h

Nieuws uit 2016

16 december 2016

Ondernemers Klavers Jansen-complex in onzekerheid

Foto: SP
Het Klavers Jansen-complex ligt in de wijk Belcrum en is onderdeel van een ontwikkellocatie waar de komende jaren veel te gebeuren staat. Per 1 januari 2017 is de voormalige conservenfabriek eigendom van de Gemeente Breda. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de huidige ondernemers die ruimten huren in de voormalige conservenfabriek, is onduidelijk. "Ondernemers hebben ons laten weten dat gemeente terugkomt op eerder gemaakte afspraken over de duur van huurovereenkomsten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ook zouden deze overeenkomsten per huurder en per gebouw sterk verschillen."Lees verder
15 december 2016

Ren mee met Roemer voor Serious Request

Foto: SP
In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor het tegengaan van kindersterfte door longontsteking. Hier wil de SP graag een steentje aan bijdragen, en daarom organiseren we een sponsorloop van het Binnenhof in Den Haag naar Breda. Verschillende (kandidaat) Kamerleden lopen mee, zoals bijvoorbeeld Michiel van Nispen, Lilian Marijnissen, Ron Meyer en Sandra Beckerman. Het laatste stuk van de in totaal 88 kilometer durende loop wordt afgelegd door de Bredase wethouder Patrick van Lunteren en lijsttrekker Emile Roemer. De start is op de Speelhuislaan en we eindigen op de Grote Markt!Lees verder
14 december 2016

Weblog: De wereld is mooi Tineke

Foto: SP
De ontelbare kleine daden van onbekende mensen zijn belangrijk, zij leggen de basis voor belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Afgelopen weekend hoorde ik dit citaat van een wijs man, Howard Zinn. We waren in Steenwijk met een aantal SP-afdelingen bij elkaar. Een jaarlijks terugkerend fenomeen om elkaar weer eens te zien en te inspireren tot nog meer grote en kleine daden van solidariteit, actie en strijd.

Lees verder
8 december 2016

SP Breda: effectievere maatregelen, geen hardere straffen

Foto: SP
In de commissie economie van de Bredase gemeenteraad stonden woensdagavond de maatregelen die worden getroffen wanneer iemand met een uitkering zich niet aan afspraken houdt, op de agenda. Het college kiest er voor om hier zoveel mogelijk maatwerk in te zetten, zodat mensen hun gedrag kunnen veranderen. SP-raadslid Dirk Uijl hierover: “Uit de cijfers blijkt dat deze inzet werkt. Je leert iemand niet door die persoon alleen maar nog harder aan te pakken”. Ook is er in de commissie stevig debat gevoerd over welke maatregelen nodig zijn wanneer iemand zich misdraagt of bedreigingen uit. “De SP staat pal voor de veiligheid van onze ambtenaren. Als hun veiligheid in het gedrang komt, moet de politie ingeschakeld worden en is er het strafrecht om te bepalen wat er gedaan moet worden. Daar hoeven we als Breda niet allerlei zware sancties bij te gaan verzinnen” aldus Uijl. Donderdag 22 december zal over deze onderwerpen gestemd worden in de gemeenteraad.

Lees verder
8 december 2016

Geen bezuinigingen op zorg vanwege tekort participatie

Foto: SP
Breda gaat niet bezuinigen op zorg om uitkeringen te kunnen betalen. Dat was één van de toezeggingen die wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen, D66) deed tijdens het debat over de tekorten op het geld voor participatie. SP Breda vroeg hier nadrukkelijk om, omdat er nu onder andere geld dat over is gebleven van jeugdzorg en de Wmo gebruikt wordt om het tekort van bijna €5 miljoen op te vangen. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda hierover: “In Breda beschouwen we de drie decentralisaties – jeugd, Wmo en participatie – als communicerende vaten. We moeten alleen vaststellen dat het vat van participatie hartstikke lek is. Daar kun je niet structureel geld voor zorg bij blijven doen, dan zul je het lek moeten dichten of ook elders in de begroting geld vinden.”

Lees verder
8 december 2016

SP: Houd thuiszorg en cliënt samen

Foto: SP
SP Breda heeft er in de commissie maatschappij van de Bredase gemeenteraad voor gepleit om thuiszorgmedewerkers en cliënten die nu nog gebruik maken van de Alfacheque, samen onder te brengen bij de reguliere thuiszorgaanbieders. Vorige week heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat Breda per 1 januari 2018 stopt met de Alfacheque. Dat is wat de SP betreft goed nieuws. "Maar medewerker en cliënt moeten nu wel op een goede manier ondergebracht worden bij de gebruikelijke aanbieders van thuiszorg", zegt SP-raadslid Dirk Uijl. "Dat wil zeggen voor de client het vertrouwde gezicht over de vloer en voor de medewerker fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden!" 

Lees verder

Pagina's

U bent hier