h

Nieuws uit 2016

28 oktober 2016

Ook Zundert in beweging voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Woensdag 26 oktober was er in het CultuurCentrum in Zundert een informatieavond over het Nationaal ZorgFonds. Samen met de aanwezigen werden ervaringen in de zorg uigewisseld en de plannen voor het Nationaal ZorgFonds ontvouwd. Ook was er ruim de gelegenheid voor inhoudelijke discussie. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat bijna iedereen die aanwezig was,  verder wil meedenken en doen om van het Nationaal ZorgFonds een nog grotere beweging te maken. Nog voor de landelijke aftrap op 26 november, wordt er een tweede bijeenkomst gepland. Wil je daar ook bij zijn? Stuur dan een mail naar breda@sp.nl en we houden je op de hoogte!Lees verder
26 oktober 2016

Weblog: Gemengde gevoelens

Foto: SP
“En dan staan we tot slot allemaal, in een kerkje, een traantje te pinken als het AZC weer vertrekt”. Dat van dat kerkje verzon ik er ter plekke bij. De Lokatiemanager had de rest twee jaar geleden al wel voorspeld. Eerst is er woede en verzet tegen de komst van asielzoekers, dan wordt het rustig en komen er vrijwilligers en raken de omwonenden en de asielzoekers aan elkaar gehecht, tot slot is er collectief verdriet als de asielzoekers weer weggaan. Soms zelfs verzet tegen het vertrek. Het is precies zo gegaan.Lees verder
19 oktober 2016

Unanieme raad: Behoud buurthuis Geeren Noord

Foto: SP
Donderdagavond heeft SP Breda in het vragenuur van de gemeenteraad mede namens diverse andere partijen, het college opgeroepen om het buurthuis Geeren Noord open te houden. Een uiteindelijk unanieme raad vindt dat het nieuwe bestuur dat sinds juli 2016 aan de slag is, een eerlijke kans verdient om van het buurthuis een succes te maken. Bij ongewijzigd beleid zou het buurthuis op 1 november de deuren hebben moeten sluiten. “Gelet op de betrokkenheid van de buurt, de vele activiteiten en de diversiteit van de bezoekers voorziet het buurthuis zeker in een behoefte,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Een unanieme raad is dan ook van mening dat dit onze steun verdient!”Lees verder
16 oktober 2016

Ook Tuinzigt steunt Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Zaterdag 15 oktober  stond SP Breda bij winkelcentrum Tuinzigt om steun te vragen voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, Tribunes uit te delen en om in gesprek te gaan met de mensen. "Ook in Tuinzigt hoorden we verhalen van mensen die elk jaar weer die extra kosten hebben van het eigen risico, voor sommige oudere paren wel dubbel", zegt SP-bestuurslid Paul Marijnissen. "Dat is een hoop geld 2x 385 euro en een enorme boete op ziek zijn."Lees verder
14 oktober 2016

Overlast ratten Ginneken groeit

Foto: SP
Eind 2013 trok SP Breda samen met inwoners van het Ginneken aan de bel over de rattenoverlast die daar plaats vond. Oude rioleringsbuizen waar het voor de knaagdieren goed vertoeven is, waren daarvan de oorzaak. In reactie op raadsvragen van SP Breda destijds, werd gesteld dat de situatie complex is omdat een deel van de woningen eigendom is van WonenBreburg en een deel van particulieren. "Er werd toegezegd dat WonenBreburg en de Gemeente Breda spoedig in overleg zouden gaan om te komen tot een oplossing voor dit groeiend probleem", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Bijna drie jaar later blijkt het probleem alleen nog maar groter geworden!" 

Lees verder
9 oktober 2016

Parkeren Belcrum, Linie en Drie Hoefijzers - Update

Foto: SP
Op 1 oktober is er in de wijken Belcrum, Linie en Drie Hoefijzers betaald parkeren met een vergunningenstelsel geïntroduceerd. Een aanpassing op het laatste moment om niet vanaf 20 uur maar vanaf 18 uur vrij te parkeren kon op veel ongenoegen van een deel van de bewoners rekenen. De SP heeft ingestemd met de wijziging maar wel een toezegging van de wethouder afgedwongen dat wanneer blijkt dat het vanaf dag één een zooitje is, er direct wordt ingegrepen. Om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo was, ging de SP op zaterdag 8 oktober direct de buurt in om in gesprek te gaan met bewoners. Lees verder

Pagina's

U bent hier