h

Succes SP: gesloopte sociale woningen worden gecompenseerd

21 juli 2007

Succes SP: gesloopte sociale woningen worden gecompenseerd

De SP-fractie stelde eerder, bij monde van Hans Creemers, vragen over de sloop van 162 sociale woningen in Brabantpark. De SP wilde dat voor iedere gesloopte sociale huurwoning, er (minstens) een in dezelfde prijsklasse voor terugkomt. Het college van B en W heeft daar positief op geantwoord. De woningcorporaties in Breda spreken in de woonvisie willen af dat te slopen sociale woningen één op één worden teruggebouwd. BN-De Stem informeerde bij directeur Alex Jansen van WonenBreburg, die aangaf dat er minstens evenveel goedkope woningen teruggebouwd als er nu staan. Volgens de woningbouwvereniging hebben de woningen op dit moment te veel gebreken om renovatie mogelijk te maken.

U bent hier