h

Nieuws uit 2007

28 juni 2007

SP niet bij heropening Haven

De SP zal niet aanwezig zijn bij de heropening van de Haven op 1 juli 2007. De SP is vanaf het eerste begin een fel tegenstander geweest van dit - vele miljoenen kostende - project. Er had veel meer gedaan kunnen worden met de invulling van de Haven dan nu het geval is. De voorkeur van de SP ging uit naar een autoluw, multifunctioneel plein met een kwaliteitsniveau vergelijkbaar met de Grote Markt op deze locatie, waar allerlei evenementen gehouden kunnen worden, en wat ook nog veel goedkoper was geweest. We hebben dan ook in het verleden alternatieve plannen gemaakt voor de invulling van dit gebied. Een betere invulling van de publieke ruimte én een stuk goedkoper. Ook een groot gedeelte van de Bredanaars vond - en vindt - de heropening zonde van het geld. De SP vindt het daarom niet gepast om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn.

Lees verder
13 juni 2007

Sloop sociale woningbouw Brabantpark

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de 162 woningen aan de Lage Kant/Nieuwe Inslag in Brabantpark. 'WonenBreburg heeft plannen om in het kader van de herstructurering van de wijk deze appartementen te slopen.' Dat staat te lezen op de site van Wonenbreburg over het complex met 162 woningen. De meeste woningen hebben drie slaapkamers en zijn goed betaalbaar voor zo rond de 300 Euro per maand. Dit betekent dat dit nog een van de weinige complexen in Breda is waar mensen met een smalle beurs nog relatief veel ruimte hebben. Tevens is het ook mooi groen in de omgeving en is er nog ruimte om te wandelen.
Als WonenBreburg dit wil slopen is het aan te bevelen als er eenzelfde aantal woningen zal terugkomen in dezelfde prijsklasse met dezelfde leefruimten.

Lees verder
27 mei 2007

Wet Inburgering

De beleidsnotitie en verordening Wet Inburgering is beschreven hoe de gemeente deze wet wil uitvoeren. Het werd besproken in de commissie Mens en Maatschappij van 23 mei 2007. We hebben in deze commissie niet verteld wat we vinden van het vreemdelingenbeleid van voormalig minister Verdonk en de Wet Inburgering die hiervan een gevolg is. De wet is ons als gemeente opgelegd en zullen we moeten uitvoeren. Binnen de kaders en mogelijkheden van deze wet heeft de gemeente Breda volgens de SP zijn best gedaan om een zo goed mogelijke verordening op te stellen. Toch hebben we nog een aantal aandachtspunten.

Lees verder
16 mei 2007

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de vleermuizen

Op 10 mei stelde raadslid Maurice Spapens van de SP in het vragenuur de mogelijke afbraak van het 'verscholen' pand aan de Veemarktstraat 58, en eventuele kap van bomen, aan de orde. De afgelopen bijna 40 jaar is het historische pand aan de Veemarktstraat 58 gemeentelijk eigendom geweest. De gemeente heeft haar eigendom bewust laten verloederen, dit terwijl particuliere eigenaren door de gemeente, terecht overigens, worden aangeschreven indien zij hetzelfde doen. Meten met 2 maten? Meerdere malen is zij door omwonenden aangeschreven met het verzoek het pand op te knappen, bij te houden, te herstellen of vrij te geven voor herstel. De SP wil dat dit pand voor het nageslacht bewaard blijft.

Lees verder
14 mei 2007

Studentenwoonruimte

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over studentenwoonruimte. Het studenten-Kloostercomplex aan de Nieuwstraat is namelijk verkocht aan WSG en wordt verbouwd. De gemeente had dit gekocht in 1992 en er is in samenwerking met Van Tooren Vastgoed vijftien jaar onderdak geboden aan zo'n honderd studenten in hartje centrum. Veel studenten zitten tegenwoordig noodgedwongen in een zogenaamde antikraakwoning, waar ze geen huurrechten hebben en binnen twee (!) weken op straat kunnen staan met geen garantie op een andere woning. Stichtingen als Camelot, Ad Hoc, etc zijn in deze lucratieve markt gestapt. Deze particuliere bedrijven hebben al op zo'n 40 locaties antikraakwoningen met gemiddeld 3 bewoners.

Lees verder
11 mei 2007

Sloop Maycretewoningen

De SP heeft op donderdagavond 10 mei in een interpellatiedebat Burgemeester en Wethouders aan de tand gevoeld over het verlenen van de sloopvergunning voor de Maycretewoningen aan Wonen Breburg. De SP wilde weten van het college (bestaande uit CDA, PvdA, Breda’97 en GroenLinks) waarom men de sloopvergunning had afgegeven terwijl de omwonenden bezig waren met het voorbereiden van een burgerinitiatief. De SP wilde ook weten waarom de beantwoording van vragen van de SP over het aanhouden van de sloopvergunning zo lang op zich had laten wachten. De vragen waren een week vóór de verlening van de vergunning gesteld, maar werden pas ruim nadat deze verleend was beantwoord, mosterd na de maaltijd dus. De commissie Bouwen en Wonen van de raad vergaderde op de dag dat de vergunning werd verleend, ook deze was niet ingelicht. De SP constateerde dat het college slecht was omgegaan met haar informatieplicht naar de raad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier