h

Sloop sociale woningbouw Brabantpark

13 juni 2007

Sloop sociale woningbouw Brabantpark

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de 162 woningen aan de Lage Kant/Nieuwe Inslag in Brabantpark. 'WonenBreburg heeft plannen om in het kader van de herstructurering van de wijk deze appartementen te slopen.' Dat staat te lezen op de site van Wonenbreburg over het complex met 162 woningen. De meeste woningen hebben drie slaapkamers en zijn goed betaalbaar voor zo rond de 300 Euro per maand. Dit betekent dat dit nog een van de weinige complexen in Breda is waar mensen met een smalle beurs nog relatief veel ruimte hebben. Tevens is het ook mooi groen in de omgeving en is er nog ruimte om te wandelen.
Als WonenBreburg dit wil slopen is het aan te bevelen als er eenzelfde aantal woningen zal terugkomen in dezelfde prijsklasse met dezelfde leefruimten.

Het College en de woningbouwverenigingen moeten nog heel wat bouwen willen ze de 30% bereikbare woningen halen. Derhalve moet je bij sloop van sociale woningbouw gélijk hetzelfde aantal terugbouwen anders wordt de achterstand nog groter. De taak van een woningbouwvereniging is dan ook om huizen te bouwen voor mensen met een smalle beurs. De drie woningbouwverenigingen in Breda hebben afgesproken dat ze sloop coördineren. Dit doen ze omdat ze de oude bewoners moeten herhuisvesten, die krijgen voorrang. Daarom worden de wachtlijsten voor de andere woningzoekers langer. Studenten en andere jongeren, die het niet breed hebben en niet 4 a 5 jaar op een woning kunnen wachten-dan is de studie voorbij-maken nu noodgedwongen gebruik van de zogenaamde antikraak woningen van o.a. WonenBreburg. Als de Copernicusstraat en Vlielandstraat (antikraak, 200 huizen) gesloopt worden staan ze op straat, of komen ze dan in de Lage Kant terecht?

Verder is gevraagd of het College het eens is met de stelling dat er slechts een sloopvergunning zou moeten worden afgegeven aan WonenBreburg als ze tenminste hetzelfde aantal woningen (meer mag altijd) terugbouwt in de bereikbare sector bij het complex Lage Kant/Nieuwe Inslag. Aanvullend daarop is gevraagd of het College de mening van de SP-Fractie deelt dat om de 30% bereikbare woningen te halen-een streven van het College zelf-het aan te bevelen is om alleen dan sloopvergunningen van sociale woningbouw af te geven in de toekomst als er tenminste hetzelfde aantal wordt teruggebouwd.

Hans Creemers

U bent hier