h

Een stapje terug..

4 maart 2010

Een stapje terug..

.. om er straks weer twee vooruit te zetten. Zo karakteriseerde campagneleider Johan Kwisthout het zetelverlies (van vier naar drie) in Breda. "Succesvolle sporters kunnen slecht tegen hun verlies, maar weten een verlies om te zetten in hernieuwde motivatie om de volgende keer wél te winnen. Ook wij trekken lering uit dit verlies. We hebben ons in de afgelopen periode onvoldoende weten te profileren, zowel binnen als buiten de raad, en met onze vier zetels onvoldoende gewicht in de schaal weten te leggen. We gaan er voor zorgen dat over vier jaar niemand om ons heen kan!"

Ook lijsttrekker Joyce van der Sanden verschool zich niet achter de landelijke peilingen die alsmaar slechter werden voor de partij: "Natuurlijk laten veel kiezers zich in een grote stad als Breda leiden door landelijke overwegingen en werkt bijvoorbeeld de val van het kabinet ook lokaal door. Maar we zijn er lokaal niet in geslaagd om daar doorheen te breken en dat moeten we alleen onszelf verwijten". Aan de campagnespirit heeft het niet gelegen. "Nee, we hebben een grote, enthousiaste en saamhorige groep actieve leden die er keihard aan getrokken heeft in de campagne. De moraal was en blijft gewoon goed. We blijven op straat aanwezig, we blijven onverminderd doorgaan met het ondersteunen van mensen in actie, met onze hulpdienst, met onderzoek onder de mensen".

Van der Sanden wacht de uitnodiging voor de coalitieonderhandelingen af. "Een rechts college van VVD, CDA en D66 is niets minder dan een sociale ramp voor de stad. In een tijd waarin de gemeente afstevent op grote tekorten is het zaak om de rekening van de crisis te leggen bij de veroorzakers, niet bij degenen die er part noch deel aan hebben. Dat dreigt wel te gebeuren als er een rechtse coalitie aan de macht komt in Breda. Ik zie de bui al hangen: afbraak van het armoedebeleid, meer marktwerking in de thuiszorg, stopzetten van succesvolle sociaal-maatschappelijke projecten, maar wél een lastenverlaging voor degenen die het al goed genoeg hebben. De SP zal zich met hand en tand verzetten tegen een dergelijk beleid en een leidende rol gaan spelen in de oppositie, binnen en buiten de raad, mocht het zo ver komen!"

Maar zo ver is het gelukkig nog niet. Saillant detail aan de uitslag is, dat de getalsmatige 'progressieve meerderheid' van D66, PvdA, GroenLinks en SP van 20 van de 39 zetels in stand is gebleven. "Die partijen kunnen ook samen een coalitie vormen en gaan voor sociale oplossingen voor de problemen in de stad. De SP is daar absoluut klaar voor en wil graag haar verantwoordelijkheid nemen. Niet als schaamlap om een rechts beleid met een links sausje te verdoezelen, maar wél in een sociaal college dat keuzes durft te maken. Veel zal afhangen van winnaar D66: wil zij een progressieve partij zijn - en regeren in een progressieve meerderheid - of een conservatieve partij die rechts aan een meerderheid helpt?"

U bent hier