h

Nieuws uit 2007

5 juli 2007

Streetrave verboden - grondrechten aangetast?

Zaterdag 7 juli 2007 a.s. zou er een demonstratie plaastvinden in Breda met als motto 'Vrijheid'. De vorm was een zogenaamde 'streetrave'. Het is georganiseerd door jongeren in Breda. Zij hadden de vergunning rond met de gemeente en werden uitgenodigd om de puntjes op de i te zetten. Echter op donderdag 5 juli 2007 bleek dat burgemeester Van der Velden de demonstratie verbood uit vrees voor de openbare orde. De jongeren waren verbijsterd en vroegen waarom de burgemeester zulks dacht. Het antwoord was dat de flyer van de demonstratie was aangekondigd op een website voor krakers. De SP klom in de pen en stelde schriftelijke raadsvragen.

Lees verder
4 juli 2007

SP Breda niet optimistisch over Grotestedenbeleid

Het slopen ligt op schema, maar het bouwen blijft achter, net als de omgevingskwaliteit. De SP is aanmerkelijk minder positief over de midterm review van het Grotestedenbeleid dan het college; met name op het gebied van Stedelijke Vernieuwing blijft Breda achter bij de doelstellingen. Het college wijt dit met name aan het woningdebacle in Teteringen, waar men naliet om een Milieu Effect Rapportage op te stellen waardoor de plannen door de Raad van State werden afgeschoten.

Lees verder
3 juli 2007

Nusent? Nu niet! Nooit niet!

De twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon, willen verdergaan als één onderneming. Voorlopige naam: ‘Nusent’. Hiervoor bestaat zeker geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. In De SP wil dat Essent weer gewoon een NUTS bedrijf wordtde visie van de SP horen nutsvoorzieningen thuis in handen van de overheid. De Brabantse Statenfractie is een actie begonnen en in Breda worden duizenden folders verspreid in de Haagse Beemden.

Lees verder
2 juli 2007

Leerlingenbezoek aan SP fractie

Woensdag 20 juni bezocht een groep leerlingen uit Breda onder enthousiaste leiding van hun docent het gemeentehuis en verschillende fracties waaronder die van de SP. Maurice heeft de groep in ontvangst genomen. Het is maar goed dat we verhuist zijn van het kleine kamertje naar de ruimte waar we nu zitten met onze vergadertafel. Het paste maar net. De tafel was versierd met SP onderleggers, rood materiaal, Tribunes en stickers. Op mijn zin “Jongens en meisjes, jullie mogen alles meenemen wat er op tafel ligt, als je het maar niet weggooit en verspreidt” werd gretig gereageerd. In no time was de tafel ver leeg en zag ik enkel glunderende gezichten.

Lees verder
2 juli 2007

Bijzondere bijstand voor aangepaste fiets

In februari heeft Joyce van der Sanden namens de SP vragen gesteld over de eigen bijdrage voor een aangepaste fiets, in de commissie Mens en Maatschappij. Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo’n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Wethouder Heerkens heeft toegezegd om in individuele gevallen te bekijken of kwijtschelding of een vergoeding uit de bijzondere bijstand op zijn plaats is. Inmiddels hebben wij gehoord dat één betrokkene de eigen bijdrage vergoed heeft gekregen uit de bijzondere bijstand. We raden mensen aan in vergelijkbare gevallen ook een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

Lees verder
29 juni 2007

SP: Geen Bredase lijst uitgeprocedeerde asielzoekers!

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Dat heeft Albayrak dinsdag gezegd in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Burgemeesters zijn niet verplicht lijsten met gegevens van illegalen te verstrekken, maar de bewindsvrouw verwacht wel dat ze dat zullen doen. De SP is ronduit verbijsterd over de houding en voorgenomen handelswijze van de Staatssecretaris. De Pardonregeling waar de SP voor heeft gepleit is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Door in het kader van de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel in te zetten, krijgt de uitwerking van het Pardon een nare bijsmaak die de SP geenszins aanstaat. En dan drukken wij ons nog zacht uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier