h

Nieuws uit 2016

18 november 2016

Werkgelegenheid voor alle Bredanaars

Foto: SP
Breda gaat zich inspannen om werkgelegenheid naar de stad te halen voor alle Bredanaars, niet alleen de hoger opgeleiden. Een motie van SP Breda en PvdA Breda die daartoe opriep, werd donderdagavond gesteund door een meerderheid van de raad. Dirk Uijl, gemeenteraadslid voor de SP hierover: "In de crisisjaren zijn er 6.000 banen verdwenen in Breda. Met name de mensen die middelbaar of praktisch geschoold zijn, hebben de klappen van de crisis het hardst gevoeld. Het is goed dat Breda nu extra aandacht geeft aan werkgelegenheid voor deze groep mensen."
Lees verder
17 november 2016

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

Lees verder
14 november 2016

De SP is terug in Etten-Leur

Foto: SP
De SP was zaterdag 12 november op stap in Etten-Leur. Als echte socialisten konden ze niet anders dan starten in de Roemerstraat en de Rode Poort in de wijk Banakkers. Een oude wijk, waar de mensen met wie ze in gesprek gingen aangaven daar prettig te wonen. Ook stond het actieteam van de SP met de SP-caravan op het Winkelcentrum. Ze deelden daar flyers uit en verzamelden steunbetuigingen voor het Nationaal ZorgFonds. SP-voorzitter Michel Verschuren is tevreden: “Het is lang geleden dat de SP op pad ging in Etten-Leur, we werden warm ontvangen door de mensen en haalden tachtig steunbetuigingen op. Een mooie score!”Lees verder
13 november 2016

Themabijeenkomst Nationaal ZorgFonds in Geeren-Noord

Foto: SP
Donderdag 17 november organiseert het Nationaal ZorgFonds een informatie- en discussieavond. Het betreft de eerste avond van een reeks bijeenkomsten. Michel Verschuren, initiatiefnemer en tevens afdelingsvoorzitter van SP Breda, is trots: “Fijn dat we deze eerste avond kunnen en mogen organiseren in Buurthuis Geeren-Noord. Op deze eerste avond lichten wij toe hoe het Nationaal ZorgFonds de zorgverzekeraars af wil schaffen en wil bouwen aan een sociaal zorgstelsel, zonder eigen risico wat een boete is op ziek zijn!”Lees verder
11 november 2016

Unanieme raad steunt voorstel Kinderlintjes

Foto: SP
Een unanieme raad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van SP Breda om jaarlijks kinderen in het zonnetje te zetten die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich maatschappelijk inzetten. Ook het College van B&W was enthousiast en kwam direct met het plan om naast kinderlintjes ook een kinderburgemeester aan te stellen. “Een leuke aanvulling maar over de precieze invulling gaan we het binnenkort nog hebben als raad”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is hoe dan ook een mooie stap richting het op de kaart zetten van Breda als kindvriendelijke stad!”Lees verder
11 november 2016

Breda gaat hoogte eigen bijdragen tegen licht houden

Foto: SP
Breda gaat de hoogte van de eigen bijdragen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) tegen het licht houden. Een motie van SP Breda die daartoe opriep werd donderdagavond door een unanieme raad aangenomen. Gemeenten voeren sinds 2015 zorgtaken uit die voorheen door het rijk werden geregeld. Omdat zij voor deze zogeheten ‘decentralisaties’ ook minder geld kregen, is er de mogelijkheid om eigen bijdragen van inwoners te vragen. “In 2015 bleven er echter miljoenen over op zorg”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Tijd dus om te kijken naar de hoogte van die eigen bijdragen. Wij hoeven als stad natuurlijk geen winst te maken ten koste van mensen die zorg nodig hebben!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier