h

College steunt SP: geen lijst uitgeproduceerde asielzoekers

21 juli 2007

College steunt SP: geen lijst uitgeproduceerde asielzoekers

Het Bredase college zal niet meewerken aan de 'lijsten van uitgeproduceerden' die staatssecretaris Albayrak van de gemeenten vraagt. Het college sluit zich aan bij het standpunt van de VNG wat betekent dat er niet meegewerkt wordt aan het verstrekken van namen van illegalen aan justitie. De SP is blij dat Breda weigert om mee te werken aan dit verzoek, waarbij de bij de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel ingezet zouden worden. Deze Pardonregeling is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Als persoonsgegevens van mensen die niet onder de regeling blijken te vallen doorgegeven zouden worden, zou dit er toe kunnen leiden dat mensen die er wél onder vallen zich niet melden, uit angst om uitgezet te worden bij een negatieve beslissing.

U bent hier