h

Nieuws uit 2016

22 augustus 2016

Hoge Vucht steunt één Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico!

Foto: SP
Zaterdag 20 augustus stond het National ZorgFonds Breda op winkelcentum Hoge Vucht om steunbetuigingen te verzamelen voor het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico! Een kleine 200 keer werd enthousiast de pen ter hand genomen. Deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging, heeft landelijk al bijna 100.000 aanhangers. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Het winkelend publiek in Hoge Vucht dacht daar net zo over.Lees verder
15 augustus 2016

Veel steun Nationaal ZorgFonds op jaarmarkt Teteringen

Foto: SP
Zondag 14 augustus stond SP Breda met een kraam op de jaarmarkt in Teteringen om steunbetuigingen te vragen voor het Nationaal Zorgfonds. Meer dan honderd keer werd enthousiast de pen ter hand genomen om steun te betuigen aan deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging. Al meer dan 95.000 mensen in Nederland hebben hun steun gegeven voor het Nationaal ZorgFonds. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. De bezoekers in Teteringen en van ver daarbuiten waren het daar helemaal mee eens.

Lees verder
7 augustus 2016

CENTRUMBEWONERS: VEEL OVERLAST VAN STAPPERS

Foto: SP
Schreeuwen, tegen de gevel plassen of overgeven, het stukgooien van bierflesjes, op de ramen slaan, auto's vernielen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat de bewoners van de Nijverheidssingel, Nieuwe Dieststraat en Middellaan ieder weekend meemaken met de stroom stappers van en naar het centrum.  Lang niet in alle gevallen is hiervoor echter het hostel Night Flight als schuldige aan te wijzen. Dat blijkt uit de verhalen die leden van SP Breda zaterdagmiddag hoorden aan de deur. "Toch ervaren met name direct omwonenden van het hostel wel degelijk overlast", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Het zou daarom goed zijn als de gemeente probeert de eigenaar van het hostel en de omwonenden weer om tafel te krijgen zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over het terugdringen van overlast."

Lees verder
5 augustus 2016

SP Breda gaat buurten bij Nijverheidssingel

Foto: BN/DeStem
Zaterdag 6 augustus gaat SP Breda weer buurten in de buurt. Plaats van handelen is ditmaal de Nijverheidssingel in het centrum van Breda. De straat kwam de afgelopen weken veel in het nieuws omdat bewoners veel overlast ervaren van het naastgelegen hostel Night Flight. “Zoals iedere maand gaan we graag met inwoners in gesprek over wat er leeft in een bepaalde buurt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In dit geval lijkt dat wel duidelijk. Toch horen we na alle media-aandacht graag van de bewoners zelf wat er nu precies aan de hand is. En of we daar samen iets aan kunnen doen natuurlijk!”Lees verder
14 juli 2016

SP Breda steunt buurtbewoners in strijd behoud speeltuin

Foto: SP
Donderdagmiddag 14 juli was het een drukte van jewelste aan de Langdonk in Breda. Zo’n 40 buurtbewoners en kinderen hadden zich verzameld bij het speeltuintje, dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. De omwonenden zijn het daar niet mee eens en hebben inmiddels meer dan 60 handtekeningen verzameld voor het behoud. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda, steunt de buurtbewoners: “Een speeltuin waar zoveel mensen zich voor inzetten mag niet zomaar verdwijnen. Ik vind dat de gemeente dit signaal serieus moet nemen en samen met de buurtbewoners moet kijken hoe het speeltuintje behouden kan blijven”.

Lees verder
12 juli 2016

SP Breda presenteert zwartboek en verbeterpunten ATEA

Foto: SP
Woensdagavond voorafgaand aan de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen, overhandigde SP Breda samen met medewerkers van ATEA een zwartboek met daarin ook vijftien verbeterpunten, aan wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen). In het zwartboek staan de klachten die de afgelopen twee maanden binnen zijn gekomen via het meldpunt ATEA-Alarm. SP Breda lanceerde het meldpunt om erachter te komen of de klachten die de partij ontving over de ATEA-groep, slechts incidenten zijn of dat er structureel iets mis gaat. "In de klachten hebben wij wel een patroon kunnen ontdekken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist vanwege het belang dat wij aan ATEA hechten, moet het echt beter qua werkomstandigheden en de bejegening van de vaak kwetsbare werknemers. Ook de begeleiding naar werk laat ruimte voor verbetering zien!"Lees verder

Pagina's

U bent hier