h

SP zeer kritisch over verbod betoging

10 juli 2007

SP zeer kritisch over verbod betoging

De Bredase SP is zeer kritisch over het besluit van de burgemeester om de protestmars tegen het verbod op een culturele straatparade tegen te gaan. Breda zag zaterdag blauw van de politie en de maatregelen die de burgemeester nodig vond om het verbod te handhaven logen er niet om, en riepen herinneringen op aan het bezoek van koningin Beatrix aan Breda in 1981. Net als toen werden ook nu 'links' of 'alternatief' uitziende personen bij het station en de afritten van de snelwegen tegengehouden en teruggestuurd. Met name het Valkenberg was verboden terrein voor hen. De SP heeft zeer kritische vragen gesteld. Ook PvdA-raadslid Arend Hardorff was kritisch over de actie van zijn burgemeester. In Ravage Digitaal stelde hij: "Dit past helemaal niet in het plaatje van Breda". Daarnaast stelde ook collegepartij GroenLinks kritische vragen. Hieronder volgen de vragen die de SP-fractie stelde.

Geacht College,

Afgelopen zaterdag 7 Juli was Breda getuige van een politie-inzet met on-Bredase proporties.
De burgemeester had een betoging verboden, die hij eerst nog had goedgekeurd.
Omdat de flyer van de culturele demonstratie, die hij had goedgekeurd, was gepubliceerd op een website, verbood hij alsnog het gebeuren uit vrees voor wanordelijkheden. Dit omdat er in andere steden wanordelijkheden zouden zijn geweest. Echter, volgens de politie in Den Bosch was de streetrave daar vorig jaar “nagenoeg conform de afspraken met de organisatie verlopen” (Politiebericht Brabant-Noord: District Den Bosch 25-06-2006). Pas ruim na afloop van de streetrave waren er wat problemen, voornamelijk met geluidsoverlast van een “after-party”. Deze vrees lijkt ons dus een magere grond om de streetrave te verbieden.

Dankzij de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, kunnen zelfs neo-nazi’s nu rondjes door een stad lopen tégen de wil van een burgemeester. Zo heeft de rechter meerdere malen, tegen de wens van de betreffende burgemeester, het verbod op een demonstratie van de NVU ongedaan gemaakt. Een duidelijk signaal dat een demonstratie, betoging, of streetrave niet ‘zomaar’ verboden kan worden.

BN-De Stem schetste op maandag 9 juli de resultaten van dit verbod en de politie-inzet. Mensen die in het Valkenberg zaten werden gesommeerd weg te gaan en mensen die het station uitkwamen werden weer op de trein gezet, ook al woonden ze bijvoorbeeld in Breda! Nog kwalijker is het terugsturen en controleren van mensen op basis van hun uiterlijk. Dit is discriminatie en tegen de wet. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een demonstratie te verbieden en kan dan een gebied afzetten. Niet dat wij ervoor zijn, maar dan had het Valkenberg voor iedereen verboden terrein moeten zijn, en niet voor enkelen op basis van uiterlijk. Dit is rechtsongelijkheid en dan ook verboden bij wet.

Tevens zei de burgemeester dat hij bang was dat de optocht het winkelgebied inging. Echter de route zoals die van tevoren was afgesproken met de organisatoren liep uit het centrum. De SP is teleurgesteld in het optreden van de burgemeester. Zeker een burgemeester van PvdA-huize zou moeten weten dat er hard gevochten is voor de vrijheid van vergadering en betoging. Zo is zijn eigen SDAP/PvdA geconfronteerd geweest met uitsluiting en repressie in Breda. Lees daarvoor ‘Het Roode Spook sluipt door Breda, Honderd jaar sociaal-democratie in de Bredase politiek’, uitgegeven door de PvdA-Breda in 2005.

Vragen:

1- Heeft de burgemeester kennis genomen van de argumentatie van de rechter om in voorkomende gevallen demonstraties van bijvoorbeeld de NVU tóch toe te staan, ondanks verboden van de betreffende burgemeester?

2- Heeft de driehoek nog concrete aanwijzingen dat het fout zou gaan die dag? Heeft de driehoek kennis genomen van de ervaringen van de politie in Den Bosch tijdens de streetrave, zoals in het genoemde politiebericht vermeld

3- Wat waren de kosten voor deze politie-inzet op instigatie van de driehoek?

4- Heeft u concrete instructies gegeven voor het controleren en het opdracht geven zich te verwijderen aan personen, op basis van uiterlijke kenmerken?

5- Was er een noodverordening van kracht? Zo ja, op welke manier is deze ter kennis gebracht? Wat was de inhoud van deze noodverordening?

6- Is het college met ons van mening dat het ontstane beeld van Breda als een repressieve, reactionaire stad, waarin niets kan en mag, nu niet bepaald bevordelijk is voor het toerisme in Breda?

Met vriendelijke groeten,

Hans Creemers, Frank Vergroesen
SP fractie breda

BN-De Stem: "Sinds wanneer wonen wij in een politiestaat?"

U bent hier