h

Unanieme raad: Behoud buurthuis Geeren Noord

19 oktober 2016

Unanieme raad: Behoud buurthuis Geeren Noord

Foto: SP
Donderdagavond heeft SP Breda in het vragenuur van de gemeenteraad mede namens diverse andere partijen, het college opgeroepen om het buurthuis Geeren Noord open te houden. Een uiteindelijk unanieme raad vindt dat het nieuwe bestuur dat sinds juli 2016 aan de slag is, een eerlijke kans verdient om van het buurthuis een succes te maken. Bij ongewijzigd beleid zou het buurthuis op 1 november de deuren hebben moeten sluiten. “Gelet op de betrokkenheid van de buurt, de vele activiteiten en de diversiteit van de bezoekers voorziet het buurthuis zeker in een behoefte,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Een unanieme raad is dan ook van mening dat dit onze steun verdient!”

Foto: SP
De motie roept in eerste instantie op om buurthuis Geeren Noord open te houden voor een periode van twee jaar en het huidige bestuur te ondersteunen bij het maken van verdere plannen. Ook vraagt een meerderheid van de raad om het buurthuis Geeren Noord evenals alle andere wijkcentra mee te nemen in het visiestuk dat binnenkort hierover verschijnt. “Onderdeel van die visie moet wat ons betreft ook een tweejaarlijkse evaluatie zijn”, zegt Maes. “De discussie moet namelijk niet steeds draaien om een enkel buurthuis, maar om het totaal aan maatschappelijk vastgoed, welke activiteiten daar plaatsvinden en wat dat ons waard is als Breda!”

Reactie toevoegen

U bent hier