h

Gevaarlijke verkeerssituatie Boeimeersingel

4 september 2007

Gevaarlijke verkeerssituatie Boeimeersingel

Joyce van der Sanden heeft namens de SP, samen met de VVD-fractie, vragen gesteld aan wethouder Willems over de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Boeimeersingel/Jan Nieuwenhuyzenstraat in Breda.
In de Jan Nieuwenhuyzenstraat zijn twee basisscholen, twee instellingen voor buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal gevestigd. Veel kinderen moeten dagelijks de Boeimeersingel en/of Julianalaan oversteken om op school of de BSO te komen. De laatste tijd zijn wij een aantal keren opgeschrikt door aanrijdingen op die locatie waarbij kinderen betrokken zijn. Uit informatie van de wijkagent blijkt dat in de afgelopen 2,5 jaar in de betreffende straten 37 ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan 6 met letsel.

Op 13 juni jl. was wethouder Willemsn aanwezig tijdens de Straatspeeldag in de Jan Nieuwenhuyzenstraat te Breda. Hij heeft toen gesproken met leden van de wijkraad over de onveilige verkeerssituatie op de kruising van de Jan Nieuwenhuyzenstraat met de Boeimeersingel en de voetgangersoversteekplaats bij de Julianalaan. In dit gesprek heeft wethouder Willems erkend dat de verkeerssituatie onveilig is en hij heeft toegezegd zijn ambtenaren opdracht te geven te zoeken naar een oplossing. De voorkeur van de wijkraad gaat daarbij uit naar een fietserverkeerslicht op de kruising Boeimeersingel/Jan Nieuwenhuyzenstraat en een duidelijkere signalering bij de voetgangersoversteekplaats. Daarnaast is het voor kinderen die op de fiets richting centrum moeten niet mogelijk om bij de kruising Boeimeersingel/Ginnekenstraat af te slaan richting centrum. Ook daar ontstaan vaak onveilige situaties waarbij een aanpassing gewenst zou zijn.

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en hebben wij van de wijkraad begrepen dat er nog geen antwoord is gekomen over een mogelijke aanpassing c.q. oplossing. Daarom hebben wij wethouder Willems de volgende vragen gesteld:

  • kunt u nagaan of op de genoemde locatie sprake is van een blackspot (zes verkeersongevallen met letsel binnen een periode van drie jaar);
  • kunt u aangeven op welke manier de verkeerssituatie structureel veiliger gemaakt kan worden en op welke termijn eventuele maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

U bent hier