h

Nieuws uit 2016

11 november 2016

College: 38 miljoen over op zorg onjuist

Foto: SP
Breda heeft in 2015 niet 38 miljoen over gehouden op zorg, maar 16 miljoen zoals ook al in de Jaarrekening 2015 was gepresenteerd. Dat zei wethouder Paul de Beer (financiën, D66) in antwoord op vragen van SP Breda tijdens de raadsvergadering van donderdag.  Er is inmiddels contact met het ministerie van binnenlandse zaken om de fout te achterhalen. Binnenkort informeert de wethouder de raad hierover. “Ik ben blij dat Breda toch niet kampioen ‘zorggeld oppotten’ blijkt te zijn”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is ook goed dat in Breda het geld dat overblijft van de decentralisaties in een bestemmingsreserve is gestopt. Want of het nu om 38 of 16 miljoen gaat, dit geld mag niet gaan naar asfalt of prestigeprojecten!”Lees verder
10 november 2016

Breda schaft eigen risico zorg af

Foto: SP
Gemeente Breda wil vanaf volgend jaar het eigen risico voor chronisch zieken, gehandicapten en minima afschaffen. Dit zal gebeuren door het eigen risico in de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt, te herverzekeren. In reactie op vragen van SP Breda tijdens de begrotingsbehandeling, gaf wethouder Marianne de Bie (sociale zaken, D66) aan dat zij ziet dat het eigen risico bij minima en mensen met hoge zorgkosten leidt tot problemen. "In Den Haag zie je dat steeds meer partijen in hun verkiezingsprogramma voor het afschaffen of verlagen van het eigen risico pleiten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat wij in Breda hierop nu alvast vooruitlopen. Het eigen risico is namelijk een boete op ziek zijn!"Lees verder
4 november 2016

SP Breda stelt jaarlijkse uitreiking Kinderlintjes voor

Foto: SP
Breda wil zichzelf op de kaart zetten als kindvriendelijke stad. Ook wordt het gewaardeerd wanneer onze inwoners zich inzetten op maatschappelijk vlak of bijzondere prestaties leveren waarop de stad trots mag zijn. De reguliere lintjes als blijk van waardering, zijn echter veelal bestemd voor volwassen. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Daarom komen wij met het voorstel om in navolging van steden als Oss en Nijmegen, ook in Breda voortaan jaarlijks Kinderlintjes uit te reiken als blijk van waardering en als stimulans. De Dag van de Rechten van het Kind, ieder jaar op 20 november, zou hiervoor een mooi moment zijn.”Lees verder
4 november 2016

Begroting 2017

Foto: SP
Breda staat er financieel gezien weer goed voor. Voordat er echter cadeautjes kunnen worden uitgedeeld, moet volgens SP Breda eerst de basis op orde zijn. De partij deed daartoe donderdagavond diverse voorstellen bij de behandeling van de begroting 2017. “Zolang er in onze stad nog 5000 gezinnen in armoede leven, er mensen afzien van zorg vanwege de kosten of te lang moeten wachten op een betaalbare woning, is er nog veel werk te verzetten”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Deze begroting biedt alle kans om die problemen daadwerkelijk aan te pakken.”

Lees verder
31 oktober 2016

Buurten in de buurt Overakker

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda in de wijk Overakker om aan de mensen te vragen af er in hun buurt net als in het ernaast gelegen Ginneken, sprake is van rattenoverlast. Navraag bij enkele tientallen bewoners leert dat dit gelukkig nog niet het geval is, een enkeling daargelaten. Hierbij ging het om de vondst van een dode rat. Om uitbreiding van het overlastgebied te voorkomen is het noodzakelijk om snel maatregelen te nemen. Nadat SP Breda het onderwerp in 2013 al op de politieke agenda had gezet, heeft de partij recent opnieuw aangedrongen op actie door WonenBreburg en Gemeente Breda.
Lees verder
28 oktober 2016

SP en BOB: Carnaval en jongeren in De Beemdentil

Foto: SP
SP Breda pleit er samen met partij BOB voor om komende carnaval al weer een viering in buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden te organiseren. Ook is volgens de partijen de wisseling van het bestuur die momenteel gaande is, een mooie gelegenheid om eindelijk de ooit toegezegde jongerenaccommodatie te verwezenlijken. Vorige maand heeft de gemeente in overleg met het zittende bestuur besloten, dat het na ruim een kwart eeuw tijd is voor een frisse wind. Per maart 2017 start er een enthousiaste nieuwe club.  SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Een prachtige ontwikkeling! Helaas zorgt de overdracht in maart er echter voor dat carnaval vieren in De Beemdentil - een langgekoesterde wens van de inwoners – wederom een jaar uitgesteld dreigt te worden. Het zittende bestuur blokkeert een viering namelijk al jaren. De viering van carnaval is een mooie nieuwe start voor De Beemdentil en de gemeente moet er wat ons betreft alles aan doen om dat mogelijk te maken!”Lees verder

Pagina's

U bent hier