h

Ratten in het Ginneken

11 december 2013

Ratten in het Ginneken

Bewoners in de wijk Ginneken hebben overlast van ratten. Dat blijkt uit een enquête en meer dan 90 gesprekken met de bewoners deur aan de deur. Het probleem van de rattenoverlast speelt al ruim 30 jaar in deze buurt met de vele pieken en dalen. Een recente opleving van de plaag is de druppel voor de buurtbewoners. “ Bewoners zijn het beu”, zegt SP-wijkcontactpersoon Ria Wiegeraad. “Het is een onhygiënisch en smerig idee dat ratten overal in kelders, keukenkastjes, tuinen en schuurtjes vrij spel hebben. Voor volwassenen is dat al niet fijn, laat staan dat er ook nog kinderen rondkruipen over diezelfde vloer”.

<!--break-->

Volgens veel bewoners zou het verwijderen van het oude gresbuizenstelsel een oplossingen kunnen zijn. Deze buizen heeft de gemeente bij het aanleggen van de nieuwe riolering laten zitten, zodat de ratten daar nu vrij spel hebben. Ook het goed dichten van alle oude beerputten in de buurt is nodig. Wiegeraad: “ De ongediertebestrijding loopt nu alleen maar achter de feiten aan met het plaatsen van gifdozen. De echte oorzaak, het oude kapotte rioolstelsel, wordt niet aangepakt”

Het is opvallend dat een groot deel van de bewoners geen klacht meer indient bij de gemeente en/of WonenBreburg. Dit terwijl zij wel ratten zien in en om hun huis. Volgens de bewoners komt dit door moedeloosheid en schaamte. “Door de reacties die je krijgt heb je soms het gevoel dat je zelf schuldig bent aan de aanwezigheid van ratten!”, aldus een bewoner in de Van Brechtstraat.

Bovendien moeten de bewoners  tegenwoordig zelf voor de kosten van ongediertebestrijding  opdraaien, een bedrag van  50 tot 90 euro per keer. Dit is voor veel mensen met een smalle beurs niet te doen. Het gevolg is dat meldingen niet of veel minder worden gedaan. Hierdoor  wordt er ook minder actie ondernomen. Wiegeraad: ‘De omgekeerde wereld. De gemeente is samen met WonenBreburg verantwoordelijk voor de riolering in de wijk, maar bij de behandeling van de problemen moet de bewoner de kosten zelf ophoesten!’

U bent hier