanrijdingen op die locatie waarbij kinderen betrokken zijn. Uit informatie van de wijkagent blijkt dat in de afgelopen 2,5 jaar in de betreffende straten 37 ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan 6 met letsel.

Lees verder
23 augustus 2007

Succes SP: voorlopig geen sloop Veemarkstraat 58a

Het pand Veemarktstraat 58a wordt voorlopig niet gesloopt. Het karakteristieke pand is verscholen achter de rooilijn van de bebouwing aan de Veemarktstraat. Dit pand is het enige wat nog over is van de vroegere situatie in de Boschstraat en Veemarktstraat, waar een dubbele bebouwing was. Achter de woningen aan de straatkant stonden vaak nog woningen en boerderijen die alleen via steegjes bereikbaar waren. Het pand dreigde gesloopt te worden in de herontwikkeling van de gemeentelijke kantoren aan de Vlaszak (oude sociale dienst), maar nu de commissie Welstand en Monumenten tot tweemaal toe een negatief sloopadvies heeft afgegeven, heeft wethouder Adank toegezegd dat sloop van de baan is en dat het pand opgenomen wordt in de herontwikkeling.

Lees verder
4 augustus 2007

Werkbezoek Voedselbank

Op vrijdag 3 augustus heb ik samen met onze fractiemedewerker Peter Ligtvoet een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Breda. Van diverse mensen hadden we de afgelopen periode klachten gekregen over de Voedselbank met betrekking tot de inschrijving, omstandigheden tijdens het wachten en de goederen die verstrekt worden. Graag hoorden we van de Voedselbank hun reactie op de klachten. Daarnaast hebben we vorig jaar ook een rondleiding gehad bij de Voedselbank waarna we samen met de medewerkers van de Voedselbank een aantal knelpunten hadden geconstateerd. Ik was benieuwd hoe het daarmee stond. Tijd dus voor een nieuw bezoek.

Lees verder
21 juli 2007

College steunt SP: geen lijst uitgeproduceerde asielzoekers

Het Bredase college zal niet meewerken aan de 'lijsten van uitgeproduceerden' die staatssecretaris Albayrak van de gemeenten vraagt. Het college sluit zich aan bij het standpunt van de VNG wat betekent dat er niet meegewerkt wordt aan het verstrekken van namen van illegalen aan justitie. De SP is blij dat Breda weigert om mee te werken aan dit verzoek, waarbij de bij de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel ingezet zouden worden. Deze Pardonregeling is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Als persoonsgegevens van mensen die niet onder de regeling blijken te vallen doorgegeven zouden worden, zou dit er toe kunnen leiden dat mensen die er wél onder vallen zich niet melden, uit angst om uitgezet te worden bij een negatieve beslissing.

Lees verder
21 juli 2007

Succes SP: gesloopte sociale woningen worden gecompenseerd

De SP-fractie stelde eerder, bij monde van Hans Creemers, vragen over de sloop van 162 sociale woningen in Brabantpark. De SP wilde dat voor iedere gesloopte sociale huurwoning, er (minstens) een in dezelfde prijsklasse voor terugkomt. Het college van B en W heeft daar positief op geantwoord. De woningcorporaties in Breda spreken in de woonvisie willen af dat te slopen sociale woningen één op één worden teruggebouwd. BN-De Stem informeerde bij directeur Alex Jansen van WonenBreburg, die aangaf dat er minstens evenveel goedkope woningen teruggebouwd als er nu staan. Volgens de woningbouwvereniging hebben de woningen op dit moment te veel gebreken om renovatie mogelijk te maken.

Lees verder
10 juli 2007

SP zeer kritisch over verbod betoging

De Bredase SP is zeer kritisch over het besluit van de burgemeester om de protestmars tegen het verbod op een culturele straatparade tegen te gaan. Breda zag zaterdag blauw van de politie en de maatregelen die de burgemeester nodig vond om het verbod te handhaven logen er niet om, en riepen herinneringen op aan het bezoek van koningin Beatrix aan Breda in 1981. Net als toen werden ook nu 'links' of 'alternatief' uitziende personen bij het station en de afritten van de snelwegen tegengehouden en teruggestuurd. Met name het Valkenberg was verboden terrein voor hen. De SP heeft zeer kritische vragen gesteld. Ook PvdA-raadslid Arend Hardorff was kritisch over de actie van zijn burgemeester. In Ravage Digitaal stelde hij: "Dit past helemaal niet in het plaatje van Breda". Daarnaast stelde ook collegepartij GroenLinks kritische vragen. Hieronder volgen de vragen die de SP-fractie stelde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier