h

Nieuws uit 2015

9 oktober 2015

Dienstverlening gevonden voorwerpen in gevaar

Foto: SP
SP Breda maakt zich zorgen over de dienstverlening met betrekking tot gevonden voorwerpen. Het loket is sinds 2012 gevestigd bij de ATEA-groep aan de Riethil 3-5 in Breda. Daar komen de voorwerpen terecht die bij verschillende bedrijven en instellingen in de stad ingeleverd worden. Die samenwerking dreigt te worden beëindigd omdat dit teveel tijd zou kosten. "Gezien de decentrale ligging, zullen weinig Bredanaars het loket gevonden voorwerpen weten te vinden," zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. Juist daarom is het volgens SP Breda van groot belang dat er goed wordt samengewerkt met andere locaties zoals winkels en de politie. Wiegeraad: "Aangezien de Gemeente Breda een goede dienstverlening hoog in het vaandel heeft, ga ik ervan uit dat zij er net zo over denkt en het loket in de huidige vorm zal behouden!"Lees verder
8 oktober 2015

Stop de verkoop van sociale huurwoningen!

Foto: SP
SP Breda wil dat er per direct gestopt wordt met de verkoop van sociale huurwoningen. Door de enorme toestroom van vluchtelingen is inmiddels ook voor alle andere partijen duidelijk dat er een groot tekort aan betaalbare woningen is. Terwijl er echter aan de ene kant gezocht wordt naar onorthodoxe maatregelen om snel meer woonruimte toe te voegen, gaat aan de andere kant de verkoop van sociale huurwoningen gewoon door. “Dat is natuurlijk dweilen met de kraan open”,  zegt SP-raadslid René Spiegels. “Wanneer we die woningen uit de verkoop halen en inzetten voor de huisvesting van statushouders, haalt dat de extra druk van de toch al enorme wachtlijsten af!”Lees verder
4 oktober 2015

Gelijk loon voor gelijk werk

Foto: Young&United
Een 18-jarige met het minimum jeugdloon verdient 3,95 euro per uur. Dit terwijl iemand van boven de 23 met het minimumloon 8,70 euro per uur verdient. Een enorm verschil en een ongelijke beloning voor gelijk werk. SP Breda vraagt het College van B&W een uitspraak te doen over dit onrecht en of zij bereid is als Gemeente Breda het goede voorbeeld te geven. "Ook 18-jarigen moeten de volle prijs voor huur, boodschappen en zorgverzekering betalen. Waarom krijgen zij dan voor hetzelfde werk maar het halve loon?", vraagt SP-raadslid Karen Vermariën zich af. "Ik wil weten of de Gemeente Breda ook van mening is dat dit onrechtvaardig is en of men het goede voorbeeld wil geven door jongeren onder de 23 jaar een fatsoenlijk loon te geven."Lees verder
1 oktober 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: ANP
Gastvrij Breda levert haar bijdrage aan de opvang van asielzoekers. De raad onderschreef vorige week de verlenging van het AZC in De Boschpoort met een jaar. En de zoektocht naar alternatieve locaties voor een AZC na oktober 2016. Deze week verleent Breda ook crisisopvang voor 72 uur voor maximaal 250 vluchtelingen. Alles bij elkaar hebben we daar een flinke kluif aan. Het is echter nog maar de helft van de klus waar we als gemeente voor staan. Van alle mensen in de asielzoekerscentra is 50% statushouder. Ze zijn welkom in Nederland en hebben een huis nodig, zodat ze snel kunnen inburgeren. Waar komen ze te wonen?Lees verder
29 september 2015

Verwijderen speeltuintje Grote Houw afgeblazen

Foto: SP
Dinsdagavond sprak de commissie ruimte op verzoek van omwonenden en SP Breda over het speeltuintje aan de Grote Houw in Heusdenhout. Deze veelgebruikte voorziening bestaande uit onder andere een wipkip, dreigde in het kader van Actieplan Spelen 2012-2017 te verdwijnen. Dit tot groot ongenoegen van de kinderen uit de buurt waaronder Jochem Musters. Samen met zijn vader Jacky overhandigde hij maar liefst 120  ingezamelde handtekeningen aan wethouder Patrick van Lunteren (SP). "Uit gesprekken met omwonenden bleek ook dat veel van hen bereid zijn zelf de handen uit de mouwen te steken in ruil voor het behoud van het speeltuintje", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat het college nu samen met omwonenden de wipkip gaat redden!"Lees verder
28 september 2015

SP start onderzoek naar schoolzwemmen

Foto: SP
Maandagmorgen stond SP Breda bij de John F. Kennedy basisschool in Biesdonk om ouders vragen te stellen over schoolzwemmen. De afgelopen jaren is vanwege bezuinigingen in veel gemeenten het schoolzwemmen verdwenen. Het gevolg is dat met name kinderen uit gezinnen die het financieel gezien krap hebben, steeds minder goed kunnen zwemmen. Dit is voor SP Breda onacceptabel. Ook in Breda werd in 2012 het schoolzwemmen afgeschaft. Ouders met de BredaPas kunnen sindsdien gebruik maken van de zogenaamde Vangnetregeling, zwemles tegen een gereduceerd tarief. "Hier wordt echter door vrijwel niemand gebruik van gemaakt," zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. "Wij gaan onderzoeken hoe dit komt. Weten ouders wel van het bestaan van de regeling of is er geen behoefte aan?"

Lees verder

Pagina's

U bent hier